Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
KPU_401-403_FOIPT / Підручники / 143___-- / Конституційне право України (Тодика).doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
2.38 Mб
Скачать

§ 1. Поняття конституційного права як галузі права

§ 2. Конституційно-правові норми: загальна Характеристика

§ 3. Конституційно-правові інститути

§ 4. Система конституційного права України

§ 5. Конституційно-правові відносини і їх загальна характеристика

§ 6. Джерела конституційного права України

Розділ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

ЯК НАУКА І НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА (Ю. М. Тодика)

§ 1. Предмет і завдання науки конституційного права

§ 2. Функції науки конституційного права

§ 3. Методологія науки конституційного права

§ 4. Конституційне право України як навчальна дисципліна

Розділ 3. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Ю. М. Тодика, О. Г. Кушніренко)

§ 1. Поняття конституції, її класифікації

§ 2. Функції, принципи та юридичні властивості Конституції України

§ 3. Тлумачення Конституції України..........65

§ 4. Реалізація Конституції України..........72

§ 5. Внесення змін до Конституції України.......76

Розділ 4. ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ (О. Г. Кушніренко)

§ 1. Поняття конституційного ладу...........80

§ 2. Основні засади конституційного ладу........84

Розділ 5. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття і зміст громадянства...........96

§ 2. Принципи громадянства..............98

§ 3. Підстави і форми набуття громадянства України

§ 4. Підстави і форми припинення громадянства України

§ 5. Повноваження державних органів, що вирішують питання громадянства. Процедури з питань громадянства

Розділ 6. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

(Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина та його структура

§ 2. Тенденції конституційно-правового регулювання основних прав, свобод і обов'язків людини і громадянина

§ 3. Принципи конституційно-правового статусу особи

§ 4. Покоління прав людини.............136

§ 5. Індивідуальні і колективні права.........140

§ 6. Система конституційних прав та свобод людини і громадянина

§ 7. Особисті права і свободи.............142

§ 8. Політичні права і свободи.............147

§ 9. Економічні, соціальні і культурні права......150

§ 10. Конституційно-правовий статус іноземців

і біженців в Україні...............157

§ 11. Обмеження прав людини і громадянина. Права людини в умовах надзвичайного стану . . .

§ 12. Гарантії конституційних прав і свобод людини і громадянина

§ 13. Конституційні обов'язки людини і громадянина . .

Розділ 7. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ (В. П. Колісник)

§ 1. Поняття, структура та принципи правового статусу національних меншин

§ 2. Основні права, свободи та обов'язки національних меншин

§ 3. Механізм та гарантії реалізації прав національних меншин в Україні

Розділ 8. КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття громадянського суспільства......

§ 2. Конституційно-правові передумови становлення в Україні громадянського суспільства

Розділ 9. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (С. Ю. Лукаш)

§ 1. Сутність і місце політичних партій і громадських організацій у політичній системі України

§ 2. Особливості становлення політичних партій в Україні

§ 3. Правове регулювання статусу політичних партій і громадських організацій

Розділ 10. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ (Л. К. Байрачна)

§ 1. Право людини на свободу світогляду і віросповідання та створення релігійних організацій, їх види, основи правового статусу

§ 2. Нормативне регулювання взаємовідносин держави і релігійних організацій

Розділ 11. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

(Т. М. Слінько)

§ 1. Поняття інформації, основні принципи інформаційних відносин в Україні

§ 2. Види інформації та їх конституційно-правове регулювання

§ 3. Правовий статус друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації

§ 4. Взаємовідносини держави і друкованих ЗМІ в Україні

Розділ 12. ВИБОРИ В УКРАЇНІ (Б. І. Ольховський)

§ 1. Поняття виборчої системи і виборчого права § 2. Загальна характеристика виборчої системи та її принципи

§ 3. Правова регламентація порядку організації та проведення виборів народних депутатів України

Розділ 13. РЕФЕРЕНДУМИ В УКРАЇНІ (Ю. М. Тодика)

§ 1. Основні форми безпосередньої демократії

§ 2. Поняття і види референдумів

§ 3. Всеукраїнський референдум

§ 4. Місцеві референдуми

§ 5. Відповідальність за порушення законодавства

про референдуми

Розділ 14. КОНСТИТУЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ (В. С. Журавський)

§ 1. Поняття державного органу України і його конституційний статус

§ 2. Принципи організації і діяльності державних

Органів

§ 3. Система органів державної влади

Розділ 15. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

(Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)

§ 1. Верховна Рада в механізмі державної влади . .

