Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

СО укр літ

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
58.37 Кб
Скачать

VІ. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота 1

Тема: Тодось Осьмачка «Ротонда душогубців» – 2 год.

План

1. Зображення у повісті Тодося Осьмачки універсального образу України, яка повинна і може мати майбутнє.

2. Тема руйнації душі та тіла етносу і тема віри в можливість їхнього воскресіння у важких муках правдивої сповіді.

3. Неоднозначне сприйняття читачами змісту повісті.

Завдання для студентів

Напишіть твір на тему: «Віра в потрібність збереження в пам’яті найстрашнішого минулого задля майбутнього».

Питання для самоконтролю

1. Поясніть поєднання в творі два різні стилістичні рівні: неоромантизм і натуралізм.

2. Визначити тему, ідею, проблематику повісті Тодося Осьмачки «Ротонда душогубців».

Рекомендована література

1. Боровська Н. „Танцююча зірка” Тодося Осьмачка.—К., 1996.

2. Колісниченко-Братунь Н. „Старший боярин” Т.Осьмачки і традиції європейської прози//Дзвін.—1995.— №4.

3. Слабошпицький М. Поет із пекла. Роман.—К., 2003.

4. Шерех Ю. Над Україною дзвони гудуть// Дивослово.—1995.—№1.

Самостійна робота 2

Тема: Спадщина О.Довженка як кінорежисера і письменника – 2 год.

План

1. Жанрова специфіка кіноповістей.

2. Система художніх засобів, які творять романтичний пафос кіноповісті «Зачарована десна».

Завдання для студентів

Поясніть вираз «довженківський характер» на означення створених письменником героїв.

Поміркуйте над змістом гуманістичної формули О. Довженка з «Повісті полум'яних літ»: «Прекрасна людина в бою за Батьківщину. Прекрасна вона в стражданнях і в смерті за неї. Але найсвітліша кра­са її в труді».

Питання для самоконтролю

1. Де розпочав свою діяльність О. Довженко як кіно­режисер?

2. Як називався перший короткометражний фільм О. Довженка?

3. У якому фільмі О. Довженко виступає виконавцем головної ролі?

4. Коли була вперше надрукована кіноповість «Україна в огні»?

5. Про який фільм О. Довженка М. Бажан сказав, що це «зафільмована лірика, епос і філософія»?

6. Який твір О. Довженка є його «лебединою піснею»?

7. Який жанр створив О. Довженко?

8. Який твір О. Довженка закінчується зустріччю і розлукою героїв?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Довженко О. Господи, пошли мені сили: Щоденник, кіноповісті. оповідання, фольклорні записи, листи, документи. - Харків, 1994.

5. Довженко і світ: Творчість О. Довженка в контексті світової культури. - - К., 1874.

Самостійна робота 3

Тема: Інтимна лірика В.Симоненка — від романтичного захоплення до гіркого розчарування1 год.

План

1. Проблематика «Казки про Дурила» В. Си­моненка — фольклорний жанр казки-притчі.

2. Ідейно-художній аналіз поезії В. Симоненка «Розвели нас дороги похмурі...» Лексика і тропи цього вірша.

3. Жанр творів В. Симоненка «Бюрократові», «Брехунові», «Плазунові», «Заздрісникові».

Завдання для студентів

Проаналізуйте особливості віршування — вид стопи, строфи, рими, спосіб римування — у поезії В. Си­моненка «З вікна».

Питання для самоконтролю

1. Який вірш В. Симоненка з'явився після відвідання Биківні — одного з місць поховання жертв сталінських репресій?

2. Хто з композиторів поклав на музику вірш В. Симоненка «Лебеді материнства»?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Сверстюк Є. Василь Симоненко прилетів на білому коні// Сучасність.—1995.—№1.

Самостійна робота 4

Тема: Мистецька спадщина В.Стуса особливо оригінальна, потужна, самобутня 2 год.

План

1. Основні мотиви поезії В. Стуса.

2. Слово-образ В. Стуса «самособою наповнення» з вірша «Мені зоря сіяла нині вранці...».

Завдання для студентів

Напишіть реферат на тему «Історична тематика в поезії В. Стуса».

