Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
27-40.docx
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
35.74 Кб
Скачать

33.Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами фіфо та ліфо.

Метод ФІФО припускає, що матеріали, придбані першими, відпускатимуться на виробництво чи реалізацію також першими, тобто списуватимуться за цінами перших надходжень. При цьому залишки матеріалів (запасів) на кінець звітного періоду оцінюють за цінами останніх надходжень.

ПрикладЗалишок товару «Люкс» на кінець місяця за даними інвентаризації = 19 од.Метод ФІФО

Залишок товару, зокрема:

4 од. × 11 дол. = 44 дол.;

15 од. × 12 дол. = 180 дол.

Разом 224 дол.

Собівартість реалізованих товарів:

100 дол. + 132 дол. + 180 дол. – 224 дол. = 188 дол

Метод ЛІФО припускає, що матеріали (запаси), придбані останніми, відпускатимуться на виробництво чи на реалізацію першими, тобто оцінюватимуться за цінами останніх надходжень. Залишки матеріалів (запасів) на кінець звітного періоду оцінюватимуться в цьому разі за цінами перших надходжень.

Приклад Залишок на кінець місяця:

9 од. × 11 дол. = 99 дол.;

10 од. × 10 дол. = 100 дол.Разом 119 дол.

Собівартість реалізованих товарів:100 дол. + 132 дол. + 180 дол. – 199 дол. = 213 дол.

За системи періодичного обліку запасів собівартість фактично витрачених чи реалізованих матеріалів (товарів) визначають загалом за звітний період на підставі інвентаризації та оцінки залишку на кінець періоду, а також інформації про надходження матеріалів (товарів) за період та їх залишку на початку періоду. За системи постійного обліку запасів вартість визначається за кожною партією відпущених зі складу матеріалів (товарів).

34.Оцінка запасів (витрачених та залишку) методами середньозваженої та ідентифікованої собівартості.

За методом середньозваженої собівартості витрачені та реалізовані запаси, а також їхній залишок на кінець звітного періоду оцінюють за середніми цінами з урахуванням залишку матеріалів (запасів) на початок звітного періоду та їхніх надходжень за звітний період. Середня вартість одиниці може розраховуватись як загалом за звітний період, так і після кожного наступного надходження певного виду запасів.

ПрикладЗалишок товару «Люкс» на кінець місяця за даними інвентаризації = 19 од.

Залишок на кінець місяця.

Середньозважена ціна = (100 дол. + 132 дол. + 180 дол) : : (10 + 12 +15) = 412 дол. : 37 = 11,135 дол.;19 од. × 11,135 дол. = 212 дол.

Метод ідентифікації викликає необхідність обліку надходження матеріалів та їх зберігання за конкретними партіями. Відпущені матеріали, а також їх залишок на кінець періоду оцінюють за цінами конкретних партій. Застосування цього методу можливе за умов незначної номенклатури матеріалів або товарів, що використовуються на підприємстві.

35.Оцінка і відображення складських запасів в балансі.

Отже, у балансі складські запаси відображають за меншою (нижчою) з цих двох оцінок.

Якщо ринкова ціна нижча за собівартість запасів, тоді підприємство повинно відобразити в обліку витрати (збитки) від знецінення.

Під ринковою ціною розуміють ціну заміщення, тобто ціну, за якою підприємство змогло б купити ті самі матеріали (товари) у тих самих постачальників. При цьому, у разі переоцінки запасів приймається чиста вартість реалізації, тобто ринкова ціна за мінусом очікуваних витрат на реалізацію.

Існує три методи оцінки складських запасів за правилом мінімальної (нижчої) оцінки:

Метод оцінки за видами (номенклатурними номерами) запасів (позиційний метод)

За цього методу по кожній позиції (найменуванню) товарів визначають собівартість і ринкову вартість і приймаються меншу з них.

Метод оцінки за основними товарними групами (категоріями) запасів

Оцінка проводиться за групами (категоріями) товарів, порівнюють за категоріями собівартість і ринкову вартість і беруть до обліку меншу з них.

Метод оцінки за сукупністю товарних запасів на складі

Усі товарні запаси оцінюють за собівартістю та за ринковими цінами й до обліку беруть меншу з них.

Найдоцільнішим і найточнішим є перший метод оцінки — позиційний.

Третій метод не може застосовуватися для розрахунків з бюджетом з податку на прибутки (не дозволяється).

У західноєвропейських країнах складські запаси відображають у балансі таким чином:

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]