Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод Інд. роб.РДЗ ПЦБ.doc
Скачиваний:
36
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
673.28 Кб
Скачать

Метали і зварювання

Методичні вказівки

до виконання практичних занять і індивідуальних завдань “Визначення характеристик сталей і параметрів процесу ручного дугового зварювання “

для студентів всіх спеціальностей

Укладачі: ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Олександр Георгійович

БОГУСЛАВСЬКИЙ Вадим Євгенович

ЛОБКОВ Ярослав Юрійович

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ

№ 1

Який склад має електрична зварювальна дуга? Вкажіть також її температуру.

Відповіді:

 1. електрони, позитивно заряджені іони важких металів (Fe, W, Cr…), а також негативно заряджені іони; t = 4000 ºС;

 2. електрони, позитивно заряджені іони важких металів (Fe, W, Cr…), а також негативно заряджені іони; t = 6000 - 7000ºС;

 3. Лише позитивно і негативно заряджені іони; t = 2500 ºС;

 4. позитивно заряджені іони легких металів, негативно заряджені іони і електрони; t = 6000 - 7000 ºС.

№2

При якій кількості вуглецю у вуглецевій сталі вона гарно зварюється?

Відповіді:

 1. меньше 0,03% вуглецю;

 2. меньше 0,25…0,3% вуглецю;

 3. більше 0,3% вуглецю;

 4. більше 3% вуглецю.

№3

Які хімічні елементи покращують, а які погіршують зварюваність сталей?

№ відповіді

Покращують

Погіршують

1

Нікель і хром

Вуглець і всі хім.. елементи

2

Кремній і марганець

Вуглець в кількості більше 0,3%

3

Відсутність хім. елементів

Всі хім.. елементи

4

Нікель

Сірка і фосфор

№4

Розшифруйте наступні марки сталей:

№ відповіді

Ст. 3

10Х2ГА

1.

Ст. – сталь якісна;

3 – 0,3% вуглецю.

10 – 1% вуглецю; Х – хром;

2 – 0,2 % хрому; Г – марганець;

А – алюміній.

2.

Ст. – сталь якісна;

3 – номер сталі.

10 – 0,1% вуглецю; Х – хром;

2 – 0,2 % хрому; Г – марганець;

А – алюміній.

3.

Ст. – сталь звичайної якості;

3 – номер сталі

10 – 0,1% вуглецю; Х – хром;

2 – 2 % хрому; Г – марганець, кількість котрого до 1,5 %;

А – високоякісна.

4.

Ст. – сталь звичайної якості;

3 – номер сталі.

10 – 0,1% вуглецю; Х – хром;

2 – 0,2 % хрому; Г – марганець;

А – алюміній.

№5

За якою формулою розраховують масу наплавленого металу?

Відповіді:

 1. – Sℓρ; 2. – Пτ; 3. – Пv; 4. - Sρ,

Де: – S – площа перерізу шва; ℓ - довжина шва; ρ – густина металу; П – продуктивність зварювання; v – швидкість зварювання; τ – час зварювання

№6.

Яка відповідь правильно відображує тип електроду?

 1. – Э42, де: 42 – межа текучості (420 МПа);

 2. – УОНИ 13/55, де: 13 – межа текучості (130 МПа), 55 - межа міцності(550 МПа);

 3. – АНО-27, де: 27 – межа міцності, яка дорівнює 270 МПа;

 4. – АНП-2, де 2 – межа міцності, яка дорівнює 200 МПа.

№7

В якому варіанті правильно відображені формули розрахунку сили зварювального струму (Iзв) і продуктивності зварювання (П)?

1. –Iзв = Uзв/R ; П = vℓ ;

2. Iзв = kde; П = кнIзв;

3. Iзв = kUзв; П = кнIзв;

4. Iзв = кнde; П =UзвIзв,

Де: – Uзв - напруга; R – електроопір; v – швидкість зварювання; ℓ - довжина шва; к – коефіцієнт, що залежить від діаметру електроду; кн – коефіцієнт наплавлення; de – діаметр електроду.

№8

За яким основним критерієм обирають джерело живлення?

Відповіді:

 1. – за значенням напруги Uзв, В;

 2. – за значенням сили струму Iзв, А;

 3. – за значенням IзвUзв;

 4. – за значенням І2Rt,

Де: Uзв - напруга; Iзв- стла струму; R – електроопір; t – час зварювання.

№9

В якому варіанті відповіді правильно відображена формула розрахунку продуктивності зварювання П?

1. – П = vℓ;

2. – П = кнUзв;

3. – П = vρ;

4. –, П = кнIзв;

Де: v – швидкість зварювання; ℓ - довжина шва; кн – коефіцієнт наплавлення; Iзв- стла струму; ρ – густина металу; Uзв- напруга.

№10

Назвіть дефекти зварювання , які Ви знаєте.

Правильні відповіді

№1 – 4; №2 – 2; №3 – 3; №4 – 3; №5 – 1; №6 – 1; №7 – 2; №8 – 2; №9 – 4.

27

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.