Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
звит.docx
Скачиваний:
18
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.29 Mб
Скачать

Кругова діаграма по динаміці рекламних бюджетів по кварталах:

  • за часткою ринку (табл. 7).

Динаміка часток ринку виробників морозива, %* Таблиця 7

Назва підприємства

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

середня за рік

Коментар щодо маркетингової стратегії підприємства протягом року

Підприємство «Smakoldinka»

20%

22%

16%

31%

22,25

Не дуже висока частка ринку

Підприємство «Elado»

21%

19%

13%

17%

17,5

Незначна доля ринку

Підприємство «Krekyli»

32%

17%

18%

28%

23,75

Не дуже висока частка ринку

Підприємство «Snezhinka»

16%

31%

39%

11%

24,25

Утримували більшу частку на ринку

Підприємство «Holodok»

11%

11%

13%

14%

12,25

Незначна доля ринку

Кругові діаграми по кварталах, щодо динаміки частки ринку

10. Аналіз результатів і причин відхилень від плану

Аналіз відхилень економічних показників діяльності підприємства «HOLODOK» по кварталах Таблиця 8

Назва показника

Од.вимір.

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього за рік

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

План

Факт

Відхилення, %

Обсяг виробництва

пач.

100 000

984 375

1,5625

83 812

83 812

0

2232810

1220000

45,4

191 9130

1919130

0

5235752

3321379

36,6

Обсяг продажу

пач.

1000 000

909 731

9,0269

900 000

900 000

0

1220000

1220000

0

1919130

669490

76,12

5039130

2246122

55,43

Собівартість 1-ієї пачки морозива

УЄ

1.593

1,628

2,197

3,544

3,544

0

4,148

4,148

0

2,057

2,057

0

2,833

2,844

0,612

Частка ринку

%

20,00

11,28

43,6

20,00

11,48

42,6

25,00

13.,28

46,88

20,00

14,18

29,1

21,,25

14,00

34,12

Чистий прибуток

УЄ

157 804

-311 258

297,2

209431

101133

51,8

304687

305286

2,56

105 431

-353345

435,14

8 244 338

-100381

786,7

Аналіз відхилень економічних показників діяльності підприємства «HOLODOK» по кварталах

11. Аналіз та оцінка втрат підприємства в наслідок надлишків або нестачі ресурсів

Оцінка втрат підприємства "holodok", ує Таблиця 9

Назва показника

1-ий квартал

2-ий квартал

3-ій квартал

4-ий квартал

Всього

Коментары щодо причин

Обсяг виробництва

984 375

83 812

1 220 000

1 919 130

4 207 312

Обсяг продажу

284 291

900 000

1 220 000

669 490

3 073 781

 

Дефіцит продукції (незадоволений попит)

0

530 004

490 776

0

1 020 780

 

Недоотриманий дохід від реалізації через дефіцит готової продукції

0

1 325 010

1 323 095

0

2 648 105

Недостатньо

коштів було

закладено

у сировину

та обладнання

Недоотриманий чистий прибуток від реалізації через дефіцит готової продукції

0

1 000 000

925 993

0

1 925 993

Недостатньо

коштів було

закладено

у сировину

та обладнання

Втрати через надлишок:

 

 

 

 

 

 

обладнання

0

0

0

0

 

сировини

0

0

0

0

 

персоналу

0

0

0

0

 

готової продукції

2 611 801

0

0

3 998 848

6 610 649

Занадто висока ціна на ринку.

Втрати через нестачу:

обладнання

0

53 000

49 078

0

102 078

сировини

0

227 901

211 033

0

438 934

готової продукції

персоналу

0

265 ос.

245 ос.

0

 

Всього по кварталах

2 611 801

280 901

260 111

3 998 848

11 725 759

Висновок щодо аналізу та оцінки втрат підприємства в наслідок надлишків або нестачі ресурсів:

Як було сказано, при аналізі стратегії підприємства, то такий висновок можна зробити і про втрати підприємства.

Основний прорахунок у закладенні коштів на майбутні періоди-у сировину та обладнання, що «сковувало» підприємство у можливостях виробництва продукції.

Як бачимо, можливостей у 2 та 3 кварталах було достатньо, але вони не були повною мірою використані, що призвело до формування дефіциту. В інших же випадках формувався залишок, що говорить про неякісно обґрунтовану цінову політику.

12. Аналіз результативності та ефективності обраної стратегії поведінки на віртуальному ринку та прийнятих рішень щодо її реалізації, а також стратегії обраної конкуруючими підприємствами – успіхи, помилки, висновки

Характеристика стратегій ринкової поведінки підприємств, що конкурують на ринку морозива Таблиця 10

Назва підприємства

Характеристика стратегій та їх змін протягом року

Коментарі щодо переваг та помилок

Підприємство «Smakoldinka»

Стратегія маркетингу

Значні інвестиції в маркетинг призвели до великої частки ринку.

Підприємство «Elado»

Стратегія маркетингу 

Зайняли велику частку ринку.

Підприємство «Krekyli»

Стратегія маркетингу

Зайняли значну частку ринку.

Підприємство «Snezhinka»

Виробнича стратегія 

Раптове підвищення ціни негативно відобразилось на обсягах продажу.

Підприємство «Holodok»

Стратегія низьких цін

Низькі ціни призвели до великої частки ринку.

13. Загальні висновки:

Підводячи підсумок, важливо підкреслити, що протягом всього тренінгу ми мали унікальні можливості не тільки задіяти теоретичні знання, здобуті протягом навчання в університеті, але й активним чином впроваджувати їх у практичну діяльність: розвивати стратегічне мислення, нестандартним чином підходити до розв’язання конкретної ситуації, налагоджувати комунікації в команді, доводити вірність своїх суджень, відстоювати власні погляди тощо.

Справа в тому, що для роботи у всіх команд були однакові умови, таким чином, на результативність могли вплинути тільки наші особисті риси, вміння працювати в команді, вміння стратегічно мислити та інші. Завдяки економічній симуляції, яку ми проводили декілька семінарів, можна зробити ряд важливих висновків для себе на майбутнє. Ми вже хоча б маємо уявлення про те, як саме відбувається процес виробництва, як наші дії на нього впливають і до яких наслідків це призводить, якщо ці дії не правильні.

В роботі брали участь 5 команд, ми зайняли останнє місто.

За результатами гри, ми зробили висновки, що загалом управлінці з нас непогані, але ще потрібно багато працювати.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]