Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
41
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
119.81 Кб
Скачать

Завдання 5

Розрахуйте середньовзважену вартість капіталу, якщо:

  1. номінальна безризикова ставка % 6 %

  2. коефіцієнт бета 1,8

  3. середньоринкова ставка доходу % 12 %

  4. відсоток за кредит % 8 %

  5. ставка податку % 30 %

  6. частка позикових засобів % 50 %

Середньозважена вартість капіталу (WACC) розраховується за формулою:

WACC = Д1 * Ч1 + Д2 * Ч2 + ... + Ді * Чі, де

Д1,2...і – вартість 1,2...і-го джерела фінансування;

Ч1,2...і – частка 1,2...і-го джерела фінансування.

При цьому враховується ставка податку на суму боргових джерел фінансування.

Ставка прибутку на власний капітал розраховується за формулою:

), де

Сд – ставка дисконту або очікувана інвестором ставка прибутку на власний капітал;

Сбр – безризикова ставка прибутку;

– коефіцієнт міри систематичного ризику;

Сср – средньоринкова ставка прибутку;

(Сср – Сбр) – ринкова премія за вкладення в ризикований інвестиційний актив.

Отже, маємо наступні розрахунки:

Сд = 0,06 + 1,8 * (0,12 – 0,06) = 0,168 або 16,8 %.

Середньозважена вартість капіталу:

WACC = 16,8 % * 0,5 + 8 % * 0,5 * (1 – 0,3) = 11,2 %.

Завдання 6

Куплена акція за $50; прогнозований дивіденд поточного року складе $2. Очікується, що в наступні роки цей дивіденд буде зростати з темпом 10%. Яка прийнятна норма доходу, використана інвестором при ухваленні рішення про покупку акції?

Вартість акції зі зростаючим рівнем дивідендів розраховується за формулою:

PV = D0 * (1 + g) / (i – g), де

D0 – сума останнього сплаченого дивіденда;

g – темп зростання дивідендних виплат;

і – норма доходу.

Звідси випливає, що норма доходу розраховується наступним чином:

i = (D0 * (1 + g) + PV * g) / PV

i = (2 * (1 + 0,1) + 50 * 0,1) / 50 = 0,144 або 14,4 %

Завдання 7

Чотири роки тому компанія А платила дивіденд у розмірі $0,80 на акцію. Останній дивіденд, що виплатив, склав $1,66. Очікується, що такий же середньорічний темп приросту дивідендів збережеться і в подальші п'ять років, після чого темп приросту стабілізується на рівні 8%. Поточна ринкова ціна акції $30. Чи потрібно купляти цю акцію, якщо необхідна норма доходу складає 18%?

Розрахуємо середньорічний темп приросту дивідендів за минулі чотири роки за формулою теперішньої вартості:

n

FVn =  D * (1 + g)n

n=1

1,66 = 0,8 * (1 + g)1 + 0,8 * (1 + g)2 + 0,8 * (1 + g)3 + 0,8 *(1 + g)4

  • g = 0,2002 або 20,02 %.

Побудуємо діаграму грошових потоків, що генерує цінний папір:

– 4 – 3 – 2 – 1 0 1 2 3 4 5 6 n n + 1 t

Розрахуємо рівень дивідентів за наступні 5 років, враховуючи, що темп їх зростання складає 20,02 %:

D0 = 1,66

D1 = 1,66 * 1,2002 = 1,99

D2 = 1,99 * 1,2002 = 2,39

D3 = 2,39 * 1,2002 = 2,87

D4 = 2,87 * 1,2002 = 3,45

D5 = 3,45 * 1,2002 = 4,13

Розрахуємо теперішню вартість дивідендів, вважаючи, що дивіденди поточного року (0-го періоду) виплачені попередньому власнику.

PV = 1,99 / (1 + 0,18)1 + 2,39 / (1 + 0,18)2 + 2,87 / (1 + 0,18)3 +

+ 3,45 / (1 + 0,18)4 + 4,13 / (1 + 0,18)5 = 8,74 (дол.)

Дивіденди за усі наступні роки розраховуються за формулою:

PV = D0 * (1 + g) / (i – g), де

D0 – сума останнього сплаченого дивіденда;

g – темп зростання дивідендних виплат;

і – норма доходу.

PV = 4,13 * (1 + 0,08) / (0,18 – 0,08) = 44,604 (дол.)

Дисконтуємо суму цих дивідендів на теперішній період за формулою теперішньої вартості:

PV = 44,604 / (1 + 0,18)5 = 19,5 (дол.)

Отже, внутрішня вартість акції складає: 19,5 + 8,74 = 28,24 (дол.), тому придбання акції за 30 дол. (ринкова ціна) вважаю недоцільним.

Соседние файлы в папке типові задачі