Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
20-38 (перероблене).doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
131.07 Кб
Скачать

32.Методи формування досвіду соціальної поведінки

Ця група методів виховання передбачає організацію діяльності та формування досвіду суспільної поведінки. До даної групи методів відносять:

а) метод вправ (у вчинках): метод виховання, що передбачає планомірне, організоване, повторне виконання певних дій з метою володіння ними підвищення їх ефективності та формування вмінь і навичок;

б) метод привчання: передбачає організацію планомірного і регулярного виконання вихованцями певних дій з елементами примусу, обов'язковості з метою формування конкретних звичок у поведінці;

в) метод створення виховуючих ситуацій: передбачає постановку учня в ситуацію морального вибору того чи іншого способу поведінки.

33.Методи стимулювання діяльності учнів

Методи стимулювання — методи, спрямовані на формування позитивних мотивів учіння, що стимулюють пізнавальну активність і сприяють збагаченню школярів навчальною інформацією.

До методів стимулювання діяльності учнів належать:

а) методи заохочення (морального та матеріального): спосіб педагогічного впливу на особистість, що виражає позитивну оцінку вихователем поведінки вихованця з метою закріплення позитивних якостей і стимулювання до діяльності;

б) метод осуду (рос. порицания): (виконується у вигляді зауваження, натяку): метод виховання, що передбачає вплив педагога на особистість вихованця з метою осуду чи гальмування його негативних дій і вчинків;

в) метод змагання.

34.Педагогічні ідеї та педагогічна діяльність Сухомлинського

Василь Олександрович Сухомлинський (1918-1970)— видатний український педагог, засновник гуманістичної, новаторської педагогіки, автор низки педагогічних праць: «Серце віддаю дітям», «Народження громадянина», «Як виховати справжню людину», «Павлиська середня школа», «Сто порад учителеві», «Батьківська педагогіка» та ін.

Обгрунтував теорію вільного гуманістичного виховання (осн. положення викладено у праці “Сто порад вчителеві”)

Сухомлинський в умовах радянського тоталітаризму створив оригінальну виховну систему, яка відповідала не лише вимогам свого часу, а й певною мірою випередила його. Вона виявилася життєздатною, тому що у своїй основі орієнтувалася на Людину, її почуття, переживання, емоції, на Людину, яка була рівною у правах та обов'язках з іншими, на Людину, як найвищу цінність.

Педагогіку В.О. Сухомлинського ми по праву називаємо гуманістичною, оскільки вона є джерелом розвитку теорії і практики національного виховання, в якому чільне місце належить вихованню загальнолюдських духовних цінностей.

Сухомлинський розглядає виховання як процес, наслідки якого залежать від утвердження в освітньому закладі гуманістичних взаємин, культури як основи навчання і виховання, визнання прав особистості дитини. Він був переконаний, що вимогливість, підпорядкування, керівництво, управління, система залежностей — не головні для створення колективу. Головними є гуманні людські взаємини між учнями, між вихователями і вихованцями, і на цій основі формуються єдині поняття про добро і зло .

Аналізуючи фактори гуманістичного виховання, Сухомлинський підкреслює провідну роль сім'ї у формуванні гуманістичних цінностей.

В.О. Сухомлинський вибудовував свою виховну систему на принципах етнопедагогіки, в якій образ матері посів значне місце.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]