Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
36
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
3.95 Mб
Скачать

1.2 Синтез комбінаційних схем на мультиплексорах

Комутатором або мультиплексором називається комбінаційний пристрій, що має декілька входів і один вихід, призначене для комутації в бажаному

порядку сигналів з декількох вхідних шин на одну вихідну. За допомогою мультиплексора здійснюється тимчасове розділення інформації, що поступає по різних каналах. Комутатор можна уподібнити безконтактному багатопозиційному перемикачу.

Входи мультиплексора діляться на інформаційні, адресні і такі, що вирішують (що стробують). На інформаційні входи подається інформація, передаваєма на вихід мультиплексора. Адресні входи допомагають вибирати потрібний інформаційний вхід, а на дозволяющий вхід подається стробуючий сигнал, що вирішує підключення вибраного входу на один загальний або залежно від конструкції комутатора на два взаємноінверстних виходу.

Число інформаційних і адресних входів взаємозв'язане. Якщо число адресних входів n, то з їх допомогою можна комутувати 2n каналів, тобто число інформаційних входів 2n, а дозволяющий вхід, як правило, один. За відсутності дозволяющого сигналу, тобто С=0, а в деяких мультиплексорах при С=1 зв'язок між інформаційними входами і виходом відсутній.

Наявність дозволяющого входу дозволяє синхронізувати роботу мультиплексора з роботою інших вузлів, а також нарощувати його розрядність.

Залежно від кількості інформаційних входів розрізняють комутатори: К4-1, К8-1 і До 16-1. Умовне графічне позначення комутатора К4-1 приведене на рис. 4.

Рисунок 4 – Комутатор К4 – 1

У даній курсовій роботі необхідно реалізувати функцію, задану аналітичним способом, залежну від п'яти змінних, таку, що має вигляд:

Синтез комбінаційних схем за допомогою комутаторів проводиться у декілька етапів:

1. Словесний опис роботи пристрою. У нашому випадку функція задана

аналітичним способом і словесного опису не потребує.

2. Складання таблиці істинності. Складемо для функції таблицю істинності. Для того, щоб її скласти спочатку необхідно, привести функцію до однієї з нормальних форм, тобто позбавитися від загальних і групових інверсій. В результаті такого перетворення початкова функція матиме вигляд:

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

F

B

0

0

0

0

0

0

0

B0=0

1

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

1

0

0

B1=0

3

0

0

0

1

1

0

4

0

0

1

0

0

0

B2=0

5

0

0

1

0

1

0

6

0

0

1

1

0

0

B3=x5

7

0

0

1

1

1

1

8

0

1

0

0

0

0

9

0

1

0

0

1

0

10

0

1

0

1

0

0

11

0

1

0

1

1

1

Таблиця істинності, складена по спрощеній функції, приведена в таблиці 2.

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

F

B

12

0

1

1

0

0

0

13

0

1

1

0

1

0

14

0

1

1

1

0

0

15

0

1

1

1

1

1

16

1

0

0

0

0

0

17

1

0

0

0

1

1

18

1

0

0

1

0

1

19

1

0

0

1

1

0

20

1

0

1

0

0

0

21

1

0

1

0

1

1

22

1

0

1

1

0

1

23

1

0

1

1

1

0

Таблиця 2

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

F

B

24

1

1

0

0

0

0

25

1

1

0

0

1

1

26

1

1

0

1

0

1

27

1

1

0

1

1

0

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

F

B

28

1

1

1

0

0

0

29

1

1

1

0

1

1

30

1

1

1

1

0

0

31

1

1

1

1

1

0


Комутатор К4-1 має два керівників входу А0 і А1 і чотири інформаційних В0, В1, В2 і В3; один стробуючий вхід С. Для подачі такого числа імпульсів на один інформаційний вхід комутатора необхідні додаткові елементи, що спричиняє за собою серію розрахунків (рис. 5).

Рисунок 5

Для реалізації на п’яти комутаторах К4-1 функції п’яти незалежних змінних необхідно:

  1. на дозволений вхід кожного комутатора подати «1», крім шостого;

  2. на адресні входи чотирьох комутаторів, як у попередній схемі подати змінні х4 та х3, на п’ятий – х1х2;

  3. сигнали на інформаційних входах такі ж, як у схемі на чотирьох комутаторах.

  4. виходи з Q0 і Q2 інвертуємо та подаємо сигнал на інформаційні входи та , а Q1 та Q3 на і ;

  5. вихід з 5-го комутатора Q4 інвертуємо.

Схема реалізації (рис. 6)

Рисунок 6

Соседние файлы в папке Рекечинський І.Ю 2-2-АТЗ