Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

files / 421_гис-2 / arcview 3.2a / license / hungaria

.pdf
Скачиваний:
18
Добавлен:
11.05.2015
Размер:
79.06 Кб
Скачать

9907017hun.qxd 9/16/09 11:56 AM Page 1

FONTOS - GONDOSAN OLVASSA EL A

LEZÁRT MÉDIACSOMAG KINYITÁSA ELOTT

A MELLÉKELT SZOFTVER, VALAMINT AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK, ADATKÉSZLETEK, ILLETVE ADATMINTÁK HASZNÁLATÁT CSAK A JELEN ESRI LICENC MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA UTÁN ENGEDÉLYEZZÜK, AMELY ÉRVÉNYTELENÍTI AZ ÖSSZES KORÁBBI MEGÁLLAPODÁST. HA AZ ESRI ÉS ÖN KÖZÖTT KÖTÖTT ÍRÁSOS MEGÁLLAPODÁS AZT NEM ÉRVÉNYTELENÍTI, AZ ESRI ENGEDÉLYEZI A MELLÉKELT SZOFTVER, VALAMINT AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK, ADATKÉSZLETEK, ILLETVE ADATMINTÁK HASZNÁLATÁT ABBAN AZ ESETBEN, HA ÖN ELFOGADJA AZ ESRI LICENCMEGÁLLAPODÁSBAN FELSOROLT FELTÉTELEKET ÉS ELOÍRÁSOKAT. HA NEM ÉRT EGYET A MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEIVEL ÉS ELOÍRÁSAIVAL, AZ ESRI NEM ENGEDÉLYEZI, HOGY ÖN A MELLÉKELT SZOFTVERT, VALAMINT AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ ANYAGOKAT, ADATKÉSZLETEKET, ILLETVE ADATMINTÁKAT HASZNÁLJA. EBBEN AZ ESETBEN A CSOMAGOT KIBONTATLANUL, LEZÁRVA KELL VISSZAKÜLDENI AZ ÖSSZES LEMEZZEL ÉS NYOMTATOTT ANYAGGAL EGYÜTT AZ ESRI-HEZ, A FORGALMAZÓHOZ VAGY A VISZONTELADÓHOZ A SZOFTVER TELJES ÁRÁNAK VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN. HA A LEZÁRT MÉDIATASAK FEL VAN BONTVA, VISSZAFIZETÉS NEM LEHETSÉGES.

ESRI desktop szoftver licencmegállapodás

A licencmegállapodás nem adásvételi szerzodés. Jelen licencmegállapodás (továbbiakban Megállapodás) a végfelhasználó (továbbiakban Licencvásárló) és az Environmental Systems Research Institute, Inc. (továbbiakban ESRI) között jön létre és a Licencvásárlónak bizonyos korlátozott jogokat ad arra, hogy az ESRI® cég szerzoi joggal védett desktop szoftverjét, legújabb szoftverfrissítését, adatmintáját, valamint a számítógépen szolgáltatott, illetve nyomtatott dokumentációt és használati utasításokat, beleértve azok frissítéseit is, a szoftverés hardverkulcsot (továbbiakban Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag) használja. Az ESRI fenntart magának minden olyan jogot, ami nincs kifejezetten megadva a jelen Megállapodásban.

A tulajdonjog és licencadási jog fenntartása: ESRI és harmadik fél licencszolgáltatói fenntartják maguknak a jelen Megállapodásban engedélyezett Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag kizárólagos jogait, tulajdonjogát és birtokjogát, és ezennel átadják a Licencvásárlónak a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag használatára vonatkozó személyes, nem kizárólagos és át nem ruházható licenc jogát jelen Megállapodás feltételei és eloírásai alapján. Az átvétel napjától kezdodoen a Licencvásárló beleegyezik, hogy az ésszeruség keretein belül mindent megtesz, hogy megakadályozza a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag engedély nélküli használatát, sokszorosítását, forgalmazását vagy kiadását.

Szerzoi jog: Az ESRI cég és licencszolgáltatói a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag tulajdonosai, melyek az Egyesült Államok szerzoi jogvédelmi törvényei és más vonatkozó nemzetközi törvények, szerzodések és egyéb megállapodások védelme alatt állnak.

