Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
IV.docx
Скачиваний:
29
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
41.63 Кб
Скачать

Іv. Навчально-методична карта дисципліни «Вступ до спеціальності «Корекційна освіта» і педагогічна деонтологія»

Разом 72 год., із них: 16 год. – лекції, 12 год. – семінарські заняття, 4 год. – індивідуальна робота, 36 год. – самостійна робота, 4 год. – модульний контроль, підсумковий контроль – залік.

Модулі

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Назва модуля

Я – студент

Особливості діяльності логопеда

1

2

3

4

5

6

7

8

Теми

лекцій

Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка

(1 бал)

Особливості студентської діяльності, засоби її оптимізації

(1 бал)

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

(1 бал)

Самоорганізація студента як базова умова успішного навчання. Методи і прийоми роботи з інформацією

(1 бал)

Специфіка професійної діяльності логопеда

(1 бал)

Професійний портрет логопеда

(1 бал)

Етапи професійного зростання логопеда

(1 бал)

Компетентні-сні виміри майбутньої професії

(1 бал)

Теми семінарських

занять

Ім’я Бориса Грінченка – в назві університету

Особливості групової роботи.

Методи і прийоми роботи з інформацією.

Характеристика логопеда, його професійний портрет.

Професійне становлення майбутнього фахівця

Характеристика професійної компетентності логопеда

3+15

3+15

Самост. робота

Табл. 6.1

(5 балів)

Табл. 6.1

(5 балів)

Табл. 6.1

(5 балів)

Табл. 6.1

(5 балів)

Табл. 6.1

(10 балів)

Табл. 6.1

(10 балів)

Табл. 6.1

(10 балів)

Табл. 6.1

(10 балів)

ІНДЗ

30 балів (здається наприкінці курсу)

Види поточ. контр.

Модульна контрольна робота

(25 балів)

Модульна контрольна робота

(25 балів)

Підсумк.

контр.

залік

Електронна пошта: tasya-mel@ukr.net

V. Плани семінарських занять Змістовий модуль і. Я – студент

Тема 1. Витоки і шляхи розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка

Семінарське заняття 1. Ім’я Бориса Грінченка – в назві університету.(2 год.)

План заняття:

  1. Робота в малих групах з подальшою презентацією матеріалу:

  1. Феномен Бориса Грінченка.

  2. Педагогічна діяльність Бориса Грінченка.

  3. Літературна, видавнича та фольклористична діяльність Бориса Грінченка.

  4. Просвітницька діяльність Бориса Грінченка.

  5. Етапи становлення ідеї Київського університету імені Бориса Грінченка.

  6. Історія розвитку Київського університету імені Бориса Грінченка.

  7. Структура університету.

  8. Життєвий шлях Б. Д. Грінченка, чиє ім’я носить Університет.

Рекомендована література: 10, 12, 18, 33, 41

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]