Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

8 клас_фізико-геогр_районування_Янченко

.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
100.22 Кб
Скачать

Дата: 18.02.2013

Тема: Фізико-географічне районування. Значення природного районування

Мета: сформувати в учнів уявлення учнів про фізико-географічне районування та його одиниці, розкрити його практичне значення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, атлас, карта фізико-географічного районування України, ландшафтна карта України, роздатковий матеріал (таблиця «Характеристика природних зон України».

Хід уроку:

І. Актуалізація чуттєвого досвіду і опірних знань учнів

У ході проведення бесіди за запитаннями:

 • дайте визначення поняттю ПТК?

 • що таке ландшафт?

 • назвіть одиниці класифікації ландшафтів;

 • на які зони ви поділяли територію України при вивченні рослинного і тваринного світу? Покажіть їх приблизне розташування на карті.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

На минулому уроці ми з вами познайомилися із такими поняттями, як природно-територіальний комплекс та ландшафт. На кожному материку або його частині, на території кожної країни існує безліч неоднакових за розмірами природних регіонів, для кожного із яких характерним є певне поєднання ландшафтів. Виявлення таких природних регіонів називається фізико-географічним районуванням. Отже, сьогодні на уроці ми розглянемо систему одиниць фізико-географічного районування, спробуємо дати характеристику природним зонам України та з’ясуємо, у чому полягає практичне значення фізико-географічного районування.

ІІІ. Повідомлення теми, мети і задач уроку

ІV. Первинне сприйняття та усвідомлення учнями нового матеріалу

1.Робота з картою, яка супроводжується поясненням вчителя.

Давайте поглянемо на ландшафтну карту України та на карту фізико-географічного районування.

Візуально порівнюючи дві карти учні мають з’ясувати:

 • чи є ці дві карти схожими?

 • яка із двох карт, на їх думку є «складнішою» у використанні?

Пояснення вчителя (як підсумок всього того, що вже було сказано учнями):

Так, дійсно, на перший погляд ландшафтна карта є досить складною, оскільки різноманітність компонентів природи та особливості їх взаємодії на конкретній території зумовили «мозаїчність» ландшафту. Наприклад, у межах на півночі Харківської області лісостепові ландшафти поєднуються із заплавними ландшафтами. Тому на картах контури ландшафтів узагальнюють за переважаючими класами, типами та видами ландшафтів – у цьому і полягає суть фізико-географічного районування.

Давайте запишемо визначення:

фізико-географічне районування – це виявлення порівняно однорідних за природними умовами регіонів, які відрізняються своєю ландшафтною структурою.

2.Розповідь вчителя

А тепер давайте розглянемо одиниці фізико-географічного районування:

(вчитель пише на дошці)

Фізико-географічна країна – природна зона – (природна підзона) – фізико-географічний край (провінція) – фізико-географічна область – фізико-географічний район.

Запишемо визначення:

Фізико-географічна країна – це велика за розмірами територія, формування і розвиток якої пов’язаний із великими тектонічними структурами. Тому фізико-географічні країни поділяють на рівнинні та гірські. Україна знаходиться у межах трьох фізико-географічних країн: Східноєвропейської рівнини, Карпатської гірської та Кримської гірської, частина якої знаходиться в межах субтропічного поясу (вчитель показує фізико-географічні країни на карті).

Природна зона – це частина фізико-географічної країни; на рівнинних територіях зони зберігають широтне або близьке до нього простягання. В межах рівнинної частини України виділяють такі природні зони: мішаних лісів, широколистяних лісів, лісостепу і степу.

У межах деяких природних зон (а саме – у межах степової зони) за умовами зволоження виділяють також і природні підзони.

3.Робота з підручником

На стор.177 (за підручником) учні знаходять визначення понять «фізико-географічний край і зачитують його вголос.

4.Пояснення вчителя

На основі вже записаних учнями визначень та прочитаної інформації з підручника, вчитель доповнює записи на дошці (одиниці фізико-географічного районування) поясненнями, на основі чого виділяють ті чи інші одиниці. У результаті виходить така схема:

(учні замальовують схему до зошитів).

5.Розповідь вчителя

Чим детальніше фізико-географічне районування, тим краще вивчена територія. А оскільки територія України має високий ступінь господарської освоєності, розв’язання проблеми природокористування неможливе без всебічного урахування особливостей природних умов і ресурсів. Тому детальне фізико-географічне районування має велике практичне значення і є науковою основою обґрунтування проектів землевпорядкування, містобудування, меліорації, раціонального використання земельних і водних ресурсів, їх обліку та оцінки тощо.

6.Практичне завдання, яке супроводжується роботою з картою

Використовуючи карту фізико-географічного районування, кліматичну карту, карти грунтів і рослинного покриву України, учні заповнюють таблицю «Характеристика природних зон України», заготовку якої роздає вчитель.

Характеристика природних зон України

Фізико-географічна країна

Природна зона

Географічне положення

Кліматичні показники

Перева-жаючі типи грунтів

Рослинний покрив

t повітря, Сº

опади, мм

Східноєвро-пейська рівнина (її південно-західна частина)

мішаних лісів

широколистих лісів

лісостеп

степ

Карпатська гірська країна

____________

Кримська гірська країна

___________

V. Осмислення, узагальнення і систематизація нових знань

У ході опитування:

 • у чому полягає суть фізико-географічного районування?

 • які існують одиниці фізико-географічного районування?

 • у межах яких фізико-географічних країн розміщена Україна?

 • які виділяють природні зони у межах рівнинної частини України?

VІ. Домашнє завдання:

 • прочитати §30 (за підручником);

 • дозаповнити таблицю;

 • виписати до зошита по 3 обласні центри, котрі знаходяться у кожній із природних зон (у зошит);

 • на контурну карту нанести межі фізико-географічних країн та природних зон.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]