Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
grammar to zf.docx
Скачиваний:
100
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
588.71 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Донбаська державна машинобудівна академія

Автори: О. В. Гончарова,

Є. Д. Коротенко, Т. З. Косовська, Н. І. Ковальова

Граматика сучасної англійської мови

О. В. ГОНЧАРОВА, Є. Д. КОРОТЕНКО, Т. З. КОСОВСЬКА, Н. І. КОВАЛЬОВА

О. В.Гончарова, Є. Д. Коротенко, Т. З. Косовська, Н. І. Ковальова

ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання

Затверджено на засіданні вченої ради Протокол №

від

УДК 811.111 ББК 81.2 Г 65

Рецензенти:

Глущенко В. А., доктор філологічних наук, професор кафедри загального і російського мовознавства, теорії й історії літератури Слов’янського державного педагогічного університету.

Бодик О. П., кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедрою української філології та методики викладання мов Краматорського економіко-гуманітарного інституту.

Граматика сучасної англійської мови : навчальний посібник для Г 65 студентів вищих навчальних закладів денної та заочної форм навчання / О. В. Гончарова, Є. Д. Коротенко, Т. З. Косовська, Н. І. Ковальова. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 208 с.

ІЖК

Посібник складається з 20 розділів, які охоплюють основні граматичні явища сучасної англійської мови. Кожен розділ містить спрощено сформульовані правила, таблиці, а також практичні вправи та тести на розпізнавання граматичних конструкцій, які мають бути засвоєні рецептивно.

Посібник може використовуватися як для самостійної роботи студентів, так і для роботи під час аудиторних занять. Призначений для студентів технічних вузів денної та заочної форм навчання.

УДК 811.111 ББК 81.2

ІЖК © О. В. Гончарова,

Є. Д. Коротенко, Т. З. Косовська, Н. І. Ковальова.

© ДДМА, 2009.

Lesson 1. Англійський алфавіт

 1. Практичні завдання

Lesson 2. Іменник

  1. Утворення множини іменників

  2. Правила правопису множини іменників

  3. Окремі випадки утворення множини іменників

  4. Присвійний відмінок

  5. Практичні завдання

  6. Підсумкові тести з граматики

Lesson 3 Артикль

 1. Вживання неозначеного артикля

 2. Вживання означеного артикля

 3. Відсутність артикля перед обчислюваними іменниками

 4. Вживання артикля з власними іменниками

 5. Практичні завдання

 6. Підсумкові тести з граматики

Lesson 4. Прикметник

 1. Практичні завдання

 2. Підсумкові тести з граматики

Lesson 5. Числівник

 1. Практичні завдання

Lesson 6. Займенник

 1. Особові займенники

 2. Присвійні займенники

 3. Зворотні займенники

 4. Вказівні займенники

 5. Питальні займенники

 6. Неозначені займенники

 7. Кількісні займенники

 8. Практичні завдання

 9. Підсумкові тести з граматики

Lesson 7. Прийменник

Lesson 8. Дієслово

 1. Неозначені часи дієслова

 1. Теперішній неозначений час

 2. Минулий неозначений час

 3. Майбутній неозначений час

 1. Практичні завдання

 2. Підсумкові тести з граматики

Lesson 9. Тривалі часи дієслова

 1. Теперішній тривалий час

 2. Минулий тривалий час

 3. Майбутній тривалий час

 4. Практичні завдання

 5. Підсумкові тести з граматики

Lesson 10. Перфектні часи дієслова

 1. Теперішній перфектний час

 2. Минулий перфектний час

 3. Майбутній перфектний час

 4. Практичні завдання

 5. Підсумкові тести з граматики

Lesson 11. Узгодження часів

 1. Практичні завдання

Lesson 12. Модальні дієслова

 1. Дієслово can

 2. Дієслово may

 3. Дієслово must

 4. Дієслова shouldі ought

 5. Модальне дієслово to have

 6. Модальне дієслово to be

 7. Практичні завдання

 8. Підсумкові тести з граматики

Lesson 13. Типи питальних речень

 1. Практичні завдання

Lesson 14. Пасивний стан дієслова

 1. Практичні завдання

 2. Підсумкові тести з граматики

Lesson 15. Інфінітив

 1. Значення і вживання форм інфінітива

 2. Функції інфінітива в реченні

 3. Практичні завдання

Lesson 16

 1. Об'єктний інфінітивний комплекс

 1. Вживання об'єктного інфінітивного комплексу.

 1. Суб'єктний інфінітивний комплекс

 1. Вживання суб'єктного інфінітивного комплексу

 2. Переклад суб'єктного інфінітивного комплексу

на українську мову

 1. Практичні завдання

Lesson 17. Дієприкметник

 1. Утворення дієприкметників

 2. Форми дієприкметників

 3. Значення та вживання Present Participle

 4. Значення та вживання Past Participle

 5. Функції дієприкметника в реченні

 6. Практичні завдання

Lesson 18

 1. Об'єктний дієприкметниковий комплекс

 2. Суб'єктний дієприкметниковий комплекс

 3. Незалежний дієприкметниковий комплекс

 4. Практичні завдання

Lesson 19. Г ерундій

 1. Дієслівні властивості герундія

 2. Іменникові властивості герундія

 3. Вживання герундія

 4. Герундій і віддієслівний іменник

 5. Переклад герундія українською мовою

 6. Комплекси з герундієм

 7. Практичні завдання

 8. Підсумкові тести з граматики

Lesson 20. Умовні речення

 1. Практичні завдання

 2. Підсумкові тести з граматики

Тексти для читання

Література

Додаток А. Вимоги до студентів при вивченні курсу

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]