Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
стататататататат.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
146.04 Кб
Скачать

5. Побудувати графік динамічного ряду за емпіричними даними.

Рис.1. Динаміка ВРП у 2007-2011 роках.

6.На основі графічного аналізу ряду динаміки зробити вибір рівняння тренду, яке доцільно використати. За допомогою пакету Excel здійснити перебір рівнянь тренду, обґрунтувавши вибір рівняння за найвищим значенням коефіцієнту детермінації.

Рис.2. Тенденція росту ВРП у 2007-2011 роках.

7. Розрахувати параметри рівняння тренду, визначити теоретичні значення соціально-економічного показника, які нанести на графік ряду динаміки з емпіричними даними.

Методичне забезпечення.

Трендове рівняння – функція Yt=f(t)

Система нормальних рівнянь має вигляд:

Якщо початок відліку часу ( t=0) перенести в середину ряду, то , а отже,

,де

Табл.4

Розрахунок лінійного тренду

Рік

ВРП,млн..грн

Уt

t

t2

tyt

Yt

(у-Уt)2

2007

720731

-

-2

4

-1441462

733914,2

173796762,2

2008

948056

227325

-1

1

-948056

863635,1

7126888357

2009

913345

-34711

0

0

0

993356

6401760121

2010

1082569

169224

1

1

1082569

1123077

1640898064

2011

1302079

219510

2

4

2604158

1252798

2428616961

Разом

4966780

x

0

10

1297209

4966780

17771960265

Визначимо коефіцієнти рівняння:

Лінійний тренд має вигляд

Yt=129720.9t+993356

тобто щорічно ВРП збільшувався в середньому на 129720,9 млн. грн.

Рис. 3. Емпіричні та теоретичні дані динаміки ВРП у 2007-2011 роках.

8. Здійснити прогноз розвитку соціально-економічного явища на наступний рік за трьома варіантами: а) за середнім абсолютним приростом; б) за середнім коефіцієнтом росту(зниження);в) за трендовим рівнянням, для якого вказати довірчі межі прогнозного показника.

А) за середнім абсолютним приростом

ВРП2012 =1302079+116269=1418348 млн.грн.

Б) за середнім коефіцієнтом росту(зниження)

ВРП2012 =1302079*1,12=1458328 млн. грн..

В) за трендовим рівнянням

ВРП2012 =129720,9*4+993356=1512239,6 млн.грн.

Для встановлення довірчих меж визначимо стандартну похибку

Похибка прогнозу sp розраховується за формулою

Критичне значення двостороннього t-критерію для α=0,10 та числа ступенів свободи (п-2)=(5-2)=3 становить 2,35

Таким чином, tsp=2.35*1.45*76967.4=262266.4 млн.грн, а довірчі межі прогнозного рівняння 1512239,6±262266,4 млн.грн.

9. Провести порівняльний аналіз прогнозних показників та зробити висновки щодо адекватності прогнозу і зробити висновки.

Зробимо висновки про адекватність прогнозу за допомогою обрахунку Коефіцієнта детермінації.

Табл. 5.

Розрахунки для визначення коефіцієнта детермінації

Рік

ВРП,млн..грн

Уt

Yt

2007

720731

733914,2

173796762,2

64989049970

2008

948056

863635,1

7126888357

15677193514

2009

913345

993356

6401760121

20360851,29

2010

1082569

1123077

1640898064

18018578829

2011

1302079

1252798

2428616961

69671872488

Разом

4966780

4966780

17771960265

168377055652,9

Для досліджуваного ряду динаміки фактичне значення значно перевищує критичне (0,569), що з імовірністю 0,95 підтверджує адекватність лінійного тренду реальному процесу.

Висновок: За допомогою аналізу динамічного ряду та вибору рівняння тренду ми здійснили прогноз росту ВРП на 2012 рік, що дає нам змогу для планування розвитку економіки на 2012 рік.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]