Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КМЗ № 11+.doc
Скачиваний:
30
Добавлен:
20.05.2015
Размер:
309.76 Кб
Скачать

Міністерство охорони здоров`я України

Міністерство освіти і науки України

Миколаївський базовий медичний коледж

Навчально-методична розробка практичного заняття з української мови (за професійним спрямуванням )№ 11

Тема

Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники.

Для напряму 5.12010102

Спеціальність «Сестринська справа»;

Групи 300, 303, 306

Автор:

Можина Є.І. викладач вищої категорії

Розглянуто та затверджено

на засіданні ЦПК гуманітарних дисциплін

Протокол № _____

Від «___» __________ 2014р.

Голова ЦПК Гуменюк О.К ______

Миколаїв - 2014

Методична розробка практичного заняття № 11

Предмет: Українська мова (за професійним спрямуванням).

Тема: Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфографічні та орфоепічні словники.

Тип заняття: практичне.

Тривалість заняття: 2 години.

Місце проведення: аудиторія.

І. Актуальність теми: Опанувати мову на рівні фахового спілкування. Розширити лексичний і термінологічний запас з метою подальшого використання в процесі навчання і майбутньої професійної діяльності. Тому що, мова — це скарбниця духовних надбань нації, досвіду співжиття, пра­ці й творчості багатьох поколінь. У її глибинах — філософський розум, витончений естетичний смак, поетичність, сила надзвичайної чутливості до найтонших переливів людських почуттів і явищ природи. Разом із тим мова — це і своєрідний оберіг звичаїв і традицій, запорука інтелектуаль­ного зростання. Належачи до так званих вторинних систем, мова існує не автономно, а в людському суспільстві, похідною від якого є. Існує вона як різноманітні акти мовлення, що повторюються усно та фіксуються письмово. І є основною формою національної культури й насамперед першоосновою літератури. Сучасна освічена людини має знати не лише мовні норми, а й бути активним учасником суспільного життя, тому що політична та суспільно-економічна сфери впливають на розвиток і розгортання мовної політики в країні.

ІІ. Навчальні цілі заняття:

1. Розширити знання студентів про нормативність і правильність фахового мовлення; орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови (&- ІІ);

2. Ознайомити студентів із особливостями українського правопису; правописом прізвищ, імен та по батькові, складних іменників, прикметників, прислівників (&- ІІ);

3. Забезпечити оволодіння лексичними та граматичними нормами сучасного ділового мовлення (&- ІІ);

4. Розвивати усне і зв’язкове мовлення, мовленнєвий етикет, культуру спілкування, бережне ставлення до української мови (&- ІІІ).

ІІІ. Цілі розвитку особистості:

1. Виховувати в студентів почуття відповідальності за гармонійний розвиток рідної мови; сформувати національно-мовну особистість.

Студенти повинні знати:

1. Правописні правила української мови (&- ІІ).

2. Нормативність і правильність фахового мовлення (&- ІІ).

3. Правопис прізвищ, імен та по батькові, складних іменників і прикметників,

прислівників (&- ІІ).

Студенти повинні вміти:

1. Використовувати правила орфографії сучасної української літературної мови в

професійному спілкуванні (&- ІІІ).

2. Користуватися словниками, виправляти орфографічні помилки (&- ІІІ).

3. Працювати з додатковою навчальною літературою (&- ІІІ).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]