Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

osn_telezhurn

.pdf
Скачиваний:
30
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
592.71 Кб
Скачать

Підготовка матеріалу до монтажу. Складання монтажного плану. Функції тележурналіста на монтажі, творча взаємодія з відеоінженером (режисером монтажу), втілення задуму за монтажним столом.

Практична робота: не передбачена.

Самостійна робота: див. методичні вказівки до Теми 20. Література: основна [5, 17, 20, 22], додаткова [36, 46, 58].

Тема 21. Стилістика сучасних телевізійних творів Загальні відомості про мовні стилі. Типи повідомлень у тележурналістиці:

інформаційні, офіційні, публіцистичні, художні, наукові. Відмінності у стилістиці в залежності від типу повідомлення. Вплив жанру на стилістику телевізійного твору. Синонімія та експресивно-емоційне забарвлення засобів мови. Стилістичні фігури мови: фігури думки та фігури слова. Літературна мова та «норма». Літературна норма та її порушення.

Специфіка телевізійного слова: камерність і публічність. Виражальні засоби телевізійної мови. Лексична й фонетична органічність телевізійного слова.

Тенденції розвитку сучасної телевізійної стилістики: посилення інформативності, авторського «я», персоніфікація журналістських творів. Явище інфотейнменту в теленовинах. Іронія і сарказм як домінанта сучасного журналістського стилю, змішування стилів. Використання «журналістського стьобу» як засобу непрямої оцінки. Поняття «формату».

Проблема експансії запозичень (елементів чужої мови: слів, морфем, синтаксичних конструкцій), вживання на екрані розмовного стилю, зниженої та субстандартної лексики (жаргону, арго). Штампи, кліше, канцеляризми, професіоналізми, діалектизми.

Відповідність стилістики творів типу передачі, очікуванням та соціальнопсихологічним особливостям аудиторії. Робота над стилістичною своєрідністю різних видів телеінформації. Стилістична єдність програм телеканалу. Пошук колективного та індивідуального стилю як важлива умова для творчого самовдосконалення тележурналіста та розвитку телевізійних каналів і студій у цілому.

Практична робота: завдання № 15.

Самостійна робота: див. методичні вказівки до Теми 21. Література: основна [3, 5, 9, 19], додаткова [7, 33, 34, 40, 41, 43].

Тема 22. Психологічні аспекти телевізійної журналістики Медіапсихологія як наука. Психологічні проблеми сучасної

тележурналістики. Психосемантика ментальності: комунікативний аспект. Телебачення в структурі інформаційно-психологічних технологій. ЗМІ і психологічна травма. Трансляція насильства і нездорового способу життя телебаченням. Телебачення і політична агітація.

Психологічний портрет телевізійної передачі. Образ журналістського твору як психологічний фактор, що впливає на ефективність телекомунікації. Телевізійні передачі різного типу у сприйнятті глядачів. Способи утримання уваги телеглядача.

21

Екранний образ телевізійного журналіста як складова образу передачі. Образи популярного й непопулярного тележурналіста у сприйнятті глядачів. Образи «ідеальних» ведучих новинарних телепрограм в експертних оцінках.

Психологія кольору на екрані. Смислове й художнє рішення кадру, кольористика студійного простору, принципи гармонійного використання кольорів у студійному оформленні, одязі ведучих та учасників передач. Вплив кольору на цілісне сприйняття телевізійного продукту телеглядачем.

Практична робота: завдання № 16.

Самостійна робота: див. методичні вказівки до Теми 22.

Література: основна [1, 7, 11, 13], додаткова [4, 10, 12, 16, 25, 26, 27, 34, 50, 53], інформаційні джерела [7].

Тема 23. Впливовість, дієвість та ефективність телевізійної журналістики

Позитивний і негативний вплив телевізійних матеріалів на вирішення соціальних проблем. Журналістська відповідальність за опублікування соціально значущої інформації. Реакція органів влади й відгук громадськості на журналістські матеріали як показник ефективності творчої діяльності тележурналіста. Поняття резонансного матеріалу та його вплив на розв’язання соціальних проблем.