Питання для самоконтролю

1. У якому році за протест проти арештів українських «шістдесятників» В. Стуса було відраховано з аспі­рантури Інституту літератури?

2. Хто з відомих українських поетів «благословив» першу публікацію віршів В. Стуса?

3. Як називається літературознавча розвідка В. Стуса про П.Тичину?

4. З якої поезії В. Стуса рядки:

...все одно милішої нема

за оцю утрачену й ледачу,

за байдужу, осоружну, за

землю цю, якою тільки й значу

і якою барвиться сльоза.

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Гармаш Г. Червоне і чорне: Поезія—доля Василя Стуса// Слово і час.—1991.— №5.

5. Коцюбинська М. Стусове «самособоюнаповнення»// Сучасність.—1995.— №6.

Самостійна робота 5

Тема: Романний епос Павла Загребельного 2 год.

План

1. Жанровий діапазон романів.

2. Історичний роман «Диво».

3. Хронологія зображених подій у романах П.Загребельного, які входять до триптиху про Київську Русь,— «Диво», «Смерть у Києві», «Первоміст».

Завдання для студентів

Дослідіть співвідношення вимислу та реальності в романі «Диво». Пригадайте, що ви знаєте про епоху Ярослава Мудрого з курсу історії.

Напишіть твір на тему: «Роман «Диво» в контексті історичної романістики П. Загребельного».

Питання для самоконтролю

1. Кому з видатних українських поетів присвячена лірична повість П.Загребельного «Кларнети ніжності»?

2. Який роман був першим історичним твором П. Загребельного?

3. Який історичний роман П. Загребельного має підзаголовок «Сповідь у славі»?

4. Кому з героїв роману «Диво» належало «найпалкіше серце землі Київської», яке «спочило» у Софіївському соборі?

5. Як називається книга літературно-критичних праць П. Загребельного?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Дончик В. Істина—особистість: (Проза Павла Загребельного).—К., 1984.

5. Слабошпицький М. Історія сучасності й сучасність історії// Літературні профілі.—К., 1984.

Самостійна робота 6

Тема: Література рідного краю. Ознайомлення з творами письменників-земляків (сучасників). – 1 год.

План

1.Іван Андрусяк—поет, прозаїк, літературний критик, перекладач.

2.Поєднання неомодерного та постмодерного дискурсів у творах Тимофія Гаврилова.

3. Головний мотив творів Василя Махна—екзистенційні питання буття людини.

Завдання для студентів

Зачитайте та проаналізуйте уривки з творів, які є свідченням поєднання неомодерного та постмодерного дискурсів у творах Тимофія Гаврилова.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть збірки поезій Івана Андрусяка. Охарактеризуйте одну із них (на вибір). Які мотиви переважають в його ліриці?

2. В чому полягає особливість змісту та художньої форми прозових творів автора? Які з них ви читали?

3. Назвіть основні проблеми, порушені автором у творі. Чому вони хвилюють людей сьогодні?

4. Які екзистенційні питання порушено у творах Василя Махна?

Рекомендована література

1. Українська література, 11кл.:Підручник для серед. загальноосвіт. шк./ Р.В.Мовчан, Ю.І. Ковалів, В.Ф. Погребенник, В.Є. Панченко; За загал. ред. Р.В.Мовчан. — Київ; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000.—496с.

2. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11кл. загальноосвіт. навч. закл .—Част. ІІ. / Упоряд. Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, А.Б.Гуляк.—2-ге вид.—К.: Освіта, 2006.—576с.

3. Семенюк Григорій. Українська література: Підруч. для 11кл. загальноосв. навч. закл./ Г.Ф.Семенюк, М.П. Ткачук, О.Г. Ковальчук; За заг. ред. Г.Ф.Семенюка.—3-тє вид.—К.: Освіта, 2006.—512с.

4. Жулинський М. Подих третього покоління.—Луцьк,2000.

5. Ткачук М. Літературний процес ХХстоліття // Укр.. мова та літ.—2000.--№22.

6. Харчук Р. Покоління постепохи. Проза// Дивослова.--№1.

6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]