Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМЗ № 12+.doc
Скачиваний:
41
Добавлен:
20.05.2015
Размер:
256 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров`я України

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський базовий медичний коледж

Навчально-методична розробка практичного заняття з української мови (за професійним спрямуванням )№ 12

Тема

Морфологічні та синтаксичні норми сучасної

української літературної мови, варіанти норм.

Для напряму 5.12010102

Спеціальність «Сестринська справа»;

Групи 300, 303, 306

Автор:

Можина Є.І. викладач вищої категорії

Розглянуто та затверджено

на засіданні ЦПК гуманітарних дисциплін

Протокол № _____

Від «___» __________ 2014р.

Голова ЦПК Гуменюк О.К ______

Миколаїв - 2014

Методична розробка практичного заняття № 12

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).

Тема: Морфологічні та синтаксичні норми сучасної української

літературної мови, варіанти норм.

Тип заняття: практичне.

Тривалість заняття: 2 години.

Місце проведення: аудиторія.

І. Актуальність теми: Опанувати мову на рівні фахового спілкування. Розширити лексичний і термінологічний запас з метою подальшого використання в процесі навчання і майбутньої професійної діяльності. Тому що, мова — це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, пра­ці й творчості багатьох поколінь. У її глибинах — філософський розум, витончений естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова — це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуаль­ного зростання. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не автономно, а в людському суспільстві, похідною від якого є. Існує вона як різноманітні акти мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. І є основною формою національної культури й насамперед першоосновою літератури. Сучасна освічена людини має знати не лише мовні норми, а й бути активним учасником суспільного життя, тому що політична та суспільно-економічна сфери впливають на розвиток і розгортання мовної політики в країні.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

1. Розширити знання студентів про нормативність і правильність фахового мовлення; орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (&- ІІ);

2. Ознайомити студентів із особливостями українського правопису; правописом самостійних і службових частин мови; синтаксичні структури мови (&- ІІ);

3. Забезпечити оволодіння лексичними та граматичними нормами сучасного ділового мовлення (&- ІІ);

4. Розвивати усне і зв’язкове мовлення, мовленнєвий етикет, культуру спілкування, бережне ставлення до української мови (&- ІІІ).

ІІІ. Цілі розвитку особистості:

1. Виховувати в студентів почуття відповідальності за гармонійний розвиток рідної мови; сформувати національно-мовну особистість.

Студенти повинні знати:

1. Особливості вживання службових та самостійних частин мови у професійному

спілкуванні (&- ІІ).

2. Нормативність і правильність фахового мовлення (&- ІІ).

Студенти повинні вміти:

1. Доречно добирати граматичні форми іменників; правильно вживати форми прикметників у діловому спілкуванні; використовувати дієслівні форми та прийменникові конструкції у професійних текстах (&- ІІІ).

2. Користуватися словниками, виправляти орфографічні помилки (&- ІІІ).

3. Працювати з додатковою навчальною літературою (&- ІІІ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]