Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
47
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
5.85 Mб
Скачать

Міністерство транспорту та зв’язку України

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра СКС

Трьохвходовий послідовний автомат

Пояснювальна записка і розрахунки до курсового проекту з дисципліни

«Електроніка та мікросхемотехніка», «Комп`ютерна електроніка » й

«Прикладна теорія цифрових автоматів»

КПА.000.00.00

Перевірив старший викладач

Л.В. Бушевська

Розробив студент

Групи 3-2-АТЗ,

спеціальність 6.092507

Д.В.Денисов

2008

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Спеціалізовані комп’ютерні системи”

Завдання _____

до курсового проекту з “Електроніки та мікросхемотехніки”

(розділ “Теорія дискретних пристроїв”)

студент_________________________________________________

група___________________________________________________

дата отримання завдання__________________________________

термін виконання завдання________________________________

Тема проекту

________________________________________________________

Початкові дані:

1. Комбінаційні схеми

1.1._____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2. Базиси: І-НІ; АБО-НІ; І-АБО-НІ;

комутатори : К4-1, К8-1, К16-1,

шифратори та дешифратори.

2. Автомати із пам'яттю

2.1._____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.2. Тригери: D, RS, , JK

додаткові елементи: І, АБО, НІ, І-НІ, АБО-НІ;

шифратори та дешифратори.

3. Індикація: світлодіоди, семисегментний індикатор;

адреса та зміст індикаційних повідомлень:

Зміст

Вступ……………………………………………………………………..…….3

1 Синтез комбінаційних схем……………………………………………..….5

1.1 Синтез комбінаційних схем в базисах ……..……………………..……8

    1. Синтез комбінаційних схем на базі комутаторів ……..………….. ….12

1.3 Цифро-буквенні повідомлення..………………………………………….17

1.4 Перетворювачі кодів.……………………………………………..……19

а) Перетворювач двійкового чотири розрядного коду в код Грея...........19

б) Перетворювач чотирирозрядного двійкового коду в зворотній код...22

в) Перетворювач коду 8-4-2-1 в код 8-4-2-1 з надлишком 3……............23

2 Автомати з пам´яттю…………………………………………………..…....25

2.1 Регістр зсуву і лічильник ………………………………………..……..27

3 Структурна схема розроблюваного пристрою……………………..……..34

Висновок……………...……………………………….………………....…...36 Використана література……………………………………………….…......37

Додаток А……………………………………………………………………..38

Вступ

Електроніка як наука займається вивченням електронних явищ і процесів. пов'язаних зі зміною концентрації й переміщенням заряджених часток у різних середовищах (у вакуумі,газах,рідинах,твердих тілах ) і умовах (при різній температурі , під впливом , електричних і магнітних полів ). Завдання електроніки як галузі техніки - розробка , виробництво й експлуатація електронних приладів і пристроїв всілякого призначення.

Сучасні технічні засоби електроніки широко використаються у всіх галузях народного господарства нашої країни ,

Швидкість передачі даних між процесором і пам'яттю залежить від двох факторів: її ширини й частоти стробуючих імпульсів. Частота роботи пам'яті останнім часом змінюється дуже швидко, чого не можна сказати про ширину смуги пропущення її шипи. Екстенсивна модифікація цього параметра головним чином обмежує збільшення швидкості роботи відеосистем. Тому за рахунок зміни всею лише одного із параметрів свідомо не можна домогтися дуже значного збільшення пропускної здатності . Фахівцям фірми вдалося розробити архітекторові , що має ширину шини в 8(!) раз більше, ніж нині

використовувані (1024 біт проти звичайних 128). Це досягається за рахунок убудованої й процесора еDRАМ . Обсяги убудованої пам'яті в різних моделях карт варіюються від 9 до 36Мб

Спробуємо зрівняти пропускну здатність 1024-битої шини із уже наявними на ринку. Новітні ЗD-прискорювачі використають 128-бітну шину й 230-МГ і DDR-RАМ. У цьому випадку пропускна здатність шини пам’ять процесор рівняється ні багато ні мало - 7.36 Гб/е (128 біт/ 8 до 230 МГЦ х 2). Для шини мікропроцесор еDRАМ ця величина, без збільшення частоти роботи пам'яті, становить 58.Н8 Гб/с 11024 біт/ К х 230 МГЦ х 2 ). Воістину величезна цифра для сучасних систем, хоча на практиці ця величина, трохи менше теоретично розрахованої. У даний момент як розширювана пам'яті використається SDRАМ з 128-бітною шиною. Необхідність у розширюваній пам'яті виникає тоді, коли доводитися

працювати з дозволами більше, ніж 1024x768 при 32-бітном кольорі.

У розробці використається чипи зі швидкістю передачі даних в 100 МГЦ/с між чипом і пам'яттю. Отже, що результируе швидкістю передачі даних є величина в 14.4 Гб/с ((1024Н-128)/8 х 100 МГЦ). Легко можна помітити, що повільна розширювана пам'ять значно зменшує швидкість роботи із графічними даними. Виходить, що збільшення продуктивності, у порівнянні з наявними на ринку продуктами, досягається винятково за рахунок використання більш широкої шини між процесором і пам'яттю. З іншого боку, різке збільшення частоти пам'яті завдяки доступним у даний момент на ринку технологіям і переходу на розширювану DDR RАМ позволяв за допомогою шини більшої ширини різко збільшити швидкість обробки графічної інформації.

Многоконвеєрність - один з основних елементів у сучасних процесорах. У даний момент для графічних чипів стало можливим використання 8 конвеєрів , які дозволяють обробляти 8 пікселей одночасно. Не став виключенням і Glaze3D, що застосовує таку ж кількість конвеєрів. Зразок, створений, але даної технології, був представлений на форумі розроблювачів апаратного й програмного забезпечення для роботи із графікою Beyond3D. От деякі параметри даного чипа:

0.17-мікронний процес;

розширений набір геометричних операцій ;

програмувальні операції над пікселями;

64-бітний колір;

250 МГЦ DDR RАМ; смуга 16 + Гб/із для відображення одних тільки текстур;

смуга 30 Гб/із для всього чипа.

WWW.PROGRAMER.RU

Соседние файлы в папке Денисов Д.В