Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
8
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
973.31 Кб
Скачать

Теоретичний модуль I

Метод проектів у практиці сучасної школи

Лекція 1

Тема лекції:

“Теоретичні аспекти проектної діяльності

в загальноосвітньому навчальному

закладі”

План

1.Ретроспективний аналіз розвитку проектних технологій в Україні та зарубежем.

2.Характерні ознаки моделі навчального процесу (за Дж. Дьюї та В. Кілпатріком)

3.Сутність і зміст базових понять навчальної дисципліни

4.Характерискика основних етапів проектної діяльності

5.Педагогчні умови організації роботи над проетом

Рекомендована література

Основна

Азарова Л.Н. Тренінг: “Методика організації навчального проекту в школі” // vio.fio.ru

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С.487 – 488.

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група “Основа”, 2011. – 176 с. (Золота скарбниця) С. 78 – 82.

Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения / В.В.Гузеев. – М.: Народное образование, 2001. – 128 с.

Косогова О.О. Метод проектів у практиці сучасної школи. – Харків: Вид-во “Ранок”, 2011. – 144 с. – (Нові педагогічні технології).

Морозова М.М. Метод проектов как феномен образовательного процеса в современной школе / М.М.Морозова. – Ульяновск, 2005. – 231 с.

Шагеева Ф. Проектирование образовательных технологий / Ф.Шагеева, В.Иванов // Высшее образование в России. – 2004. – №2. – С.169 – 172.

Рекомендована література

Додаткова

Афанасьев В. Проектирование педтехнологий // В. Афанасьев. – Лучшие страницы педагогической прессы. – 2002. – №1. – С.35 – 39.

Гаджиев Г.М. Учебно-технологический комплекс подготовки школьников к проектно-преобразовательной деятельности / Г.М.Гаджиев // Наука и шк. – 2003. – №3. – С.25-28.

Жуковский И.В. Особенности работы учебного заведения в проектном режиме /И.В.Жуковский //Лучшие страницы пед. прессы. – 2002. – №2. – С.28 – 33.

Проектні технології у контексті життєтворчості: зб. із досвіду роботи Мелітопольського НВК №16 “Дитячий садок – школа – ВУЗ” //

www/ pleyady.kiev.ua

Таран З. Трансформація ролі педагога в управлінні творчими та практико- орієнтованими проектами // З. Таран. – Відкритий урок. – 2004. – №5/6. – С.18 – 20.

www/іntel/ru / education

www/chsldren/edu-ua/net

Хто не сумнівається,

той не досліджує. Хто не досліджує, той не прозріває. Хто не прозріває,

той залишається у темряві

Ібн Халдун (арабський

Ключові поняття:

проект

метод проектів

педагогічне проектування

проектне навчання

етапи проектної діяльності

1. Ретроспективний аналіз

розвитку проетних технологій в Україні та зарубежем

ХVІ ст. – Римська вища школа мистецтв – виникниння методу проектів

ХVІІ ст – Королівська академія архітектури в Парижі – виникнення проектного навчання

спроба організувати проектне навчання відбулася наприкінці 80-х – початку 90-х років ХІХ ст. в Англії (педагог Сесіль Редді)

кінець ХІХ ст. – США, Вашингтонський університет (Школа ручного навчання)

– продовження проектного навчання

початок ХХ ст. – США, Чикаго, Школа майбутнього (Джон Дьюї) – виник справжній Проектний рух, який

пропагував створення нової школи з орієнтацією на дитину

Вітчизняна педагогіка (поч. ХХст.)

Експериментальні школи:

“Будинок вільної дитини” (1906-1909рр., К.Вентцель)

“Сетльмент”

(1907 – 1908рр., А. Зеленко, С. Шацький)

“Дитяча праця і відпочинок” (1909-1918рр., С. Шацький)

метод проектів розглядався як засіб

(1918-1932):

всебічного тренування розуму та розвитку мислення

розвитку творчих здібностей

формування самостійності та підготовки школярів до самостійної трудової діяльності

підготовки вихованців до професійної діяльності

злиття теорії та практики навчання

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке проектна діяльність]