§ 2. Конституційний склад і структура парламенту України

§ 3. Основні принципи діяльності Верховної Ради України

§ 4. Функції парламенту України.........

§ 5. Компетенція Верховної Ради України.....

§ 6. Законодавчий процес та інші парламентські процедури

§ 7. Організація і порядок роботи парламенту України

§ 8. Акти Верховної Ради України

§ 9. Конституційно-правовий статус Рахункової палати

Розділ 16. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА (Б. /. Ольховський, В. П. Колісник)

§ 1. Правовий статус народного депутата України. § 2. Особливості правового статусу депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим § 3. Особливості правового статусу депутата місцевої ради

Розділ 17. УПОВНОВАЖЕНИЙ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ (Ю. М. Тодика, В. С. Журавський)

§ 1. Уповноважений з прав людини в механізмі забезпечення прав особи

§ 2. Правовий статус Уповноваженого з прав людини § 3. Гарантії діяльності Уповноваженого з прав людини

Розділ 18. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

(Ю. М. Тодика, В. В. Речицький)

§ 1. Президент України — глава Української держави

§ 2. Вибори Президента України

§ 3. Повноваження Президента України

§ 4. Акти Президента України

Розділ 19. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ (В. П. Колісник, Л. К. Байрачна)

§ 1. Система органів державної виконавчої влади

§ 2. Правовий статус Кабінету Міністрів України

§ 3. Центральні органи виконавчої влади

§ 4. Конституційно-правовий статус державної виконавчої влади на місцях

Розділ 20. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (О. Г. Кушніренко)

§ 1. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції

§ 2. Повноваження Конституційного Суду України і порядок його діяльності

Розділ 21. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СТАТУС

ОРГАНІВ СУДУ І ПРОКУРАТУРИ (Ю. М. Тодика)

§ 1. Поняття і природа судової влади

§ 2. Судова система України

§ 3. Правовий статус суддів

§ 4. Основні засади здійснення правосуддя

§ 5. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції

§ 6. Конституційно-правовий статус прокуратури

Розділ 22. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ (В. О. Прилуцький, О. Г. Кушніренко)

§ 1. Поняття, принципи та форми територіального устрою

§ 2. Правовий статус Автономної Республіки Крим

§ 3. Адміністративно-територіальний устрій України

Розділ 23. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ (Ю. М. Тодика)

§ 1 . Поняття і юридична природа місцевого самоврядування§ 2. Система місцевого самоврядування та його принципи

§ 3. Конституційно-правовий статус органів місцевого самоврядування та їх повноваження

§ 4. Матеріально-фінансова база місцевого самоврядування

§ 5. Гарантії місцевого самоврядування

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Навчальне видання

Лариса Кимівна Байрачна, Віталій Станіславович Журавський, Віктор Павлович Колісник, Олександр Георгійович Кушніренко,

Сергій Юрійович Лукаш, Борис Іванович Ольховський,

Василь Олексійович Прилуцький, Всеволод Володимирович Речицький,

Тетяна Миколаївна Слінько, Юрій Миколайович Тодика

Конституційне право України

Підручник для студентів вищих навчальних закладів

Науковий редактор доктор політичних наук, професор /. О. Кресіна

Редактор О. М. Кузьміна Художній редактор А. О. Костенко

Коректор С. І. Бережинська Комп'ютерна верстка Т. В. Матпвієнко

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.