Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
TsEKh_2014.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
382.46 Кб
Скачать

30

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

Методичні вказівки

для дипломного проектування

студентів спеціальностей

7.090202 “Технологія машинобудування”,

7.090260 “Технологія будування авіаційних двигунів”

7.100102 “Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів”

(денної та заочної форм навчання)

2013

Методичні вказівки для дипломного проектування студентів спеціальностей 7.090202 “Технологія машинобудування”, 7.090260 “Технологія будування авіаційних двигунів”, 7.100102 “Двигуни і енергетичні установки літальних апаратів” (денної та заочної форм навчання) /Автори Борисенко О.Є., Онуфрієнко Н.Л. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - с.

Укладачі: Борисенко О.Є., ст.викл.

Онуфрієнко Н.Л., ас.

Рецензент: Шитікова Л.В., ст.викл.

Відповідальний

за випуск: Бобровникова Р.Г.доц.к.е.н.

Експерт :

зав.каф.

Затверджено

на засіданні кафедри

“Економіки та організації

виробництва”

Протокол № 3

від 09.04.2011 р.

ЗМІСТ

1

Виробнича програма цеху

4

2

Вартість основних фондів цеху

5

2.1

Розрахунок вартості виробничого обладнання

5

2.2

Розрахунок вартості інших груп основних фондів

6

3

Персонал. Розрахунок чисельності працівників

7

4

Організація і управління виробництвом

9

4.1

Виробнича структура цеху

9

4.2

Організаційна структура управління цехом

9

5

Вартість основних матеріалів

10

6

Заробітна плата

10

6.1

Розрахунок фонду заробітної плати працівників цеху

11

7

Собівартість продукції

13

7.1

Витрати на утримання і експлуатацію обладнання

13

7.2

Загальновиробничі витрати

16

7.3

Калькуляція собівартості продукції

18

8

Техніко-економічні показники роботи цеху

20

Перелік рекомендованої літератури

22

1 Виробнича програма цеху

Номенклатура деталей, які складають виробничу програму цеху, що проектується, річна виробнича програма цеху в натуральному вираженні, та норми часу обробки деталей визначаються на основі технічного завдання дипломного проекту.

Таблиця 1.1 – Виробнича програма цеху

Найменування дільниці та назва деталі

Штучний час на деталь,

годин

Річна виробнича програма

у натуральному

вираженні, одиниць

за трудомісткістю, нормо-годин

1

Дільниця № 1

-

-

-

Деталь 1

Деталь 2

Деталь 3

Деталь 4

Усього по дільниці

-

-

2

Дільниця № 2

-

-

3

Дільниця № 3

-

-

4

Дільниця № 4

-

-

Усього по цеху

-

-

2 Вартість основних фондів цеху

Вартість основних фондів цеху визначається окремо за такими виробничими групами:

Група 1:

будівлі;

споруди;

передавальні пристрої.

Група 2:

виробниче обладнання;

енергетичне обладнання;

інформаційні системи;

електронно-обчислювальні та інші машини для автоматичної обробки інформації.

Група 3:

підйомно-транспортне обладнання.

Група 4:

виробничий і господарський інвентар;

інструмент та пристосування.

Група 5:

малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.1 Розрахунок вартості виробничого обладнання

Вартість виробничого обладнання (основного і допоміжного) визначається на основі розрахунків кількості необхідного обладнання на ділянці за технологією та в цілому по цеху, а також цін на обладнання.

Кількість необхідного обладнання розраховується за формулою:

, (2.1)

де — норма часу на деталь, годин;

—кількість деталей у натуральному вираженні, од.;

—ефективний фонд часу роботи обладнання, (згідно Листа Міністерства соціальної політики України “Про розрахунок норми тривалості робочого часу” на дату написання дипломного проекту), який повинен співпадати з ефективним фондом часу роботи обладнання в технологічній частині дипломного проекту, годин;

—середній коефіцієнт завантаження обладнання.

Результати розрахунків кількості обладнання на провідній дільниці зносяться в табл.2.1

Таблиця 2.1 - Розрахунок кількості виробничого обладнання на провідній дільниці

Обладнання

Тип

(модель)

Кількість облад-

нання,

шт.

Ремонтна складність

Вартість,

грн.

Потужність електродвигунів кВт

одиниці обладнання

загальна

одиниці

обладнання

загальна

одиниці обладнання

загальна

Разом

-

Спр =

Рзаг

Взаг.обл.

Пзаг.

Первісну вартість обладнання визначають множенням загальної його вартості на коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат, який дорівнює 1,15.

Показники для інших дільниць цеху визначаються за даними підприємства, на якому студент проходив переддипломну практику, або можуть бути визначені через середні значення вартості, ремонтної складності та потужності одиниці обладнання, що розташовані на провідній дільниці.

Середня вартість одиниці обладнання:

(2.2)

Середня складність одиниці обладнання:

(2.3)

Середня потужність одиниці обладнання:

(2.4)

Таким чином загальна вартість, загальна ремонтна складність та загальна потужність на інших дільницях визначається множенням середнього показника на кількість обладнання на кожній дільниці.

Результати розрахунків зносяться в табл.2.2.

Таблиця 2.2 – Характеристика дільниць цеху

№ дільниці

Найменування дільниці

Кількість обладнання, од.

Загальна вартість обладнання, грн.

Загальна ремонтна складність обладнання

Загальна потужність, кВт

1

Механічна

2

Механічна

3

Механічна

4

Механічна

Разом

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]