Jogos harmadik fél: Az ESRI cég jogosult arra, hogy forgalmazza és licencet adjon harmadik féltol származó (továbbiakban jogos harmadik fél), a jelen megállapodás alapján a Szoftverrel, Adatokkal és Csatolt Anyaggal együtt szállított szoftverhez és adatösszetevokhöz. A jogos harmadik fél jelen Megállapodásnak érvényt szerezhet, amennyiben ezt a vonatkozó törvények nem zárják ki.

Megengedett felhasználás:

A Licencvásárló a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag egy (1) másolatát telepítheti és használhatja egyetlen egy számítógépen. A Licencvásárló készíthet még egy másolatot kizárólag a Licencvásárló használatára egy hordozható számítógépre, abban az esetben, ha egyszerre csak egy (1) példányát használja a Szoftvernek, Adatoknak és Csatolt Anyagnak.

A Licencvásárló tárolhatja vagy telepítheti a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag egy példányát egy tároló egységen, például hálózati szerveren kizárólag a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag telepítésére, illetve futtatására a belso hálózaton belül a Licencvásárló többi számítógépére vagy termináljára; ez esetben a Licencvásárló köteles minden egyes olyan külön számítógépre, illetve terminálra licencengedélyt szerezni és használni, amelyen a tárolóegységrol telepíti, illetve futtatja a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot. Az itt engedélyezett eseteken kívül a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag használata nem osztható meg és nem használható egyidoben különbözo számítógépeken, illetve terminálokon.

A Licencvásárló felhasználhatja a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot térkép/adat szerverhajtóként Internet, illetve Intranet által forgalmazott számítógéphálózatban vagy környezetben, ha a TOVÁBBI vonatkozó licencdíjakat kifizette.

A Licencvásárló rutinjellegu biztonsági másolatokat készíthet a Szoftverrol, Adatokról és Csatolt Anyagról.

A Licencvásárló saját belso használatára a számítógép által szolgáltatott dokumentációt használhatja, másolhatja, megváltoztathatja, módosíthatja, átcsoportosíthatja, illetve felhasználhatja új anyag kifejlesztésére. A számítógép által szolgáltatott dokumentáció olyan részeire, amelyek más szoftverrel, nyomtatott anyaggal, illetve digitális anyaggal vannak kombinálva, továbbra is jelen Megállapodás

1

Magyar

9907017hun.qxd 9/16/09 11:56 AM Page 2

eloírásai és feltételei érvényesek. Ezek a részek az ESRI tulajdonjogára vonatkozó alábbi szerzoi jogvédelmi megjegyzést kell hogy tartalmazzák: „Ennek a dokumentumnak egyes részei az ESRI cég szellemi tulajdonát tartalmazzák, felhasználásukra engedéllyel került sor. Copyright © 199_ Environmental Systems Research Institute, Inc. és licencszolgáltatói. Minden jog fenntartva.“ [Írja be a forrásanyagok tényleges szerzoi jogi dátumát.]

A Licencvásárló felhasználhatja az ESRI és licencszolgáltatói által a licenc alapján szolgáltatott adatkészleteket a számítógép által szolgáltatott adat súgófájlok Forgalmazási jogok c. részében leírtak alapján.

Licenccsomag (License Pak): Ha a Licencvásárló ezt a licencet licenccsomagban (Licenc Pakban) szerezte meg, a Licencvásárló a licenccsomag licenclapján megadott számú másolatot készíthet a Szoftverrol, Adatokról és Csatolt Anyagról, és mindegyik másolatot az itt eloírt módon használhatja.

Nem értékesítheto szoftver: A nem értékesítheto, azaz „Not for Resale“ vagy „NFR“-rel megjelölt szoftver esetén a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot a Licencvásárló csak bemutatási, vizsgálati vagy értékelési céllal használhatja, a Licencvásárló a szoftvert nem adhatja el és semmilyen más módon át nem ruházhatja.

Meg nem engedett felhasználás:

A Licencvásárló a Szoftvert, Adatokat és az abból származó adatkészleteket, a Csatolt Anyagot sem nyomtatott, sem digitális formában nem másolhatja, sokszorosíthatja, nem állíthatja ki, nem forgalmazhatja, nem értékesítheti, nem küldheti át, nem sugározhatja, nem hozhatja újra forgalomba a fenti Megengedett felhasználás c. részben leírtakon túlmenoen.

