Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Fizika_1_modul.docx
Скачиваний:
17
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
164.13 Кб
Скачать

Раздел 1.

1.1. Матеріальна точна. Система відліку. Кінематичний закон руху. Траєкторія. Вектор переміщення. Матеріальна точка – тіло, розмірами і формою якого можна знехтувати в умовах даної задачі.

Система отсчета - это совокупность тела отсчета, связанной с ним системы координат и системы отсчёта времени, по отношению к которым рассматривается движение (или равновесие) каких-либо материальных точек или тел.

Кінематичний закон руху: при русі матеріальної точки m її положення в просторі змінюється. Відповідно до цього радіус вектор r буде функцією часу r = r (t).

Траєкторія — крива, яку описує точка, що рухається в обраній системі відліку. Бувають прямолінійні та криволінійні.

Вектор перемещения – направленный отрезок, который характеризует изменения положения материальной точки в пространстве.

1.2.Швидкість поступального руху. Прискорення. прискорення при криволінійному русі. Повне прискорення. Поступ.движ. - все точки твердого тела, движущегося поступательно, описывают одинаковые траектории и в каждый момент времени имеют одинаковые по модулю и направлению скорости и ускорения.

Ускорение (а) – изменение скорости со временем.

При криволинейном движении 2 ускорения:

1.тангенциальное(характриз. движение скорости по величине).

2. нормальное(характеризует изменение скорости по направлению). а норм. Напралено по перпендикуляру данной точки.

Полное ускорение при криволинейном движении складывается из тангенциального и нормального ускорений по правилу сложения векторов и определяется формулой:

1.3.Кутова швидкість і кутове прискорення. Зв'язок між лінійною і кутовою швидкостями. Швидкість руху Землі.Угловой скоростью тела в данный момент t называется величина, к которой стремится средняя угловая скорость если стремится к нулю.

Угловая скорость твердого тела является первой производной от угла поворота по времени.

Угловым ускорением твердого тела в данный момент времени t называется величина к которой стремится при стремящемся к нулю.

Связь между линейной и угл.скоростями V=wR, где w - угловая скорость, R – радиус

С учетом экваториального радиуса Земли R = 6 378 245 м, линейная скорость вращения Земли на экваторе составляет: v = ωК = 465,10897 м/с.

Розділ 2 ДИНАМІКА

2.1 Сила – це міра взаємодії між тілами , або тілом і полем.

Сила як характеристика впливу залежить: 1) від властивостей взаємодіючих тіл. 2) від відстані між взаємодіючими тілами; 3) від відносної швидкості взаємодіючих тіл.

Перший закон Ньютона формулюється так: тіло зберігає стан спокою або рівномірного руху, поки дія сили сил з боку інших тіл не змусить його змінити цей стан. Це означає: якщо немає сили. Прикладеної до тіла, що залишається в спокої. А коли тіло рухається, то воно зберігає швидкість постійною.

Систем відліку, відносно якої тіло рухаеться рівномірно і прямолінійно, називають інерціальною. Системи відліку, яких виконується І закон Ньютона, є інерціальними. Якщо деяка система рухається відносно інерціальної системи із сталою швидкістю, то вона також буде інерціальною. Поняття інерціальна система відліку, сторго кажучи, є абстракцією, тому що в природі немає абсолютно ізольованих явищ.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]