Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
2
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
1.41 Mб
Скачать

4.7. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта

Забезпечення пожежної безпеки об’єкта досить складне. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта складається із відповідних систем, кожна з яких підрозділяється на підсистеми рис. 4.2.

Рис. 4.2. Загальна схема комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта

Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об’єкта є: система запобігання пожежі, система протипожежного захисту та система організаційно-технічних заходів.

Система запобігання пожежі – це комплекс організаційних і технічних заходів, спрямованих на не уможливлення умов, необхідних для виникнення пожежі (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Необхідні умови для виникнення горіння

Система протипожежного захисту – це сукупність технічних і організаційних заходів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї (рис. 4.4).

Всі заходи організаційно-технічного характеру на об’єкті можна підрозділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні.

Рис. 4.4. Структура протипожежного захисту

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об’єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів протипожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об'єкта в цілому та ін.

До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень, будівель та об’єктів, технічному переоснащенні виробництва, експлуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. п.

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об’єктах, регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо.

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції).

4.8. Засоби гасіння та виявлення пожеж

Існує чотири основні способи гасіння процесу горіння рис. 4.5. Зазвичай механізм горіння має комбінований характер, при якому мають місце одночасно кілька способів припинення процесу горіння.

Рис. 4.5. Основні способи припинення горіння

Речовини, що мають фізико-хімічні властивості, які дозволяють створити умови для припинення горіння називають вогнегасники речовинами. Вони повинні володіти високим ефектом гасіння при відносно малій їх витраті, бути дешевими, та безпечними у застосуванні, не заподіювати шкоди матеріалам, предметам і навколишньому середовищу.

У відповідності зі способами припинення горіння пожеж вогнегасильні речовини підрозділяються на: охолоджуючі, розбавлені речовини, ізолюючі, інгібіруючі.

До основних речовин для гасіння пожеж відносять: воду, хімічну і повітряно-механічну піни, водяні розчини солей, інертні і непальці гази, водяну пару, галоїди, сухі порошки.

Воду можна застосовувати в суміші чи самостійно з різними хімікатами. Вода характеризується великою теплоємністю, що забезпечує відвід тепла з важкодоступних місць, високою транспортабельністю, хімічною нейтральністю та не отруйністю. До недоліків води слід віднести її замерзання, наслідком чого можуть стати розрив пожежних рукавів і поломка насоса; Воду не можна використовувати для гасіння легкоспалахуючих рідин із щільністю менше одиниці (бензин, гас, ацетон, спирти, олії, ефір і т.п. }. Крім того, водою не можна гасити електромережі й електроустановки, що знаходяться під напругою, тому що струмінь води є провідником і може викликати поразку електричним струмом.

Хімічна піна утворюється при взаємодії лужного і кислотного розчинів у присутності піноутворювачів. При цьому виділяється газ (діоксид вуглецю). Пухирці газу обволікаються водою з піноутворювачем, і в результаті створюється піна, що може довго залишатися на поверхні рідини. Основний спосіб впливу на горіння – ізоляція вогнища. Додатковий - охолодження за рахунок води. Повітряно-механічна піна – це суміш повітря (-90 %), води (-9,7 %) і піностворювача (-0,3 %). Характеристикою піни є кратність відношення обсягу отриманої піни до обсягу вихідних речовин (звичайна кратність піни - до 20).

Інертні гази (азот, аргон, гелій, діоксид вуглецю) знижують концентрацію кисню у вогнищі горіння і гальмують інтенсивність горіння. Концентрація інертних газів для гасіння пожеж у закритому приміщенні складає 31-36 % до обсягу приміщення.

Водяні розчини солей відносяться до числа рідких засобів для гасіння пожеж. Застосовуються розчини бікарбонату натрію, хлоридів кальцію та ін. Солі, випадаючи з водяного розчину, утворюють на поверхні палаючої речовини ізолюючі плівки, що віднімають теплоту.

Дія галоїдів заснована на хімічному гальмуванні реакції горіння. Застосовуються марки: 3,5; 4НД; 7; СЖБ, БФ і інші (цифри 3, 5 і 7 означають, що ці склади в 3, 5 і 7 разів ефективніше діоксида вуглецю). Основний спосіб впливу на горіння - інгібірування, додатковий - розведення.

Порошки - це дрібно роздрібнені мінеральні солі з різними добавками, що перешкоджають їхньому злежуванню. Порошки для гасіння пожеж діляться на порошки загального та спеціального призначення. Порошки загального призначення застосовуються для гасіння пожеж класів А, В, С і електроустаткування під напругою. Порошки спеціального призначення застосовуються для гасіння пожеж металів, що займаються.

Рис. 4.6. Класифікація засобів пожежогасіння

До первинних засобів пожежогасіння відносять: вогнегасники, внутрішні пожежні крани, пожежний інвентар, немеханізований інструмент. До установок пожежної сигналізації відносять: сповіщувачі, обладнання звукової і світлової сигналізації. До пожежних машин відносять: пожежні автомобілі, пожежні авіаційні засоби, пожежні плавзасоби, та інше.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке Книга_ОП