A Licencvásárló jelen megállapodás alapján sem a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag korábbi vagy jelenlegi változatát, sem újabb változatokat vagy licencvásárlói jogokat sem részben, sem egészben nem adhat el, nem adhat bérbe, nem lízingelhet, nem adhat licencet róla másnak, nem kölcsönözhet, nem adhat ki, nem használhat valaki mással közösen, nem engedheti meg használatát licenccel nem rendelkezo harmadik félnek.

A Licencvásárló nem kísérelheti meg a szoftver szerkezetének és muködési módjának kiderítését, a szoftver dekompilációját, alkotórészeire bontását vagy a szoftverkód visszafejtését, a hardverkulcs dekódolását, amennyiben a helyi törvények másként nem rendelkeznek.

A Licencvásárló nem távolíthatja el vagy takarhatja le az ESRI cégnek és licencszolgáltatóinak szerzoi jogra, védjegyre vagy tulajdonjogra vonatkozó feliratait.

A Licencvásárló nem módosíthatja vagy változtathatja meg az ESRI szoftvert és nem készíthet ebbol származó munkákat, ez a korlátozás NEM vonatkozik a felhasználói dokumentációban leírt módon használt a makro vagy szkript nyelvre.

A Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag licencengedélye egy termékre vonatkozik. Az elemek nem különíthetok el egynél (1) több számítógépen való használat céljára, vagy bármely más harmadik fél által szállított szoftverrel való használatra.

ArcView gazdasági elemzo szoftver: A Licencvásárló felhasználhatja, másolhatja, sokszorosíthatja, megjelenítheti, áruba bocsáthatja, újra értékesítheti, az adatátvitelt újból elvégezheti, újrasugározhatja, illetve a nyilvánosságra hozott térképeket újraforgalmazhatja nyomtatott, statikus, elektronikus vagy digitális képformátumban (.gif, .jpeg stb.), amelyeket az ArcView® gazdasági elemzo szoftver használatával állított elo, illetve bármely ArcView gazdasági elemzo adatkészletbol származó rész(eke)t a Licencvásárló terméke, illetve szolgáltatása részeként (pl. kliens jelentés) feltéve, hogy a Licencvásárló a feliratban megjelöli az ESRI-t, illetve a harmadik fél licencszolgáltatókat a megjelenített, nyomtatott vagy rajzológéppel kiírt adatkészletek adott részeinek forrásaként. A Licencvásárló nem bocsáthatja áruba, nem értékesítheti újra, nem sugározhatja, illetve nem forgalmazhatja az aktuális ArcView gazdasági elemzo adatkészleteket vagy az ArcView gazdasági elemzo adatkészlet bármilyen részét.

MapObjects szoftver: Amennyiben a MapObjects® szoftvert jelen Megállapodással együtt szállítják, az alábbi feltételek vonatkoznak rá:

A Licencvásárló/Fejleszto felhasználhatja a szoftver mellékelt verzióját egy felhasználói alkalmazás kifejlesztéséhez, amelyet a végfelhasználónak átad egyetlen egy (1) számítógépen/terminálon való használatra, feltéve, hogy a vonatkozó felhasználási díj elozetesen kifizetésre került.

További, elozetesen kifizetetendo licencdíj jár minden végfelhasználónak szállított minden egyes külön végrehajtható alkalmazás, valamint mindegyik Internet alkalmazás esetén.

A Licencvásárló/Fejleszto vállalja, hogy nem fogja alkalmazni és nem engedi meg, hogy mások alkalmazzák az „MO2O.LIC“ vagy „WEBLINK.LIC“ fájlokat és azok frissítéseit.

A Licencvásárló/Fejleszto vállalja, hogy minden csomagon, média és felhasználói dokumentáción, melyet az ESRI védjegy irányelvei alapján használ és amelyek használatára a jelen licencmegállapodás engedélyt ad, feltünteti a „GIS by ESRI™“ emblémát és a forrásanyagokon található ESRI copyright feliratot az alábbi kiegészítéssel: „Ennek a számítógépprogramnak egyes részei a LizardTech, Inc. tulajdonában vannak és a szerzoi jog védelme alatt állnak ©1995-1998, Lizard Tech, Inc. és/vagy University of California. USA szabadalom száma: 5,710,835. Minden jog fenntartva.“

2

Magyar

9907017hun.qxd 9/16/09 11:56 AM Page 3

A Licencvásárló/Fejleszto által kiadott minden további írásos licencmegállapodásnak tartalmaznia kell az alábbi kikötéseket:

(a)A MapObjects összetevoi nem választhatók el a felhasználói alapalkalmazás használatától.