Практична робота: завдання № 17.

Самостійна робота: див. методичні вказівки до Теми 23.

Література: основна [3, 7, 8, 9, 10], додаткова [7, 37, 38, 56], інформаційні джерела [7].

22

4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем

 

 

 

 

 

Кількість годин

 

 

 

 

 

 

 

 

Денна форма

 

 

 

Заочна форма

 

 

 

Усього

 

 

у тому числі

 

Усього

 

у тому числі

 

 

 

 

л

п

лаб

інд

ср

 

л

п

лаб

інд

ср

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ

 

 

 

 

 

 

ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ПРОЦЕС

 

КОМУНІКАЦІЇ. ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ВИРОБНИЦТВО

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

 

 

 

 

 

 

 

Телебачення і суспільство. Формування та розвиток телебачення як ЗМК

 

 

Тема 1. Природа та

1

 

0,5

---

---

---

0,5

1

0,5

---

---

---

0,5

функції телебачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Історичні віхи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

становлення та

5

 

1,5

1

---

---

2,5

4,5

2

---

---

---

2,5

розвитку ТБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Сучасний стан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

розвитку телебачення в

4

 

1

1

---

---

2

3,5

1

---

---

---

2,5

Україні та світі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телебачення як процес комунікації

 

 

 

 

 

Тема 4. Особливості

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізійної комунікації

1

 

0,5

---

---

---

0,5

1

0,5

---

---

---

0,5

Тема 5. Тележурналіст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як комунікатор

2

 

0,5

1

---

---

0,5

3

1

0,5

---

---

1,5

Тема 6. Участь

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телеаудиторії у процесі

1,5

 

0,5

---

---

---

1

1,5

0,5

---

---

---

1

комунікації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телебачення як виробництво

 

 

 

 

 

Тема 7. Організація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізійного мовлення

2,5

 

1

---

---

---

1,5

3

1

---

---

---

2

Тема 8. Програмування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізійного мовлення

4

 

1,5

1

---

---

1,5

3,5

1,5

0,5

---

---

1,5

Тема 9. Правові засади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізійного мовлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

та журналістської

2

 

1

---

---

---

2

3

1

---

---

---

2

діяльності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 1

24

 

8

4

0

0

12

24

9

1

0

0

14

 

 

 

 

МОДУЛЬ ДРУГИЙ

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ЖАНРІВ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ.

 

 

 

ТЕХНОЛОГІЯ СТВОРЕННЯ ТЕЛЕВІЗІЙНОГО ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ТВОРУ

 

 

 

 

 

 

Розділ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Система жанрів телевізійної журналістики

 

 

 

 

Тема 10. Поняття

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанру,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанроутворювальні

0,75

 

0,25

---

---

---

0,5

1

0,5

---

---

---

0,5

чинники, жанрова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

типологія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тележурналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 11. Телевізійна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація: сутність,

1,25

 

0,25

0,5

---

---

0,5

1,75

0,5

0,25

---

---

1

проблеми й тенденції

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Тема 12. Інформаційні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанри телевізійної

4,5

1

2

---

---

1,5

4

1

0,5

---

---

2,5

журналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 13. Екранна

1

0,5

---

---

---

0,5

1

0,5

---

---

---

0,5

публіцистика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 14. Аналітико-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публіцистичні жанри

5

1

2,5

---

---

1,5

4

1

0,5

---

---

2,5

телевізійної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 15. Художньо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публіцистичні жанри

4,5

1

2

---

---

1,5

4

1

0,5

---

---

2,5

телевізійної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документально-ігрові,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ігрові та художні жанри

1

0,5

---

---

---

0,5

1,5

0,5

---

---

---

1

на телеекрані

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2

 

 

 

 

 

 

 

Технологія створення телевізійного журналістського твору

 

