Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Педпрактика Позакласна та позашкільна робота.doc
Скачиваний:
259
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
225.28 Кб
Скачать

Педагогічна практика

"Позакласна та позашкільна робота"

Напрям підготовки: 0101 Педагогічна освіта,

Спеціальність 5.01010201 Початкова освіта окр «Молодший спеціаліст»

Мета практики: набуття досвіду виховної роботи з класом в позанавчальний час, поглиблення та розширення знань з теорії виховання, формування педагогічної культури і такту.

Завдання практики:

1. Формування у студентів професійного інтересу до педагогічної діяльності в освітньому процесі загальноосвітнього закладу.

2. Поглиблення та закріплення теоретичних знань з курсів «Вступ до спеціальності» та «Педагогіка».

3. Ознайомлення студентів з особливостями організації виховної роботи в школі у позанавчальний час.

4. Вивчення специфіки праці учителя, класовода, вихователя групи продовженого дня: функції та професійні обов'язки.

5. Формування умінь спостереження, аналізу та оцінки виховної роботи в позанавчальний час.

6. Формування умінь вести записи спостережень, обробляти, узагальнювати отриману під час спостережень інформацію, повно і правильно відображати її в щоденнику практики.

7. Набуття досвіду проведення виховних заходів.

8. Оволодіння студентами засобами та прийомами психолого-педагогічної діагностики.

Зміст практики спрямований на ознайомлення студентів з наступними питаннями теорії виховання:

1. Побудова системи виховної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі в цілому та групі продовженого дня, зокрема.

2. Система роботи вихователя групи продовженого дня.

3. Культура педагогічної діяльності вихователя групи продовженого дня.

4.. Напрями і форми виховної роботи у групі продовженого дня.

5. Особистість дитини – об'єкт і суб'єкт виховання

Реалізуючи завдання практики студенти:

 • знайомляться з навчально-матеріальною базою школи і документацією;

 • знайомляться з основними напрямками виховної роботи в школі, класі, ГПД;

 • спостерігають за роботою педагогічного колективу, класовода, вихователя ГПД, керівника гуртка, керівника спортивної секції;

 • надають допомогу у проведені поза навчальної виховної роботи;

 • самостійно розробляють і проводять з учнями позанавчальні виховні заходи (бесіди, класні години, конкурси, вікторини,, екскурсії, трудові десанти, акції милосердя, пізнавальні ігри, спортивно-оздоровчу роботу, випускають бюлетені та газет, оформлюють класні куточки);

 • беруть участь у підготовці й проведенні загальношкільних заходів: тематичних та календарних свят, спортивних заходів, конкурсів, вікторин, конференцій тощо.

Студенти як вихователі повинні уміти:

 • застосовувати теоретичні знання у процесі розв’язання психолого-педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнівського колективу;

 • визначати конкретні завдання виховного впливу, орієнтуючись на загальну мету національного виховання, рівнів вихованості учнівського колективу, умов соціокультурного середовища;

 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до духовної та матеріальної культури свого народу; толерантне ставлення до цінностей культури інших народів;

 • планувати, реалізовувати виховні заходи у відповідності до основних принципів виховання.

Функціональні обов’язки керівника практики - методиста

 • Здійснення організації, безпосереднього керівництва і контролю за роботою практикантів своєї групи.

 • Проведення інструктажу та координування щоденної роботи студентів під час проходження практики.

 • Проведення, спільно з адміністрацією базової установи, інструктивно-методичної роботи з співробітниками установи, які беруть участь у практиці.

 • Розподіл студентів за групами продовженого дня.

 • Затвердження індивідуальних планів роботи студента.

 • Забезпечення психолого-педагогічного та методичного супроводу практики (організує спостереження, аналіз педагогічного процесу, виконання навчальних та практичних завдань).

 • Консультування студентів під час розробки щоденних планів, здійснення контролю за загальним перебігом практики.

 • Надання науково-методичної допомоги базовим закладам.

 • Підведення підсумків практики: (перевіряє та аналізує звітну документацію студентів, оцінює їх роботу, допомагає готувати студентам виступи на звітній конференції; представляє короткі характеристики роботи студентів під час практики ).

 • Звітування заступнику директора з навчально-виробничої практики та методисту коледжу з практики про перебіг та результати практики.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.