Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Бюджетні установи робочий зошит.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
4.34 Mб
Скачать

Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами (до вправи 5.1.1 та 5.1.2)

№ з/п

КЕКВ

№ авансо-вого звіту

Прізвище, ім’я, по-батькові підзвітної особи

Залишок на початок місяця за субрахунком 362

Видано під звіт і відшкодовано перевитрат – дебет субрахунку 362

Кредит субрахунку 362

Другі записи

Залишок на кінець місяця за субрахунком 362

Дата

Кредит субрахун-ку 30_

Дата

Кредит субрахун-ку 3__

Повернення невикористаних сум авансу

Затверд-жена сума витрат по авансо-вому звіту

До дебету субрахунків

Д

Д

Д

Дата виникнення заборго-ваності

Дебет

Кредит

Дата

Дебет субра-хунку 30_

К

К

К

дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Усього:

Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Перевірив: ________________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер : ___________________ ________________________ «____» _______________________ 20__ р.

(підпис) (ініціали і прізвище) Додаток на ____________ аркушах

________________________

(назва установи)

Ідентифікаційний код

за ЄДРПОУ

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 8

за _________________ 20 __ р.

Типова форма № 386 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

27.07.2000 р. № 68

Код за ДКУД

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.