 

 

Тема 17. Телебачення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

як різновид екранного

1

0,5

---

---

---

0,5

1

0,5

---

---

---

0,5

мистецтва. Мова екрану

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 18. Факт в основі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізійного

2

0,5

1

---

---

0,5

1,25

0,5

0,25

---

---

0,5

журналістського твору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 19. Джерела та

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методи роботи з

2

0,5

1

---

---

0,5

1,25

0,5

0,25

---

---

0,5

інформацією в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тележурналістиці

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 20. Концепція і

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конструкція

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

телевізійного

1

0,5

---

---

---

0,5

1,5

1

---

---

---

0,5

журналістського твору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 21. Стилістика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сучасних телевізійних

2

0,5

1

---

---

0,5

1,25

0,5

0,25

---

---

0,5

творів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 22. Психологічні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аспекти телевізійної

2

0,5

1

---

---

0,5

1,25

0,5

0,25

---

---

0,5

журналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 23. Впливовість,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дієвість та ефективність

2

0,5

1

---

---

0,5

1,25

0,5

0,25

---

---

0,5

телевізійної

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

журналістики

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за модулем 2

30

8

12

0

0

10

26

9

3

0

0

14

Усього годин

54

16

16

0

0

22

50

18

4

0

0

28

24

ІІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ЗКУРСУ «ОСНОВИ ТЕЛЕЖУРНАЛІСТИКИ»

1.Завдання до практичних занять та самостійної роботи студентів

МОДУЛЬ ПЕРШИЙ

Тема 1. Природа та функції телебачення Практична робота: не передбачена.

Самостійна робота: опрацювання рекомендованої літератури з теми, занурення в сучасну проблематику теорії телебачення.

Мета самостійної роботи: поглибити та систематизувати знання з теми,

доповнити опорний конспект лекції, засвоїти базову термінологію.

Питання:

1.Телебачення в системі ЗМК.

2.Специфіка телебачення.

3.Суспільні функції телебачення.

4.Сучасні проблеми теорії телебачення.

5.Телебачення і проблема соціальної інтеграції.

6.Феномен телевізійного впливу.

Методика виконання: вивчення рекомендованих джерел, конспектування ключових понять і тез, аналіз та порівняння різних наукових підходів і бачень, вироблення власних висновків.

Література: основна [6, 17, 19, 20, 21, 22], додаткова [29, 31].

Тема 2. Історичні віхи становлення та розвитку ТБ Практичне завдання № 1. Вивчення передумов виникнення, основних

етапів розвитку телебачення як технології та тележурналістики як професії. Дискусія з важливих питань історії телебачення. Захист реферату.

Мета завдання: виявити основні причини, соціальні та науково-технічні передумови виникнення телебачення, ознайомитися з основними етапами становлення телебачення як ЗМК. Виробити вміння аналізувати факти з історичного минулого, визначати передумови сучасних перетворень у телевізійній

сфері.

Питання:

1.Телебачення як винахід ХХ століття.

2.Телебачення як відбиття соціального життя (50–60 рр. ХХ сторіччя).

3.Телебачення у 70–80-ті як «рупор санкціонованої інформації».

4.Телебачення періоду «перебудови і гласності» (1985–1991 рр.).

5.Телебачення у 90-ті роки ХХ століття.

Методика виконання: організація проблемної дискусії.

Самостійна робота: вивчення основних періодів в історії ТБ. Написання реферату з обраної теми.

25

Мета самостійної роботи: підготуватися до обговорення важливих питань історії телебачення на практичному занятті.

Методика виконання: робота з першоджерелами та рекомендованою літературою. Реферування.

Література: основна [2, 7, 19, 21, 22], додаткова [9, 13, 28, 29].

Тема 3. Сучасний стан розвитку телебачення в Україні та світі Практичне завдання № 2. Вивчення сучасного стану та перспектив

розвитку телеіндустрії в Україні та світі.