(b)Az engedéllyel rendelkezo felhasználó semmilyen módszerrel nem bonthatja szét a szoftvert alkotórészeire a muködési mód megismerése céljából, kivéve és kizárólag akkor, ha ezt a vonatkozó törvények kifejezetten megengedik. A szoftvert nem másolhatja kereskedelmi felhasználás céljából, nem ruházhatja át, nem adhatja át a használat jogát jelen licencmegállapodás kikötései alapján.

(c)Az ESRI és szállítói a szellemi termékek védelmére vonatkozó jogaikat bírósági ítéleten alapuló jogorvoslattal vagy bármilyen más, törvény vagy rendelkezés által megengedett jogorvoslat révén érvényesíthetik.

A Licencvásárló/Fejleszto használhatja a szoftvert a beta tesztprogramban, valamint a végfelhasználó általi kipróbálás során anélkül, hogy használati díjat fizetne.

A Licencvásárló/Fejleszto vállalja, hogy az ESRI-t vétlennek tartja és felmenti minden követelés, kártérítési igény és felelosség alól, tekintet nélkül azok jellegére vagy eredetére, amelyek a Licencvásárló tevékenységébol, képviseletébol vagy a jelen Megállapodásnak nem megfeleloen kiadott szállítói licencmegállapodással kapcsolatos tevékenységbol erednek, vagy a Licencvásárló felhasználói programjának használatából vagy engedélyezésébol fakadnak. Ez a kötelezettség nem vonatkozik azokra a követelésekre, kártérítési igényre és felelosségre, amelyek a bármilyen változtatás nélkül használt MapObjects összetevokre vonatkoznak.

Az ESRI ellenorizheti a Licencvásárlónak/Fejlesztonek a MapObjects használatára vonatkozó feljegyzéseit, nyilvántartását az utolsó felhasználástól számított öt (5) évig. Abban az esetben, ha a felhasználási díjak nem kerültek kifizetésre, a Licencvásárló/ Fejleszto köteles kifizetni minden hátralékos díjat és az ESRI-nek és képviseloinek az ellenorzés kapcsán felmerült költségeit.

A megállapodás érvényességének idotartama: Jelen megállapodásban adott engedély akkor lép érvénybe, amikor a Licencvásárló kézhezkapta a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot, és addig tart, ameddig (1) a Licencvásárló úgy dönt, hogy nem használja tovább a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot, és a jelen Megállapodást érvényteleníti, vagy (2) az ESRI megszünteti a Megállapodást azért, mert a Licencvásárló annak feltételeit nem tartotta be. A megállapodás megszunésének mindkét esetében a Licencvásárló visszaküldi az ESRI-nek a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot, és valamennyi teljes vagy részleges másolatot, kódokat, módosításokat és átcsoportosított részt, bármilyen formában legyen is az. A szerzodo felek ezennel beleegyeznek, hogy minden olyan kikötés, amely az ESRI érdekeit van hivatva védeni, érvényben marad a szerzodés megszegése esetén is.

Korlátozott garancia és felelosségkizárás: Az ESRI garantálja, hogy a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot tartalmazó hordozó anyagés gyártási hibáktól mentes lesz a kézhezvételtol számított hatvan (60) napig rendeltetésszeru használat és szerviz mellett.

A FENTI KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIÁN KÍVÜL A CSOMAGBAN LEVO SZOFTVER, ADATOK ÉS CSATOLT ANYAG A SZÁLLITOTT ÁLLAPOTBAN KERÜLNEK ÉRTÉKESÍTÉSRE, MINDENNEMU KIFEJEZETT ÉS BELEÉRTETT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA AZ ÉRTÉKESITHETOSÉGI ÉS MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGI GARANCIÁKAT IS, AZ ESRI NEM VÁLLAL FELELOSSÉGET A SZOFTVER, ADATOK ÉS CSATOLT ANYAG MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES VAGY HIBÁTLAN MUKÖDÉSÉÉRT.

