Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1 Історія розвитку криміналістики.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
87.04 Кб
Скачать

14

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Л Е К Ц І Я

з курсу “Криміналістика”

Тема №1 „Історія розвитку криміналістики”

Кількість годин – 1 година

Лекцію підготував:

старший викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Коломієць Василь Іванович

Лекція розглянута та обговорена на засіданні кафедри кримінального права, процесу та криміналістики

Протокол №_ від "__"____2004 р. Зав. кафедрою______П.В. Цимбал

Ірпінь 2004

План

 1. Виникнення і розвиток криміналістики у світі і в Україні.

 2. Сучасний стан і перспективи розвитку криміналістики в Україні.

Самостійна робота

 1. Вчені, що сприяли становленню і розвитку криміналістики.

 2. Відомі українські криміналісти, вчені і практики. Юридичні ВУЗи України.

 3. Історія розвитку податкової служби України.

1.Виникнення і розвиток криміналістики в світі і в Україні.

Криміналістика - це поняття, що більше як сто років тому ввійшла в науку та практичну діяльність з питань боротьби зі злочинністю.

Ще у сивій давнині для розслідування злочинів та розшуку злочинця запрошували добре обізнаних осіб - мисливців, слідопитів, лікарів, та інших „фахівців", які допомагали знаходити злочинців.

Виникнення перших порушників закону викликало необхідність введення спеціальних правил і методів щодо розкриття і розслідування злочинів, встановлення злочинців.

Призначаються певні чиновники, які повинні були розкривати окремі види злочинів, встановлювати істину.

Правові документи (закони царя Хамурапі) містили деякі рекомендації криміналістичного характеру щодо збору, дослідження та оцінки доказів судом, але вони мали окремий, розрізнений характер і були пов'язані з певними клятвами, випробуванням вогнем, каліченням та клеймінням засуджених.

Хочу зазначити, що предметом нашої лекції буде розвиток історії криміналістики на території України. А так як неможливо отримати глибокого уявлення про розвиток науки на території окремої держави тому паралельно ми розглянемо розвиток історії криміналістики в світі.

Аналізуючи зокрема розвиток історії криміналістики на Україні, слід сказати, що окремі частини території нашої держави в той чи інший період входили до складу тої чи іншої держави, тому аналіз буде проводитись стосовно історії розвитку цих держав.

Криміналістика, як самостійна наука, зародилась у кінці 19 століття, її засновниками були австрійський професор Ганс Грос (1847-1915рр.), який започаткував термін „криміналістика" і розкрив її зміст (1892р.) і французький вчений Альфонс Бартільон1914рр.).

А якщо ми спробуємо перенестися в далеке минуле, коли ще не існувало ні фотографії, ні дактилоскопії, коли люди ще не вміли описувати зовнішність людини по методу „словесного портрету", то ми зрозуміємо, як важко було вести боротьбу зі злочинністю і як легко було злочинцям уникнути відповідальності за злочин.

Саме в цей час з'являється такий жахливий метод ідентифікації, як калічення і клеймування.

Першим з наукових методів, які запропонував А. Бартільон був метод словесного портрету.

Вперше цей метод був введений у Франції в поліції.

В 1884р. Бартільон ідентифікував таким чином близько 300 осіб, після чого цей метод застосовували в Аргентині, Бельгії, Італії, Португалії, Данії, Австрії, Німеччині і в Росії.

В кінці 19 століття вступив в дію другий метод - це метод дактилоскопічної ідентифікації, батьківщиною дактилоскопії вважається Англія, але це друга батьківщина, так як дактилоскопія прийшла до нас зі Сходу, але це були тільки початкові і не вдосконалені проби дактилоскопії.

Англійці, які жили в різний час удосконалили таку науку як дактилоскопія, це такі як:

 1. Вільям Гершель;

 2. Генрі Фолдс;

 3. Френсіс Гальтон;

 4. Едвард Генрі.

В 1906 році дактилоскопія вперше була введена в Росії, а перша дактилоскопічна експертиза була проведена в 1909 році у Варшаві і в 1911 році в Одесі.

Ще один метод ідентифікації злочинців - фотографування налічує півторастолітню історію. її основоположниками являються:

 1. Жозеф Нісфоро Ньєпс (Франція);

 2. Луї Жак Дагер (Франція);

 3. Фокс Талбот (Англія).

День народження фотографії вважається 7-ме січня 1839 року (закріплення зображення було отримане на срібній пластинці за допомогою парів йоду).

Перші знімки були виготовлені в 1843-44рр, в бельгійській тюрмі Форест.

Першу спробу створення правил впізнавальної зйомки зробив Рейландер, а вагомий вклад у розвиток судової фотографії вніс той же А.Бартільон, який сконструював декілька крупно форматних фотоапаратів для зйомки місця події злочину і спеціальну установку для пізнавальної зйомки злочинців. Засновником судово-дослідної фотографії, та технічної експертизи документів вважається росіянин, відомий вчений Є.Ф. Буринський який був нагороджений Академією наук премією ім. М.В. Ломоносова. Його фундаментальна праця „Судова експертиза документів" є актуальною і в наш час.

Окрім розвитку окремих напрямів криміналістики, необхідно, на мою думку охарактеризувати ті криміналістично-експертні заклади, що існували в кінці 20 століття.

Після судової реформи в 1864 році до проведення досліджень залучались люди із числа:

 1. лікарів;

 2. поліцейських;

 3. професорів;

 4. вчителів.

Ці люди мали спеціальні пізнання і набули особливого досвіду:

  1. медичну експертизу проводили - лікарські управи

  2. експертизу у справах підробки грошових знаків - експедиція заготовлення державних паперів або Центральна хімічна лабораторія Міністерства фінансів.

З 1912 року у великих містах були створені кабінети науково-судових експертиз, зокрема такі кабінети були створені в місті Одесі і в місті Києві. Кабінети складались з трьох відділів:

 1. Фотографічний;

 2. Кримінально-технічний;

 3. Хімічний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]