Мета завдання: сформувати уявлення про сучасний стан розвитку національного та світового телебачення, виробити вміння аналізувати сучасні тенденції розвитку телевізійної сфери.

Питання:

1.Характеристика національного телевізійного простору.

2.Перспективні напрямки: кабельне, супутникове, Інтернет-телебачення.

3.Специфіка регіонального телемовлення.

4.Тенденції розвитку телебачення в сучасному світі.

5.Принципи громадських служб мовлення. Європейська мовна спілка.

6. Міжнародні спілки та об’єднання журналістів.

7. Технічні, соціально-політичні та творчі перспективи розвитку телебачення та телевізійної журналістики у XXI столітті.

Методика виконання: організація проблемної дискусії з основних питань. Самостійна робота: вивчення сучасних тенденцій розвитку телебачення в

Україні та світі, дослідження особливостей і проблем регіонального телемовлення. Написання реферату з обраної теми.

Мета самостійної роботи: підготуватися до дискусії з поставлених питань на практичному занятті.

Методика виконання: вивчення рекомендованої літератури з теми. Реферування.

Література: основна [2, 3, 7, 8, 19, 20, 21, 22], додаткова [5, 9, 11, 18, 19, 28,

29, 35, 49].

Тема 4. Особливості телевізійної комунікації Практична робота: не передбачена.

Самостійна робота: додаткове опрацювання теми за допомогою рекомендованої літератури, детальне вивчення специфіки телекомунікації.

Мета самостійної роботи: поглибити знання з теми, доповнити та

систематизувати опорний конспект лекції, засвоїти базову термінологію.

Питання:

1.Інформація та комунікація в екранному просторі.

2.Категорії «спілкування», «комунікація», «вплив».

3.Телебачення та соціальне управління.

4.Формування суспільної думки.

5.Специфіка телевізійного спілкування.

6.Форми і способи телекомунікації.

26

7. Інтерактивне телебачення, його специфіка та можливості.

Методика виконання: вивчення рекомендованих джерел, конспектування ключових понять і тез, аналіз та порівняння різних наукових підходів.

Література: основна [2, 13, 17, 19, 20, 21, 22], додаткова [5, 28, 34].

Тема 5. Тележурналіст як комунікатор Практичне завдання № 3. Вивчення амплуа, образів та іміджів сучасних

українських телеведучих. Визначення професійних обов’язків кожного із членів творчого колективу на ТБ та доцільності журналістських спеціалізацій.

Мета завдання: сформувати уявлення про роль тележурналіста як комунікатора, специфіку журналістської роботи на телебаченні.

Питання:

1.Статус журналіста.

2.Соціальні функції тележурналіста.

3.Фактори популярності телевізійного журналіста.

4.Журналістські професії та амплуа на телебаченні.

5.Журналістська спеціалізація на ТБ.

6.Творчий колектив на ТБ.

7.Тележурналіст і телеаудиторія у процесі телекомунікації.

8.Іміджева складова образу телеведучого.

9.Особистісно-професійні складові образу телеведучого. Методика виконання: проблемна дискусія з визначених питань.

Самостійна робота: 1) аналіз телепрограм різних жанрів, вивчення

журналістських амплуа на ТБ, аналіз образів та іміджів телеведучих; 2) вивчення штатного розкладу місцевих ТРК, професійних та посадових обов’язків працівників державних та приватних телекомпаній, існуючих спеціалізацій на телеканалах та в окремих редакціях (редакція новин, спортивна редакція, музична редакція, редакція дитячих програм, документальних проектів тощо).

Мета самостійної роботи: ознайомитися зі специфікою журналістської праці та принципом розподілу ролей на ТБ.

Методика виконання: робота з рекомендованою літературою; перегляд у телеефірі передач різних жанрів; відвідання місцевих ТРК (державних та приватних).

Література: основна [1, 3, 7, 8, 11, 19, 20], додаткова [1, 4, 12, 15, 25, 27, 34,

38, 49, 53].

