Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМЗ № 6+.doc
Скачиваний:
58
Добавлен:
20.05.2015
Размер:
262.14 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров`я України

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський базовий медичний коледж

Навчально-методична розробка

практичного заняття

з української мови (за професійним спрямуванням № 6

Тема:

Структура ділового спілкування.

Техніка ділового спілкування. Мовленнєвий етикет.

Для напряму 5.12010102

Спеціальність «Сестринська справа»;

Групи 300, 303, 306

Автор:

Можина Є.І. викладач вищої категорії

Розглянуто та затверджено

на засіданні ЦПК гуманітарних дисциплін

Протокол № _____

Від «___» __________ 2014р.

Голова ЦПК Гуменюк О.К ______

Миколаїв - 2014

Методична розробка практичного заняття № 6

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).

Тема: Структура ділового спілкування. Техніка ділового спілкування.

Мовленнєвий етикет.

Тип заняття: практичне.

Тривалість заняття: 2 години.

Місце проведення: аудиторія.

І. Актуальність теми: Опанувати мову на рівні фахового спілкування. Розширити лексичний і термінологічний запас з метою подальшого використання в процесі навчання і майбутньої професійної діяльності. Тому що, мова — це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, пра­ці й творчості багатьох поколінь. У її глибинах — філософський розум, витончений естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова — це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуаль­ного зростання. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не автономно, а в людському суспільстві, похідною від якого є. Існує вона як різноманітні акти мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. І є основною формою національної культури й насамперед першоосновою літератури. Сучасна освічена людини має знати не лише мовні норми, а й бути активним учасником суспільного життя, тому що політична та суспільно-економічна сфери впливають на розвиток і розгортання мовної політики в країні.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

1. Розширити знання студентів про етику ділового спілкування (&- ІІ);

2. Удосконалювати техніку ділового спілкування (&- ІІІ);

3. Розвивати основні види ділового спілкування: публічний виступ, ділову

бесіду, службову нараду та переговори (&- ІІІ).

4. Формувати навички мовленнєвого етикету у діловому спілкуванні(&- ІІІ);

ІІІ. Цілі розвитку особистості:

1. Виховувати в студентів почуття відповідальності за гармонійний розвиток рідної мови; повагу до культурних надбань рідного народу.

Студенти повинні знати:

1. Сутність, види, завдання етики ділового спілкування (&- ІІ).

2. Етичні норми та нормативи (&- ІІ).

3. Причини недостатнього рівня культури мовлення та способи її підвищення

(&- ІІ);

Студенти повинні вміти:

1. Використовувати набуті знання у процесі ділового спілкування (&- ІІІ).

2. Презентувати етичні та нормативи (&- ІІІ).

3. Відредагувати ділові тексти (&- ІІІ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]