Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
47
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
5.85 Mб
Скачать

3 Структурна схема дискретного пристрою

Схема дискретного пристрою, розробленого в даній курсовій роботі, виглядає так:

Рисунок 3.1-Схема дискретного пристрою

Де, ГСІ – генератор синхроімпульсів, який починає роботу при вхідному живленні та виробляє сигнали синхронізації для АП1та АП2;

АП1– чотирьохрозрядний лічильник зворотнього рахунку по модулю 11;

АП2– чотирьохрозрядний регістр зсуву вліво;

DC – дешифратор;

КС1– комбінаційна схема в базисі;

КС2– комбінаційна схема на мультиплексорах;

КС3– а) перетворювач двійкового чотири розрядного коду в код Грея,

б) перетворювач чотири розрядного двійкового коду в зворотній

код;

в) перетворювач коду 8-4-2-1 в код 8-4-2-1 зі збитком 3;

ІНД1-4– індикація повідомлень.

На схемі дискретного пристрою видно , що АП1 та АП2 залежить від праці генератора синхроімпульсів . На декодер подається два сигнала із АП1.

Якщо сигнал високого рівня на першому виході , то працює КС1 і ІНД1- спалахує слово «БРАНЬ».Якщо на другому виході то , працює КС2 і ІНД2 – спалахує слово

«СНЕГ».Якщо на третому виході то , працює КС3 і ІНД3 – спалахує слово «ЧУДО».Якщо на четвертому виході то , працює ІНД4 – спалахують цифри «23459».

Висновок

В процесі розробки курсової роботи на тему ‘‘Перетворювачі кодів’’ я глибоко занурившись в роботу, зрозумів принцип роботи найпростіших перетворювачів кодів, при цьому навчився робити перетворювачі кодів в код Грея, зі збитком 3 та перетворювачі кодів в зворотній код. Для перевірки правильності роботи ці перетворювачі оформлені в схемах з загальною шиною.

При вивчені кожної електронної схеми я розглянув їх характеристики та описуючі їх математичні та схемні моделі, а також аналізував роботу більш простих елементів. При цьому головну увагу приділив принципам побудови та особливостям роботи типових електронних пристроїв, з яких можна становити схеми практично будь-якої складності.

За роботою я впевнився в тому, що цифрова електроніка є однією з найголовніших наук у наш час. За допомогою електроніки можна побудувати схеми на основі яких пристрої будуть більш надійними і більш простими в обслуговуванні, вона дозволяє зменшити габаритні розміри, масу, автоматизувати процес виготовлення електронних пристроїв.

Електроніка рухає науковий прогрес, удосконалює відому та створює нову цифрову техніку.

Отже, я дуже задоволений проробленою роботою.

Використана література.

  • конспект лекцій

  • Г.И.Загарий, Н.О.Ковзель, В.И.Поддубняк, А.И.Стасюк, И.А.Фурман Программируемые контроллеры для систем управления. Часть 1. архитектура и технология применения. Х.:Регион-информ, 2001

  • В.А.Скаржепа, А.Н.Луценко Электроника и микросхемотехника. Часть 1.

  • К.: Выща школа, 1989

  • Г.І.Загарій, Л.В.Бушевська Методичні вказівки з дисциплін’’Електроніка та мікросхемотехніка’’,’’Комп’ютерна електроніка’’ й ’’Прикладна теорія цифрових автоматів’’. Розділ ’’Синтез комбінаційних схем’’. Частина 1.

Х.: УкрДАЗТ,2006

  • Методические указания по курсу’’Теория дискретных устройств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи’’. Синтез синхронных автоматов. Часть 3. Х.: ХИИТ.1987

  • Г.И.Загарий, Л.В.Бушевская Методические указания к курсовой работе по дисциплине ’’Теоритические основы железнодоржной автоматики телемеханики и связи’’. Раздел ’’Теория дискретных устройств’’

Х.: ХарГАЖТ.1994

  • Г.И.Загарий, Л.В.Бушевская Методические указания к лабораторным работам по дисциплине’’Теоретические основы автоматики и телемеханики’’. Раздел ’’Теория дискретных устройств’’. Часть 1. Х: ХИИТ, 1992

Соседние файлы в папке Денисов Д.В