Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Билеты за 2010 Андреев.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
10.97 Mб
Скачать

Харківський національний університет імені в.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

Навчальна дисципліна «Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації»

Екзаменаційний білет № 8 Теоретичне питання

1. Суть вибіркового спостереження та основні способи формування вибіркових сукупностей.

2. Статистичні показники (тести).

Практичне питання

3. Використовуючи індексний метод аналізу, для варіанту № 5 таблиці вивчити загальну зміну валового збору зернових культур за 2 періоду і встановити залежності валового збору від розміру та структури посівних площ, середньої урожайності культур. Зробити висновки.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та управляючих систем.

Протокол № 3 від 12. 03. 2010 р.

Завідувач кафедри електроніки

та управляючих систем ______________________ М.Г.Стервоєдов

Декан факультету комп’ютерних наук _______________ Л.С.Сорока

Харківський національний університет імені в.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

Навчальна дисципліна «Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації»

Екзаменаційний білет № 9 Теоретичне питання

1. Методика обчислення статистичних характеристик генеральної і вибіркової сукупностей.

2. Ряди динаміки. Аналіз інтенсивності та тенденцій розвітку (тести).

Практичне питання

3. Визначити коефіцієнт кореляції рангів. Дані для визначення щодо продуктивності корів (надій молока на одну середньорічну корову – результативна ознака) і рівня годівлі (витрати кормів на одну корову за рік – факторна ознака) наведені в таблиці.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та управляючих систем.

Протокол № 3 від 12. 03. 2010 р.

Завідувач кафедри електроніки

та управляючих систем ______________________ М.Г.Стервоєдов

Декан факультету комп’ютерних наук _______________ Л.С.Сорока

Харківський національний університет імені в.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

Навчальна дисципліна «Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації»

Екзаменаційний білет № 10 Теоретичне питання

1. Метод аналітичних групувань для вивчення стохастичних зв'язків. 2.Статистичні показники (тести).

Практичне питання

3. Обчислити показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Дані для обчислення наведені в таблиці.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та управляючих систем.

Протокол № 3 від 12. 03. 2010 р.

Завідувач кафедри електроніки

та управляючих систем ______________________ М.Г.Стервоєдов

Декан факультету комп’ютерних наук _______________ Л.С.Сорока

Харківський національний університет імені в.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

Навчальна дисципліна «Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації»

Екзаменаційний білет № 11

Теоретичне питання

1. Кореляційний і регресійний аналіз статистичного зв'язку соціально- економічних явищ та процесів.

2.Зведення і групування статистичних даних (парні тести).

Практичне питання

3. Визначити медіану і моду в інтервальному ряду розподілу ТОВ за собівартістю 1 ц молока. Дані для визначення наведені в таблиці.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та управляючих систем.

Протокол № 3 від 12. 03. 2010 р.

Завідувач кафедри електроніки

та управляючих систем ______________________ М.Г.Стервоєдов

Декан факультету комп’ютерних наук _______________ Л.С.Сорока

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

Навчальна дисципліна «Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації»

Екзаменаційний білет № 12

Теоретичне питання

1. Оцінка та аналіз моделей при дослідженні кореляційного зв'язку.

2. Індекси (парні тести).

U(t)

Практичне питанн

я

3. Обчислити середньорічний надій молока від корови для групи з 7 ТОВ. Дані для визначення наведені в таблиці.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та управляючих систем.

Протокол № 3 від 12. 03. 2010 р.

Завідувач кафедри електроніки

та управляючих систем ______________________ М.Г.Стервоєдов

Декан факультету комп’ютерних наук _______________ Л.С.Сорока

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Факультет комп’ютерних наук

Навчальна дисципліна «Обробка та інтерпретація соціально – економічної інформації»

Екзаменаційний білет № 13

Теоретичне питання

1. Показники динаміки і взаємозв'язок між ними.

2. Зведення і групування статистичних даних (тести).

Практичне питання

3. Використовуючи індексний метод аналізу, для варіанту № 4 таблиці вивчити загальну зміну валового збору зернових культур за 2 періоду і встановити залежності валового збору від розміру та структури посівних площ, середньої урожайності культур. Зробити висновки.

Затверджено на засіданні кафедри електроніки та управляючих систем.

Протокол № 3 від 12.03. 2010 р.

Завідувач кафедри електроніки

та управляючих систем ______________________ М.Г.Стервоєдов

Декан факультету комп’ютерних наук _______________ Л.С.Сорока

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.