Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

методаКИСИ

.pdf
Скачиваний:
37
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
3.76 Mб
Скачать

61

2.Трактори гусеничні та колісні.

3.Конвейєрний транспорт: стрічкові, гвинтові, вібраційні конвейєри; елеватори у будівництві.

4.Засоби пневмотранспорту у будівництві.

5.Лебідки і талі у будівництві, домкрати.

6.Баштові крани загального призначення.

7.Пролітні крани.

8.Самохідні крани.

9.Бульдозери у будівництві.

10.Скрепери у будівництві.

11.Одноковшеві екскаватори.

12.Багатоковшеві екскаватори.

13.Навантажувачі.

14.Бурові машини та верстати.

15.Котки.

16.Корчувачі та розпушувачі грунту.

17.Обладнання для заглиблення палів у грунт.

18.Дробарки.

19.Грохоти.

20.Змішувачі бетону та розчину.

21.Бетононасоси, розчинонасоси та укладальники бетонних сумішей.

22.Обладнання для ущільнення бетонних сумішей.

23.Обладнання для опоряджувальних робіт.

24.Будівельний механізований інструмент.

25.Обладнання та верстати для різання стальних труб.

26.Обладнання та верстати для згинання стальних труб.

27.Різьбонарізні верстати та обладнання.

28.Механічне обладнання для виготовлення сталевих повітропроводів.

29.Обладнання для розрізування та вигинання листової сталі.

30.Прокатка та ущільнення фальців.

31.Верстати та стани для виготовлення повітропроводів.

32.Обладнання для виготовлення і забортовки гнутих фланців.

62

Контрольні запитання

1.Роль будівельної техніки у промисловому та цивільному буді-

вництві.

2.Наведіть зміст поняття "машина".

3.Охарактеризуйте види механізації і автоматизації будівельно-

го виробництва.

4.Наведіть зміст поняття "продуктивність машин" та їх види.

5.Охарактеризуйте основні поняття курсу деталей машин (де-

таль, механізм, вузол, агрегат).

6.Як визначають передаточне відношення в передачах, зокре-

ма – в зубчатих, фрикційних, пасових, черв'ячних?

7.Що таке "модуль зубчатого зачеплення"?

8.Порівняйте розрахунки вісі і валу.

9.Які підшипники використовують в трансмісіях? Як обрахову-

ють підшипники ковзання та кочення?

10.Які функції виконують муфти? Наведіть приклади умовних позначень муфт на схемах.

11.Наведіть конструктивні схеми автомобіля і трактора.

12.Як визначити кількість причепів автомобільного та транспор-

тного потягів?

13.Наведіть схеми конвейєрів, конструкції яких ви вивчили.

14.Напишіть формули продуктивності конвейєрів.

15.Поясніть фізичну суть роботи пневмотранспортуючих при-

строїв.

16.Як обрахувати потужність конвейєрів?

17.Види кранів, особливості їх конструкцій.

18.Які робочі органи кранів ви знаєте?

19.Наведіть конструкції самохідних стрілових кранів.

63

20.Опишіть конструкцію канатного самохідного крана.

21.Види баштових кранів та типи їх стріл.

22.Як обрахувати продуктивність баштового пересувного крана?

23.Типи пролітних кранів, їх будова.

24.Опишіть особливості взаємодії з грунтом робочих органів машин для земляних робіт.

25.Наведіть конструкції бульдозерів. Які відмінності в конструк-

ціях приводів робочих органів бульдозерів?

26.Як обрахувати продуктивність бульдозера?

27.Як підвищити продуктивність бульдозера?

28.Опишіть робочий цикл скрепера.

29.Як обрахувати продуктивність скрепера?

30.Коли використовують штовхачі для скрепера?

31.Опишіть роботу автогрейдера і грейдер-елеватора.

32.Наведіть схеми канатного і гідравлічного екскаваторів прямо-

го і оберненого копання.

33. На яких роботах використовують екскаватори з грейферним ковшом? Опишіть робочий процес копання ґрунту цією маши-

ною.

34.Опишіть конструкції екскаватора драглайна і його робочий процес.

