Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lab _35.doc
Скачиваний:
37
Добавлен:
15.04.2015
Размер:
647.17 Кб
Скачать

26

Міністерство освіти україни

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут інженерної механіки та транспорту

СКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

З ОДНИМ ПНЕВМОЦИЛІНДРОМ НА ЕЛЕМЕНТАХ

ФІРМИ " FESTO"

Методичні вказівки

до лабораторної роботи № 35 з дисципліни

"Гідравліка, гідро- та пневмоприводи"

для підготовки студентів за напрямком

"Інженерна механіка"

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри автоматизації

та комплексної механізації

машинобудівної промисловості

Протокол N 10 від 27.05.2004 р.

ЛЬВІВ-2004

Складання та дослідження пневмосистем з одним пневмоциліндром на елементах фірми " FESTO".

Методичні вказівки для самостійних занять при виконанні лабораторних робіт з дисципліни "Гідравліка, гідро- та пневмоприводи" для підготовки студентів за напрямкам "Інженерна механіка"/

Упор. О.В.Гаврильченко, В.М.Боровець, О.Р.Серкіз - Львів: Вид-во

Нац. ун-ту "Львівська політехніка".

Упорядники:О.В.Гаврильченко, к.т.н., доцент,

В.М.Боровець, к.т.н., доцент,

О.Р.Серкіз, к.т.н., доцент.

Відповідальний за випуск О.В.Гаврильченко к.т.н.

Рецензенти: доцент, д.т.н., професор М.Л. Кукляк,

доцент, к.т.н., І.Д. Зелінський.

Викладачі та студенти кафедри

"Автоматизації та комплексної

механізації машинобудівної

промисловості" висловлюють

щиру подяку фірмі "FESTO"

та її представнику професору

ГАНСУ ГЕРХАРДУ

за надане лабораторне

обладнання та учбово-методичні

матеріали.

СКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ПНЕВМОСИСТЕМ

З ОДНИМ ПНЕВМОЦИЛІНДРОМ НА ЕЛЕМЕНТАХ

ФІРМИ "FESTO"

1.Мета роботи

1. Вивчення призначення та графічного умовного позначення елементів пневмосистем.

2. Оволодіння навиками складання принципових схем пневмосистем для конкретних виробничих задач.

3. Оволодіння навиками монтажу пневмосистем на лабораторному стенді "FESTO DIDACTIC"

2. Послідовність виконання лабораторної роботи

1. Вивчити призначення, функціонування та умовне позначення елементів пневмосистем.

2. Згідно варіанту завдання скласти принципову схему пневмосистеми.

3. Здійснити монтаж пневмосистеми на монтажній плиті.

4. Дослідити роботу пневмосистеми: пояснити її функціонування на кожному такті, розглянути можливі варіанти та вибрати оптимальну принципову схему.

УВАГА! Шановні студенти! При виконанні даної лабораторної роботи Ви користуєтесь обладнанням наданим нашій кафедрі німецькою фірмою "FESTO". Це найсучасніше учбове обладнання провідної у світі фірми в галузі пневмо- та гідроприводу.

ВЕЛИКЕ ПРОХАННЯ! Віднесіться уважно до пневмоелементів, бережіть їх, щоб вони багато років слугували сучасному рівню підготовки спеціалістів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]