Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
81-90.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
130.85 Кб
Скачать

81. Особливості оптимального співвідношення ресурсів виробником

  1. При якому співвідношенні ресурсів витрати на їх прид­бання для досягнення певного обсягу продукції будуть мінімальни­ми?

  2. Яке співвідношення ресурсів забезпечує максимальний прибуток?

Правило мінімізації витрат: витрати мінімізуються при тако­му співвідношенні ресурсів, коли граничні продукти у розрахунку на одиницю вартості кожного ресурсу є однаковими:

Однак мінімальні витрати на виробництво не завжди забезпе­чують максимальний прибуток. Вони збігаються лише для умов кон­курентного ринку, де попит абсолютно еластичний, а ціна на продукт залишатиметься незмінною при зміні пропозиції фірми. Тому доцільніше користуватися більш загальним підходом: максимальний прибуток досягається за умови зрівноважування граничного продук­ту та граничних витрат МР = МС.

Щодо витрат на придбання окремих ресурсів, то прибуток зростатиме до того часу, поки граничний продукт у грошовому вира­женні змінного фактора виробництва буде перевищувати витрати на придбання додаткової одиниці цього ресурсу: МКРЬ> Рь. Максималь­ного значення прибуток набуває тоді, коли витримується така рівність:

82. Характеристика конкурентного ринку праці

  1. Значна кількість фірм, що конкурують між собою за придбання трудових послуг.

  2. Велика кількість працівників однакової кваліфікації, що пропонують свої послуги незалежно один від одного.

  3. Ні окрема фірма, ні окремий працівник не можуть впли­вати на ринкові ставки заробітної плати.

При конкурентному ринку праці фірма погоджується з ціною трудових послуг, що склалася на ринку. Вона може за цією ціною придбати нескінченну (з позиції з окре­мої фірми) кількість трудових послуг. Тому пропозиція праці для окремої фірми на конку­рентному ринку буде абсолют­но еластичною і матиме вигляд прямої лінії, що відповідатиме ринковій ціні трудових послуг та граничним витратам на цей ресурс: У = МКС (рис. 14.1).

Попит на працю для фірми визначається кривою граничного продукту в грошовому вираженні. Поки МКР > МКС, фірма братиме на роботу більше працівників і максимізує свій прибуток при МКР = МКС.

83. Ринкова пропозиція праці на досконало конкурентному ринку

Рішення кожної людини про необхідність і тривалість своєї праці залежить від багатьох факторів (наявність сім'ї, дітей, боргових та кредитних зобов'язань та інших), але головним є фактор оплати праці.

Кожен працівник робить вибір між доходом від праці і дозвіллям (рис. 14.2) або працею (антиблаго) і доходом (рис. 14.3).

Індивідуальна крива пропозиції робочої сили направлена вгору (рис. 14.4).

Ь — кількість годин праці; W — зарплата; У0 — найменший рівень зарплати, при якому робітник починає працювати.

Чим вище зарплата У, тим більше часу захоче працювати робітник.

З підвищенням зарплати спостерігається два ефекти:

1. Ефект заміщення — це заміна годин дозвілля робочим часом для збільшення можливості споживання (^ПА).

2. Ефект доходу — при зростанні зарплати підвищується і ціна дозвілля (зарплата — це сума грошей, яку робітник втрачає, щоб насолоджуватись відпочинком).

При більш високому доході працівник може купити більшу кількість товарів, одним з яких є відпочинок. Якщо зарплата вища за то це призводить до зменшення пропозиції праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]