Тема 6. Участь телеаудиторії у процесі комунікації Практична робота: не передбачена.

Самостійна робота: 1) вивчення телеметричних даних різних соціологічних служб (зокрема, TNS, RNB Group, IFES, Національного інституту стратегічних досліджень, ФОМ Україна та ін.), критеріїв вимірювання глядацької аудиторії та аспектів вимірювання (глядацькі вподобання, суспільна думка з різних питань), принципів формування репрезентативної вибірки; 2) перегляд декількох рейтингових телепрограм, визначення цільової аудиторії, вивчення рейтингів популярності обраних телепроектів (на основі соціологічних даних).

27

Мета самостійної роботи: сформувати уявлення про особливості телеаудиторії, мету й доцільність її вивчення, ознайомитися з особливостями телеметричних досліджень, методами й засобами вивчення суспільної думки.

Питання:

1.Типологія телеаудиторії.

2.Критерії класифікації телеаудиторії.

3.Методи і засоби дослідження глядацької аудиторії.

4.Соціологія суспільної думки.

5.Маніпуляції суспільною думкою.

Методика виконання: перегляд програм у телеефірі; перегляд сайтів провідних соціологічних служб у мережі Інтернет.

Література: основна [13, 18, 19, 20, 21, 22], додаткова [5, 14, 22, 26, 34].

Тема 7. Організація телевізійного мовлення Практична робота: не передбачена.

Самостійна робота: наочне ознайомлення зі структурою та принципами функціонування місцевих ТРК, специфікою продюсерської діяльності, особливостями організації творчо-виробничого процесу та мовлення на телеканалах різної форми власності.

Мета самостійної роботи: скласти уявлення про телебачення як процес виробництва; поглибити та систематизувати знання з теми.

Питання:

1.Типологія ТРК.

2.Організаційні засади телемовлення.

3. Фінансові основи функціонування телемовлення.

4. Матеріально-технічні засади телемовлення.

5. Специфіка організації та управління телевиробництвом.

6. Взаємодія державних та недержавних телеканалів.

7. Рейтинг передач, програм, каналів.

8.Програмна політика.

9.Бюджет телепроектів.

10.Форми фінансування телепроектів, стратегії та методи їх просування.

11.Роль продюсера на ТБ.

12. ЗМІ в умовах конкуренції та ринкової економіки.

Методика виконання: відвідання двох-трьох місцевих телеканалів (на вибір) для їх вивчення за наступними критеріями:

-загальна характеристика ТРК, тип, засновник, форма власності;

-концепція, цільова аудиторія, програмна політика, рейтинг ТРК;

-масштаб та обсяг мовлення на добу;

-внутрішня структура ТРК;

-особливості процесу телевиробництва;

-основні телевізійні технології для здійснення мовлення;

-пріоритет мовлення: студійна, позастудійна трансляції, відеозапис.

Створення творчого звіту (письмово).

28

Література: основна [3, 7, 16, 17, 19, 20, 21, 22], додаткова [5, 9, 18, 20, 28, 35].

Тема 8. Програмування телевізійного мовлення Практичне завдання № 4. Вивчення типології та жанрово-тематичної

структури телевізійної програми місцевих і загальнонаціональних ТРК, принципів програмування телеефіру.

Мета завдання: 1) сформувати уявлення про телевізійну програму телеканалу як сукупність телепередач різної тематики, форми й жанрів, вибудовану в певній послідовності в сітці мовлення; ознайомити з принципами організації телевізійної програми в залежності від профілю телеканалу, аудиторії, масштабу мовлення тощо; 2) ознайомитися з технологією поточного й перспективного планування телепередач різними телеканалами.

Питання:

1.Поняття «телевізійна передача», «програма», «канал».

2.Телевізійна програма телеканалу.

3.Типологія телепрограм.

4.Жанрово-тематична структура телевізійного мовлення.

5.Поняття «блок», «рубрика», «цикл», «серія».

