Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Промисл безпека модули контр роб_01.06.12.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.28 Mб
Скачать

Кафедра пожежної і техногенної безпеки

об’єктів та технологій

Національного університету цивільного захисту України

Промислова безпека

СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методичні вказівки для виконання контрольних (модульних) робіт

Харків 2012

Кафедра пожежної і техногенної безпеки

об’єктів та технологій

Національного університету цивільного захисту України

ПРОМИСЛОВА БЕЗПЕКА

СУЧАСНИХ ВИРОБНИЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Методичні вказівки для виконання контрольних (модульних) робіт

Х

арків 2012

Друкується за рішенням кафедри пожежної і техногенної безпеки об’єктів та технологій НУЦЗУ

Протокол від 19.03.12 № 11.

Укладачі: О.М. Григоренко, К.А. Афанасенко

Рецензенти:В.А. Андронов, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи НУЦЗУ

Промислова безпека сучасних виробничих технологій: методичні вказівки до виконання контрольних (модульних) робіт /Укладачі: О.М. Григоренко, К.А. Афанасенко. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2012. – 43 с.

Методичні вказівки до виконання модульних контрольних робіт з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» («магістр») у галузі знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом 7.17020201 «Охорона праці у сфері цивільного захисту» (8.17020201 «Охорона праці у сфері цивільного захисту») розраховані для самостійного вибору завдання для контрольних (модульних) робіт та їх виконання. В методичних вказівках надано основні вимоги до контрольних (модульних) робіт, порядок вибору завдання. Наведено приклади типових розрахунків.

ЗМІСТ

Вступ

4

1. Вимоги до оформлення та вибір варіантів модульних робіт

4

2. Завдання для вибору варіанта контрольної роботи № 1

5

2.1. Питання до контрольної роботи № 1

5

2.2. Варіанти до контрольної роботи № 1

5

3. Завдання для вибору варіанта та приклади розв’язання задач контрольної роботи № 2

6

3.1. Кількісна оцінка вибухонебезпечності технологічних блоків

6

3.1.1. Умовні позначення та скорочення

6

3.1.2. Визначення значень енергетичних показників вибухонебезпечності технологічного блока

8

3.2. Варіанти завдання

14

3.3. Приклад виконання розрахунків

14

4. Завдання для вибору варіанта та приклади розв’язання задач контрольної роботи № 3

17

4.1. Оцінка наслідків аварії на пожежовибухонебезпечних об'єктах

17

4.2. Варіанти завдання

34

4.3. Приклад виконання розрахунків

37

5. Завдання для вибору варіанта контрольної роботи № 4

41

5.1. Питання до контрольної роботи № 4

41

5.2. Варіанти до контрольної роботи № 4

42

Література

43

Вступ

Модульна контрольна робота є самостійною роботою студента, що вивчає дисципліну «Промислова безпека сучасних виробничих технологій». Вона представляє собою сукупність документів, що розробляються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знать з дисципліни, що вивчається, а також практичного застосування цих знань під час виконання інженерних розрахунків щодо оцінки стану промислового об’єкта.

Метою виконання модульної контрольної роботи є розвиток самостійності і професійних навичок студентів, закріплення отриманих з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» знань в галузі промислової безпеки та охорони праці.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.