Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тести з в_дпов_д. Цивільний захист.doc
Скачиваний:
519
Добавлен:
20.03.2015
Размер:
437.76 Кб
Скачать
 1. Оповіщення та укриття людей, проведення йодної профілактики

 2. проведення первинної та вторинної профілактики

 3. надання консультативної допомоги

 4. дегазація забрудненої території

 5. відновлення систем енергопостачання, водопостачання та каналізації

76. До завдань радіометричного контролю відноситься:

  1. Контроль радіоактивного забруднення постраждалих на сортувальному посту для виявлення осіб, які мають зараження вище безпечних величин

  2. контроль радіоактивного забруднення постраждалих на сортувальному посту для виявлення осіб, що мають зараження вище ніж 50% від допустимого

  3. контроль радіоактивного забруднення чистого спецодягу перед його видачею

  4. контроль колективної дози опромінення

  5. контроль індивідуальних доз опромінення

77. Укажіть методи дозиметричного контролю в залежності від наявності засобів його проведення:

 1. колективний та стандартизований

 2. індивідуальний та персональний

 3. Індивідуальний та груповий

 4. груповій та колективний

 5. індивідуальний та медичний

78. В яку картку заносяться дані про дози опромінення особи після виписки із лікувального закладу?

 1. лікувальна картка індивідуального звернення

 2. Картка обліку доз радіоактивного опромінення

 3. картка персональних досліджень

 4. картка біохімічних досліджень

 5. звітна картка

79. Дії, які відповідають основним принципам захисту населення в осередках радіаційного забруднення:

 1. Своєчасна підготовка захисних споруд

 2. оповіщення населення

 3. евакуація населення та персоналу об’єктів економіки в приміську зону

 4. застосування індивідуальних засобів захисту від радіаційного ураження

 5. використання індивідуальних засобів медичного захисту

80. Скільки можливих фаз розвитку аварії на радіаційно небезпечних об'єктах прогнозується ?

 1. 7

 2. 6

 3. 5

 4. 4

 5. 3

81. Укажіть період включає в себе рання фаза аварії ?

 1. Період від початку викиду радіонуклідів у атмосферу до моменту його припинення та завершення формування радіоактивного сліду.

 2. Період від моменту формування радіоактивного сліду до виконання усіх заходів щодо захисту населення.

 3. Період коли відбувається поступове повернення до нормальних умов життєдіяльності.

 4. Період вторинного забруднення об’єктів навколишнього середовища обумовлений міграцією радіонуклідів.

 5. Період максимального викиду радіонуклідів.

82. Визначення поняття “евакуація”.

 1. Це організований вивіз (вихід) населення, персоналу об’єктів економіки, які припинили свою діяльність, із зони надзвичайної ситуації в приміську зону на весь період ліквідації наслідків аварії.

 2. Організований вивіз персоналу об’єктів економіки, які продовжують виробничу діяльність в зоні надзвичайної ситуації, в безпечні райони приміської зони для проживання і відпочинку між робочими змінами.

 3. Це самостійний вивіз (вихід) населення, персоналу об’єктів економіки, які припинили свою діяльність, із зони надзвичайної ситуації на максимально віддалену територію на період ліквідації наслідків аварії.

 4. Самостійне переміщення персоналу об’єктів економіки, які продовжують виробничу діяльність в зоні надзвичайної ситуації, в безпечні райони приміської зони для проживання і відпочинку між робочими змінами.

 5. Організований вивіз персоналу об’єктів економіки, для проживання і відпочинку на період ліквідації аварії.

83. Укажіть засіб індивідуального захисту використовуємий від чадного газу (СО)?

 1. Марганцевий патрон.

 2. Гопкалітовий патрон.

 3. Олівцевоподібний патрон.

 4. Цинковий патрон.

 5. Протиаерозольний патрон.

84. Комплект фільтруювального одягу застосовують для захисту :

 1. від радіоактивного пилу.

 2. від радіоактивних речовин, що перебувають в газоподібному стані та пилу.

 3. від радіоактивного випромінювання.

 4. від іонізувального випромінювання.

 5. від α, β, γ та нейтронного випромінювання.

85. З якою метою проводиться дозиметричний контроль?

 1. Для визначення якості радіоактивного забруднення

 2. Для визначення ступеню тяжкості променевих уражень

 3. Для підготовки асортименту дозиметрів

 4. Для визначення самопочуття

 5. Для можливості охарактеризувати екологічну ситуацію

86. Який період включає в себе середня фаза ( фаза стабілізації ) аварії на радіаційно небезпечних об'єктах ?

 1. Період від початку викиду радіонуклідів у атмосферу до моменту його припинення та завершення формування радіоактивного сліду.

 2. Період від моменту формування радіоактивного сліду до виконання усіх заходів щодо захисту населення.

 3. Період коли відбувається поступове повернення до нормальних умов життєдіяльності.

 4. Період вторинного забруднення об’єктів навколишнього середовища обумовлений міграцією радіонуклідів

 5. Період максимального викиду радіонуклідів.

87. Визначення поняття " Радіаційна обстановка”:

 1. це обстановка, яка виникає на АЕС, об’єкті економіки, території адміністративного району в результаті радіоактивного забруднення місцевості, що потребує певних заходів захисту.

 2. це обстановка, яка виникає на АЕС, об’єкті економіки, території адміністративного району в результаті хімічного забруднення місцевості, що потребує певних заходів захисту.

 3. це обстановка, яка виникає в результаті радіоактивного забруднення, що потребує певних заходів захисту.

 4. це обстановка, яка виникає на АЕС, і потребує евакуації населення.

 5. це обстановка, яка виникає на АЕС, і потребує евакуації населення та персоналу станції.

?88. Визначення поняття " Радіаційний стан " :

А. ступінь радіоактивного забруднення навколишнього природного середовища

В. рівень вмісту радіонуклідів у довкіллі внаслідок їх міграції

С. масштаби і ступінь іонізації навколишнього середовища природними та штучними джерелами випромінювання

D. дозові навантаження радіоактивних речовин в складових біосфери

Е. ступінь радіаційної небезпеки іонізувального випромінювання

89. При якій потужності дози ( мкЗв / год ) радіаційний стан відповідає нормальному:

А. 0,1

В. 0,6

С. 0,8

D. 1

Е. 2

90. При якій потужності дози ( мкЗв / год ) радіаційний стан відповідає анмальному:

А. 0,1 – 0,3

В. 0,4 – 0,6

С. 0,6 – 1,2

D. 1,6 – 1,8

Е. 2 - 3

91. Призначення протирадіаційного укриття полягає у захисті населення :