Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Konspekt_lektsiy_z_inzhenernoyi_grafiki.doc
Скачиваний:
119
Добавлен:
16.05.2015
Размер:
11.17 Mб
Скачать

С. І. Кормановський

Конспект лекцій з інженерної графіки

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

С. І. Кормановський

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ

Вінниця

ВНТУ

2009

УДК 515.2

К 66

Рекомендовано до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 11 від 24 квітня 2008 р.)

Рецензенти:

В. М. Кичак, доктор технічних наук, професор

С. М. Злепко, доктор технічних наук, професор

А. В. Спірін, кандидат технічних наук, доцент

Кормановський, С. І.

К 66

Конспект лекцій з інженерної графіки. Конспект лекцій.

/ С. І. Кормановський. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 116 с.

В конспекті розглянуті основні теоретичні положення курсу, викладені методи побудови зображень геометричних образів на площині. Наведені приклади розв’язання позиційних і метричних задач. Конспект підготовлено для студентів напрямів інженерії: “Радіотехніка”, “Радіоелектронні апарати”, “Телекомунікації”.

УДК 515.2

 С. Кормановський, 2009

ЗМІСТ

Умовні позначення. Найбільш поширені символи

5

Вступ ……………………………………………………………………...

6

1 Метод і елементи проекціювання. Точка ……………

7

1.1 Епюр Монжа …………………………………………………………..

8

1.2 Проекціювання точки на три площини проекцій …………………..

9

1.3 Конкуруючі точки …………………………………………………….

10

2 ПРЯМА …………………………………………………………………...

11

2.1 Пряма загального положення ………………………………………..

11

2.2 Прямі окремого положення ………………………………………….

12

2.2.1 Прямі рівня ………………………………………………………...

12

2.2.2 Проекціювальні прямі …………………………………………….

13

    1. Визначення натуральної величини відрізка прямої загального

положення методом прямокутного трикутника ……………………

13

2.4 Сліди прямої ………………………………………………………….

14

2.5 Взаємне положення прямих …………………………………………

15

3 Площина ……………………………………………………………..

18

3.1 Площини загального положення …………………………………….

18

3.2 Площини окремого положення ……………………………………....

19

3.2.1 Площини рівня …………………………………………………….

19

3.2.2 Проекціювальні площини …………………………………………

23

4 Позиційні задачі …………………………………………………..

26

4.1 Точка і пряма що належать площині ……………………………….

26

4.2 Прямі рівня площини загального положення ………………………

27

4.3 Перетин прямої з площиною загального положення. Перша

позиційна задача ……………………………………………………..

28

4.4 Пряма перпендикулярна до площини ……………………………….

30

4.5 Пряма паралельна площині …………………………………………..

31

4.6 Перетин двох площин. Друга позиційна задача …………………….

32

4.7 Взаємно-перпендикулярні площини ………………………………...

34

4.8 Паралельність двох площин ………………………………………….

35

4.9 Багатогранники ………………………………………………………..

35

5 Метричні задачі ……………………………………………………

39

5.1 Заміна площин проекцій ……………………………………………...

39

5.2 Плоско-паралельне переміщення …………………………………….

47

5.3 Спосіб обертання навколо осі, перпендикулярної до площини

проекції ……………………………………………………………....

49

6 Криві поверхні ……………………………………………………..

51

6.1 Лінійчаті розгортні поверхні …………………………………….......

52

6.1.1 Циліндрична поверхня …………………………………………….

52

6.1.2 Конічна поверхня ………………………………………………….

52

6.1.3 Поверхня з ребром звороту ……………………………………….

52

6.2 Лінійчаті нерозгортні поверхні. Поверхні з двома напрямними

лініями ………………………………………………………………….

53

6.2.1 Гіперболічний параболоїд ………………………………………...

54

6.2.2 Коноїд ………………………………………………………………

54

6.2.3 Циліндроїд ………………………………………………………….

55

6.3 Гвинтові поверхні ……………………………………………………...

56

6.4 Криволінійчаті поверхні ……………………………………………..

57

6.4.1 Поверхні обертання ……………………………………………….

57

6.5 Точка і лінія на кривій поверхні ……………………………………...

57

6.6 Переріз поверхні площиною ………………………………………….

59

6.6.1 Переріз поверхні проекціювальною площиною …………………

59

6.6.2 Переріз поверхні площиною загального положення ……………

61

6.7 Перетин прямої лінії з поверхнею (Проникнення) ………………….

62

6.8 Перетин поверхонь ……………………………………………………

63

6.8.1 Метод допоміжних січних площин ………………………………

64

6.8.2 Перетин поверхонь, що мають спільну вісь обертання …………

65

6.8.3 Метод концентричних сфер ………………………………………

65

6.8.4 Теорема Монжа ……………………………………………………

66

7 Комп’ютерна графіка …………………………………………...

68

7.1 Розрахунково-графічні завдання ……………………………………

68

Список літератури ………………………………………………….

70

Українсько-російсько-англійський словник НАЙБІЛЬШ УЖИВАНИХ термінів …………………………………

71

Додаток А ……………………………………………………………………

73

Додаток Б ……………………………………………………………………

101

Додаток В ……………………………………………………………………

104

Додаток Г ……………………………………………………………………

107

Додаток Д ……………………………………………………………………

111