6.Сітка мовлення. Сезонність. Будні та вихідні.

7.Тематичні розділи телепрограми.

8.Перспективне й поточне планування мовлення.

9.Принципи програмування щоденного мовлення.

10.Композиція розкладу передач.

11.Програма передач («програмка»). Планування та верстка.

12.Концепція регіонального програмування.

Методика виконання: 1) структурно-змістовний аналіз та порівняння щоденного розкладу мовлення різних телеканалів (поданого в друкованих рекламно-інформаційних виданнях); 2) визначення відмінностей у концепціях програмування мовлення регіональних та національних ТРК; 3) презентація власної моделі мовлення.

Самостійна робота: 1) вивчення телевізійної програми кількох українських

та кількох російських телеканалів у певний день тижня, визначення жанровотематичної структури мовлення, закономірностей розташування блоків, рубрик, циклів передач і фільмів у сітці мовлення, принципів планування та верстки телепрограми кожною окремою телекомпанією; 2) моделювання жанровотематичної структури мовлення для власного загальнонаціонального або місцевого телеканалу з урахуванням інтересів усіх категорій телеглядачів та розробка програми передач на тиждень («ідеальної» моделі мовлення).

Мета самостійної роботи: систематизувати та конкретизувати знання з теми, доповнити опорний конспект лекції, підготуватися до практичного заняття.

Методика виконання: вивчення телепрограми в друкованих виданнях, опрацювання рекомендованої літератури з теми.

Література: основна [2, 14, 19, 22], додаткова [18, 22, 58].

29

Тема 9. Правові засади телевізійного мовлення та журналістської діяльності Практична робота: не передбачена.

Самостійна робота: 1) поглиблене опрацювання теми за допомогою рекомендованої літератури та безпосередньо кодексів відповідних законів, нормативно-правових документів, що регламентують діяльність ТРК і тележурналістів; 2) опанування норм журналістської етики, формування навичок їх практичного застосування; 3) вивчення внутрішньо-редакційних угод, етичних кодексів, фірмових стандартів сучасних ТРК.

Мета самостійної роботи: виробити вміння орієнтуватись у законодавчих актах, що регулюють сферу телемовлення, спиратися та посилатися на відповідні закони у професійній діяльності, підвищити власну правову обізнаність як майбутніх фахівців телебачення. Також виробити вміння аналізувати журналістські матеріали на предмет дотримання морально-етичних норм професії

та грамотно застосовувати ці норми на практиці.

Питання:

1.Законодавство України у сфері телебачення.

2.Правовий статус засновника ТРК, власника ТРК, редакції телеканалу.

3.Правовий статус тележурналіста.

4. Державне регулювання у сфері телебачення.

5. Право тележурналістів на доступ до інформації.

6.Обмеження прав тележурналіста на отримання та використання інформації.

7.Поняття про журналістську етику.

8.Засади редакційної політики. Етичні кодекси і внутрішньо-редакційні нормативні документи.

9.Публічна угода про редакційну політику. Оформлення професійних стосунків журналістів із роботодавцем.

10.Етика роботи з джерелами інформації та героями матеріалів.

11.Етика висвітлення специфічних тем.

12.«Джинса» й хабарі в тележурналістиці.

Методика виконання: 1) ознайомлення із законодавчою базою у сфері інформації та ЗМІ (на офіційних Інтернет-сайтах уряду, ВР, Кабміну, Нацради, а також сайті Інституту Медіа Права), конспектування ключових понять і визначень, назв законів і статей, що регулюють діяльність ТРК; 2) аналіз всеукраїнських та місцевих програм теленовин, виявлення та письмова фіксація порушень журналістської етики; 3) вивчення редакційних угод та етичних кодексів, якими керуються на місцевих та центральних ТРК.

Література: основна [4, 8, 9, 10, 12, 14, 21], додаткова [7, 15, 38, 48, 56],

інформаційні джерела [7].

30

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]