Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
История государства и права (планы семинаров).doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
98.82 Кб
Скачать

Заняття 1. Виникнення держави і права. Держава і право Стародавніх Єгипту та Вавилона (семінарське – 2 год.) План.

 1. Загальна характеристика періоду розкладу первіснообщинного ладу. Виникнення держави та її сутність. Виникнення права.

 2. Суспільний і державний лад Давнього Єгипту.

 3. Головні риси права Давнього Єгипту.

 4. Суспільний і державний лад Давнього Вавилону. Закони царя Хаммурапі.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Назвати головні характеристики первісного ладу.

 2. Яка економічна основа появи рабства?

 3. Визначте головну різницю правових норм в класовому суспільстві і звичаїв первісного ладу.

 4. Визначте сутність суспільного и державного ладу Давнього Єгипту.

 5. Виділіть основні риси права Давнього Єгипту.

 6. Охарактеризуйте господарський і суспільний лад Давнього Вавилона за законами Хаммурапі.

 7. Розкрийте значення законів Хаммурапі для регулювання суспільного життя в Давньому Вавилоні.

 8. Складіть схему "Державний апарат давнього Єгипту", позначивши в ній ланки апарату та їх функції.

 9. Виберіть з законів Хаммурапі статті, що свідчать про класовий характер давньовавилонського права.

Теми рефератів:

- Правове становище різних соціальних груп за законами Хаммурапі.

Заняття 2. Держава і право Давніх Індії та Китаю (індивідуальне – 2 год.) План.

 1. Виникнення держави в Давньому Китаї. Реформи Шан Яна.

 2. Головні риси давньокитайського права.

 3. Варновий лад Давньої Індії.

 4. Закони Ману.

5. Сутність і функції давньосхідної деспотії.

Питання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. В чому суть реформи Шан Яна?

 2. Охарактеризуйте систему злочинів і покарань в давньокитайському праві.

 3. Спираючись на Закони Ману (по хрестоматії), охарактеризуйте становище жінки в Давній Індії.

 4. Проведіть порівняльний аналіз законів царя Хаммурапі і Законів Ману в галузі сімейно-шлюбного права, кримінального права.

 5. В чому сутність і характерні риси давньосхідної деспотії?

 6. За законами Ману складіть схему класового та варнового розподілу населення, позначте права та обов’язки окремих груп населення.

 7. Складіть розгорнутий план відповіді на питання "Сутність давньосхідної деспотії".

Теми рефератів:

- Закріплення станового ладу в Індії за законами Ману.

- Східна деспотія та її характерні риси.

Заняття 3. Античні держава і право. Давня Греція: Афіни, Спарта (семінарське – 2 год.) План.

 1. Розпад родового ладу і виникнення держави в Афінах.

 2. Реформи Тесея. Закони Драконта.

 3. Реформи Солона і Клісфена.

 4. Розквіт Афінської демократії. Головні риси права в Афінах.

 5. Суспільний і державний лад Спарти. Ретри Лікурга.

 6. Соціальний і державний лад Давнього Риму.

 7. Реформи Сервія Туллія та їх політичне значення.

 8. Суспільний та державний лад Рима в період республіки. Реформи братів Гракхів.

 9. Рим в період монархії. Реформи Діоклетіана і Константина.

 10. Джерела римського права та їх характеристика.

 11. Кримінальне право в Давньому Римі. Суд і судочинство.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.