Adatokra vonatkozó felelosség kizárása: AZ ESRI CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ADATOK MEGBÍZHATÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZNAK, DE PONTOSSÁGUKÉRT ÉS TELJESSÉGÜKÉRT, VALAMINT AZ ARRA ALAPOZOTT VÉLEMÉNYEKÉRT FELELOSSÉGET NEM VÁLLALUNK. MINDENT MEGTETTÜNK AZÉRT, HOGY A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ADATOK PONTOSAK LEGYENEK. A LICENCVÁSÁRLÓ TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ADATOK TARTALMAZHATNAK ELTÉRÉSEKET, HIÁNYOSSÁGOKAT, HIBÁKAT, ILLETVE KIHAGYÁSOKAT. AZ ESRI ÉS HARMADIK FÉL LICENCSZOLGÁLTATÓI NEM GARANTÁLJÁK, HOGY AZ ADATOK A LICENCVÁSÁRLÓ SZÜKSÉGLETEIT ÉS ELVÁRÁSAIT KIELÉGÍTIK, TOVÁBBÁ NEM GARANTÁLJÁK, HOGY AZ ADATOK HASZNÁLATA ZAVARTALAN ÉS MEGSZAKÍTÁSOKTÓL MENTES LESZ, VAGY HOGY MINDEN, SZABVÁNYNAK NEM MEGFELELO RÉSZLETET KI LEHET JAVÍTANI, ILLETVE HOGY EZEK MIND KI LESZNEK JAVÍTVA. AZ ESRI ÉS HARMADIK FÉL LICENCSZOLGÁLTATÓI NEM VÁRJÁK A LICENCVÁSÁRLÓTÓL, HOGY EZEKRE AZ ADATOKRA TÁMASZKODJON, A LICENCVÁSÁRLÓNAK MINDEN ESETBEN MEG KELL GYOZODNIE AZ ADOTT ADATOK HELYESSÉGÉROL, LEGYENEK AZOK TÉRKÉP, TÉR VAGY TÁBLÁZATOS INFORMÁCIÓK. A CSOMAGBAN TALÁLHATÓ ADATOK MINDEN ELOZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL MÓDOSULHATNAK.

Kizárólagos jogorvoslat és a korlátozott felelosség: A garanciális ido alatt az ESRI teljes felelossége és a Licencvásárló kizárólagos jogorvoslata arra szorítkozik a vonatkozó ESRI Vevoszolgálati Program alapján, hogy az ESRI a Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag

3

Magyar

9907017hun.qxd 9/16/09 11:56 AM Page 4

licencdíját visszafizeti, amennyiben a Licencvásárló az ESRI-nek vagy a forgalmazónak, illetve hivatalos viszonteladónak a fizetési bizonylat másolatával együtt visszaküldi a Szoftvert, Adatokat és Csatolt Anyagot, amelyek nem felelnek meg az ESRI korlátozott felelossége alapján.

AZ ESRI ÉS HARMADIK FÉL LICENCSZOLGÁLTATÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELOSSÉGET PÓTTERMÉKEK ÉS PÓTSZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSI KÖLTSÉGEIÉRT, ELMARADT HASZONÉRT, ELMARADT ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEKÉRT VAGY ÜZLETI KIADÁSOKÉRT, BEFEKTETÉSEKÉRT VAGY KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSÉRT BÁRMELY ÜZLETTEL KAPCSOLATBAN, VAGY AZ ÜZLETI HÍRNÉV ELVESZTÉSÉÉRT, VALAMINT A MEGÁLLAPODÁSBÓL VAGY A SZOFTVER, ADATKÉSZLET, ADATMINTA ÉS CSATOLT ANYAG HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ BÁRMILYEN KÖZVETETT, RENDKIVÜLI, ESETLEGES VAGY A SZOFTVER, ADATKÉSZLET, MINTAADAT ÉS KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL EREDO KÁRÉRT, BÁRMILYEN JOGI ELV ÉS FELELOSSÉG ALAPJÁN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ESRI ÉS A HARMADIK FÉL LICENCSZOLGÁLTATÓK FELHÍVTÁK-E A FIGYELMET ILYEN KÁR BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETOSÉGÉRE. EZEK A KORLÁTOZÁSOK ALKALMAZANDÓK BÁRMELY KORLÁTOZOTT JOGORVOSLAT LÉNYEGI SZÁNDÉKÁNAK HIÁNYOSSÁGA ESETÉN IS.

Jogfeladások: Az, hogy az ESRI vagy licencszolgáltatói esetleg nem, vagy csak késedelmesen tartatják be valamilyen, a jelen Megállapodásból származó jogukat vagy jogorvoslathoz való jogukat, nem jelenti azt, hogy az ESRI vagy licencszolgáltatói a jövoben az ilyen jog vagy jogorvoslat betartatásától elállnak.