35.Наведіть конструктивні особливості траншеєкопачів. Як об-

рахувати продуктивність цих машин?

36.Наведіть конструктивні особливості ковшів екскаваторів.

37.В яких випадках рекомендується використовувати кущорізи та корчувачі?

38.Наведіть схеми розпушників ґрунту.

39.Які котки використовуються у будівництві?

40.Наведіть схеми гідромонітора та земснаряда.

64

41. Як обраховується продуктивність гідромеханічних розробни-

ків ґрунту?

42.Методи переміщення земснаряда по водоймищу.

43.Яка різниця між шпуром, скважиною, шурфом та котлованом

(ямою)?

44.Як обрахувати продуктивність бурової машини?

45.Наведіть схеми інструменту для буріння.

46.Накресліть схему копрового пристрою і поясніть призначення його окремих частин.

47.Поясніть роботу дизель-молота та вібромолота.

48.Накресліть схеми дробарок. Поясніть їх роботу.

49.Напишіть формули для розрахунку продуктивності дробарок.

50.Як обраховують необхідну зведену довжину бетоновода?

51.Охарактеризуйте конструкцію і роботу бетонороздатчиків та бетоноукладачів.

52.Наведіть схеми та поясніть роботу віброзбуджувальних при-

строїв.

53. Охарактеризуйте операції, які виконуються за допомогою ру-

чних машин.

54.Наведіть схеми приводів у ручних машинах.

55.Опишіть конструкції робочих органів ручних машин.

56.Наведіть основні правила техніки безпеки при користуванні механізованим інструментом.

57.Які види регламентних робіт обов'язкові для будівельної тех-

ніки?

58. Опишіть конструктивну схему самопідйомного крану. Які фу-

нкції виконує пересувна обойма крана?

59.Охарактеризуйте основні методи руйнування ґрунтів маши-

нами.

65

60. Які (за формою) робочі органи землерийних машин ви знає-

те?

61.Які зусилля діють на ріжучий орган землерийної машини?

62.Які машини розроблені для роботи з ґрунтом у стислих умо-

вах?

63.Методи перерізання сталевих труб.

64.Нарисуйте схему перерубання чавунних каналізаційних труб.

65.Чим відрізняється принцип перерізання сталевих труб на од-

но- і двохдискових трубовідрізних верстатах?

66.Які відрізання можна здійснювати на повітряно-плазменій установці?

67.Методи виготовлення різьб на трубах.

68.Опишіть методи згинання сталевих труб без нагріву.

69.Принцип дії верстата для згинання сталевих труб плунжер-

ним методом.

70. Нарисуйте схему верстата для згинання сталевих труб мето-

дом обкатування.

71.Особливості принципу дії верстатів для згинання сталевих труб методом намотування.

72.Класифікація обладнання вентиляційного цеху.

73.Із яких матеріалів виготовляють елементи вентиляційних си-

стем?

74.Послідовність операцій при виготовленні прямої фальцевої ланки повітропроводу круглого перерізу.

75.Яке обладнання використовується для виготовлення прямої фальцевої ланки повітропроводу круглого перерізу?

76.Послідовність операцій при виготовленні прямої фальцевої ланки повітропроводу прямокутного перерізу.

66

77.Яке обладнання використовується для виготовлення прямої фальцевої ланки повітропроводу прямокутного перерізу?

78.Послідовність операцій при виготовленні зварної ланки пові-

тропроводу круглого перерізу.

79.Яке обладнання використовується для виготовлення зварної ланки повітропроводу круглого перерізу?

80.Яке обладнання використовується при різанні листової ста-

лі?

81.Методи різання листової сталі.

82.Наведіть схему гілйотинних ножиць.

83.Наведіть схему роліковихножиць.

84.Наведіть схему вібраційних ножиць.

85.Які різи можна робити на віброножицях без розмітки?

86.На яких ножицях можна вирізати фасонні отвори у листі сталі без заходу зі кромки?

87.Яке обладнання використовується при згинанні сталі у цилі-

ндричну обечайку?

88.Яке обладнання використовується при згинанні сталі у кону-

сну обечайку?

89.На якому верстаті можна вигинати листову сталь на кут 90˚?

