Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Grammar_I_term.rtf
Скачиваний:
2
Добавлен:
08.08.2019
Размер:
426.75 Кб
Скачать

THE PRESENT INDEFINITE TENSE

Теперішній неозначений час

  • Вираження повторювальної або постійної дії стосовно теперішнього часу:

He comes here at 6 o’clock. (Він приходить сюди о 6 годині.)

She goes to the university. (Вона ходить до університету.)

They sing in the chore. (Вони співають у хорі.)

  • Вираження дії, яка характеризує предмет постійно або протягом теперішнього періоду часу:

You shoot very well. (Ви стріляєте дуже добре.)

He speaks English fluently. (Він вільно розмовляє англійською.)

He dances very badly. (Він танцює дуже погано.)

  • Вираження дії або стану, які не обмежені якимись часовими рамками і відбуваються незалежно від волі людини:

Sugar dissolves in water. (Цукор розчиняється у воді.)

Copper conducts electricity. (Мідь проводить електрику.)

  • Вираження дії, яка відбувається в момент мовлення з дієсловами, що не вживаються у формі Continuous: to see, to know, to hear, to feel, to like, to hate, to love, to understand:

I don’t see anything. (Я нічого не бачу.)

He doesn’t understand it. (Він не розуміє цього.)

  • Вираження майбутньої дії в підрядних реченнях часу та умови, які вводяться сполучниками when (коли), after (після того як), before (перед тим як), till, until (поки), as soon as (як тільки), if (якщо), unless (якщо не) та ін.:

I’ll be here till you come. (Я буду тут, поки ти прийдеш.)

Wait until I get my coat. (Почекай, поки я дістану пальто.)

If you come, I will give you this book. (Якщо ви прийдете, я дам вам цю книжку.)

Стверджувальна форма

S + V0

(I, you, we, they)

I play tennis very well.

We go swimming every weekend.

S + Vs/es

(he, she, it)

He plays tennis very well.

She goes swimming every weekend.

Заперечна форма

S + do + not + V0

They do not like ice-cream.

I don’t read newspapers.

S + does + not + V0

She does not like ice-cream.

He doesn’t read newspapers.

Питальна форма

Do + S + V0?

Do you want to play with me?

Do they get up early?

Does + S + V0?

Does he like oranges?

Does she get up early?

To be (бути)

I am (я є)

He, she, it is (він, вона є)

You, we, they are (ти/ви, ми, вони є)

I am a student.

He is a student.

You are a student.

I am not a student.

He is not a student.

You are not a student.

Am I right?

Is he a student?

Are you a student?

To have (мати)

I, you, we, they have a dog.

He, she, it has a ball.

You don’t have a dog.

He doesn’t have a ball.

Do you have a dog?

Does he have a ball?

THE PAST INDEFINITE TENSE

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]