Elsobbségi sorrend: Ha a jelen Megállapodás és bármely más szállítói rendelés vagy dokumentum feltételei nem egyeznek meg, minden esetben jelen Megállapodásban foglaltak az irányadóak.

Exportkorlátozások: A Licencvásárló elismeri, hogy jelen Megállapodás és annak végrehajtása az Amerikai Egyesült Államok minden egyes számítógép exportra vagy know-how-ra vonatkozó törvényének, eloírásának és rendeletének hatálya alá tartozik. Az ESRI Szoftver, Adatok és Csatolt Anyag az Amerikai Egyesült Államok exporttörvényei szerint technikai adatnak számít. A Licencvásárló tudomásul veszi, hogy az ilyen technikai adatok exportjával kapcsolatban az Amerikai Egyesült Államok minden törvényét, eloírását és rendeletét köteles betartani. A Licencvásárló beleegyezik, hogy nem fog semmilyen technikai adatot, amelyhez a jelen megállapodás révén hozzájut, nyilvánosságra hozni vagy újra-exportálni egy olyan országba, ahová az exporttal vagy átruházással egyidejuleg az Amerikai Egyesült Államok kormánya exportengedélyt vagy más kíséro dokumentumot kíván meg, hacsak elozoleg írásbeli engedélyt nem szerzett ehhez az ESRI cégtol és az Amerikai Egyesült Államok Export Ellenorzési Irodájától. Jelen megállapodás idopontjában az alábbi országokra érvényes az exportkorlátozás: Kuba, Irán, Irak, Líbia, Észak-Korea és Szudán.

Vonatkozó törvények: A jelen Megállapodásban foglaltakra a helyi kereskedelmi törvények vonatkoznak, kivéve a szerzoi jogi, találmányi és védjeggyel kapcsolatos törvényeket, amely esetben az Amerikai Egyesült Államok, valamint Kalifornia állam törvényei és a vonatkozó nemzetközi alaptörvények és egyéb megállapodások vonatkoznak. Jelen Megállapodásra nem vonatkozik az ENSZ Nemzetközi árueladási szerzodésekrol szóló egyezménye, ennek alkalmazhatósági lehetosége kifejezetten ki van zárva. Az ESRI és a Licencvásárló között jelen megállapodás kereskedelmi feltételeinek értelmezésével vagy a Megállapodás betartásával vagy megszegésével, a Megállapodás érvényességével és érvényesítésével kapcsolatban esetlegesen felmerülo vitát vagy nézeteltérést jogerosen a Nemzetközi Kereskedelemi Kamara, az adott kereset idopontjában érvényes érdekegyezteto és választott bírósági eljárásra vonatkozó szabályainak alapján, három (3) választott bíró döntése alapján kell megoldani. A választott bírósági eljárásra Kalifornia államban, Readland városban kerül sor. A választott bírósági döntés jogeros és kötelezo érvényu a szerzodo felekre nézve, és az ítéletet bármelyik fél kérésére bármely illetékes bíróságnak el kell fogadnia. Mindegyik fél maga viseli a választott bírósági tárgyalásra való felkészülés és az ügyképviselet költségeit, a választott bírósági eljárással járó költségeket, beleértve a választott bírák díjának és kiadásainak fedezését, amelyeket a felek egyenlo arányban kell viseljenek, kivéve, ha errol a választott bírósági döntés másként nem rendelkezik.

A megállapodás teljessége: A szerzodo felek egyetértenek abban, hogy ez az egyetlen és teljes megállapodás, amely a Megállapodás tárgyával foglalkozik, és a szerzodo felek közti idevonatkozó minden korábbi megállapodást, megegyezést vagy szerzodést hatálytalanít, jelen szerzodés hatályos, érvényes és kötelezo érvényu a szerzodo felekre.

Az ESRI a Környezeti Rendszerkutató Intézet, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye; a bejegyzés folyamatban van az Európai Közösségben.

Az ArcView és MapObjects az ESRI és az ArcView a Környezeti Rendszerkutató Intézet, Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye; a bejegyzés folyamatban van az Európai Közösségben. A GIS by ESRI a Környezeti Rendszerkutató Intézet, Inc. bejegyzett védjegye.

4

Magyar

Соседние файлы в папке license