90.Конструкції фальцевих з’єднань.

91.Яким чином ущільнюють фальцеві з’єднання на картинах,

обечайках та корпусах?

92.Як прокатуються криволінійні фальці?

93.Як осаджуються криволінійні фальцеві з’єднання?

94.Які роботи виконуються зиг-машиною?

95.Які переваги мають защепочні фальцеві з’єднання?

96.Які переваги мають гофровані відводи у порівнянні з відво-

дами, що виготовляють на зиг-машинах?

67

97.Від яких факторів залежить продуктивність верстатів для спірально-шовних повітропроводів?

98.Обладнання для зварювання повітропроводів.

99.Які роботи можна виконувати на зварювальному маніпуля-

торі?

100. Чому гнуті прямокутні фланці кращі у порівнянні зі зварни-

ми?

101.Переваги та недоліки пластмасових труб.

102.Принцип дії верстата для перерізання пластмасових труб.

103.Принцип дії верстата для знімання фасок на кінцях труб.

104.Принцип дії верстата для згинання відводів зі пластмасових труб.

105.Призначення та принцип дії круглопильного верстата.

106.Побудова стрічкопильного верстата.

107.Яким чином зварюють вініпластові повітропроводи?

68

Список літератури

1. Баладінський В.Л., Тугай А.М., Гаркавенко О.М., Русан І.В.

Будівельна техніка: Підручник. –К.: КНУБА, 2002.– 237с.

2. В.Л.Баладінський, О.М.Лівінський, Л.А.Хмара та інші. Буді-

вельна техніка. Навчальний посібник. Вид. “Либідь”, К., 2001.– 361 с.

3.Будівельні і меліоративні машини / Баладінський В.Л., Зінь В.С., Кравець С.В. та ін./: Підручник.– Рівне: Вид-во РДТУ, 1998.– 404 с.

4.Техніка будівництва / В.Л.Баладінський, О.М.Лівінський, Ю.Д.Абрашкевич та ін./: Навч. посібник.– К.: КНУБА, 2003.– 368 с.

5.Сукач М.К. Техніка будівництва. Розрахунковий практикум: Навч. посібник.– К.: КНУБА, 2003.– 140 с.

6.Тютюнников П.Н., Моисеенко В.Г. Механическое оборудо-

вание санитарно-технических заводов. – К.: Вища школа, 1983 г.– 175 с.

7.Будівельні крани: Конструкції та експлуатація / Хмара Л.А., Колісник М.П., Голубченко О.І./– К.: Техніка, 2001.– 296 с.

9. Полянський С.К. Будівельно-дорожні та вантажопіднімальні машини.– К.: Техніка, 2001.– 624 с.

69

З М І С Т

Загальні положення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . .

3

Загальні відомості про умовні позначення на кінемати-

4

чних схемах приводів будівельних машин і верстатів

 

ПРАКТИЧНІ ВПРАВИ . . .

. . . . . . . . .

7

Вправа 1. Тяговий розрахунок автомобіля-трубовоза. .

7

Вправа 2. Обчислення механізмів баштових кранів . . . .

11

Вправа 3. Розрахунок і вибір параметрів лебідки. . . .

15

Вправа 4. Експлуатаційний розрахунок одноковшевих

24

екскаваторів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

Вправа 5. Експлуатаційні розрахунки багатоковшевих

32

екскаваторів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

Вправа 6. Розрахунок приводу верстата. . . .

. . . . . . . . .

36

Вправа 7. Розрахунок болтів та зварних швів фланце-

 

вого з’єднання трубопроводів. . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

42

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ . .

 

48

Лабораторна робота 1. Вивчення конструкцій зубчас-

 

того циліндричного та черв’ячного редукторів та ви-

 

значення їх параметрів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

Лабораторна робота 2. Вивчення конструкцій та ви-

51

значення параметрів баштових кранів на тренажерах. .

Лабораторна робота 3. Вивчення конструкції гідроци-

 

ліндра двосторонньої дії та визначення його парамет-

55

рів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ . . . . . .

58

Самостійні роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

58

Теми рефератів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

60

Контрольні запитання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

62

Список літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . .

68

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.