Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

document опер

.docx
Скачиваний:
163
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
71.95 Кб
Скачать

Модуль 1. Оперативна хірургія та топографічна анатомія. Завдання для самопідготовки. 56

Топографічна анатомія голови.

1. Поясніть, чому в ділянці волосистої частини голови відбувається утворення скальпованих ран

1).при пошкодженні шкіри,підшкірної клітковини та лобного або потиличного (які тісно зв.язані між собою вертикальними сполучнотканинними перетинками) ,черевця тканини зміщуються назад або вперед відповідно

Які тканини входять в склад "скальпа"

2).шкіра

3).підщкірна клітковина

4).апоневротичний шолом

2. В яких (сполучнотканинних) шарах склепіння черепа є анатомічні умови для утворення розлитих позачерепних гематом і збирання гною

1).під сухожильним шоломом

2).під окістям

3. Поясніть причини сильної кровотечі при пошкодженні м'яких тканин склепіння черепа

1).добре кровопостачання

2).судини зяють, оскільки їх адвентиція пов.язана із сполучнотканинними перетинками, які йдуть від шкіри до апоневротичного шолому

4. Назвіть венозний синус, пошкодження якого може статися при пораненні тім'яної ділянки голови

1).верхній сагітальний

5. Через який отвір забезпечується анатомічний зв'язок вен порожнини носа з верхнім сагітальним синусом

1).сліпий

6. За допомогою яких судинних утворень інфекція з запального осередку в ділянці м'яких покривів голови може розійтися на синуси твердої мозкової оболонки

1).емісарні вени

2).диплоїчні

7. Вкажіть особливості топографічної анатомії потиличної ділянки, які пояснюють можливості розповсюдження інфекції з розміщеного тут карбункула на синуси твердої мозкової оболонки

1).зв.язок між поза- і внутрішньочерепними системами

2).

8. Назвіть трикутник сосковидного відростка, знати про якого потрібно для виконання операції з приводу гнійного мастоїдиту

1).Шипо

9. Назвіть основні складові частини плоских кісток склепіння черепа

1).зовнішня пластинка

2).диплоє – губчаста речовина

3).внутрішня пластинка

10. Назвіть внутрішньочерепні гематоми, які можуть утворитись при травмі голови

1).епідуральні

2).субдуральні

3). субарахноїдальні

11. Вкажіть міжоболонковий простір, де є умови для утворення розлитих гематом при травмі черепа

1).епідуральний

12. Внаслідок порушення цілісності якої оболонки мозку може відбутися затікання крові у ліквор

1).м.якої арахноїдальної

13. Поясніть, чому кровотеча з синусів твердої мозкової оболонки не має тенденції до самовільної зупинки

1).стінки не спадаються, фіксуються до кісток

14. Назвіть артерію твердої мозкової оболонки, яка може бути пошкоджена при травмі скроневої ділянки

1).середня мозкова а.

15. Перерахуйте шари клітковини скроневої ділянки

1).поверхнева фасція підшкірна клітковина

2).власна фасція міжапоневротичний простір

3).скроневий м. підапоневротичний шар клітковини

16. Вкажіть клітковинний простір, з якого гнійний заплив може опуститися в підскроневу ямку

1).підапоневротичний шар клітковини

17. Назвіть анатомічні утворення, які продукують цереброспінальну рідину

1).судинні сплетення підпавутинних цистерн

18. Перерахуйте шляхи лікворовідтоку, блокада яких пухлиною або внаслідок злукового процесу може стати причиною оклюзійної гідроцефалії

1).закриття міжшлуночкового отвору Монро

2).порушення прохідності Сільвейового водопроводу середнього мозку

3).при закритті серединної апертури 4 шлуночка

4).при закритті бічних апертур 4 шлуночка Люшка

19. Назвіть судину, яка проходить через яремний отвір

1). вн яремна вена

20. Вкажіть, куди відкривається сигмовидний синус

1) .цибулина вн яремної вени

21. При якій локалізації переломів основи черепа може відбуватися витікання крові і ліквору з носа

1). Передня черепна ямка

Назвіть отвори на основі черепа, через які при травмі кров з порожнини черепа попадає в порожнину носа

1).отвори решітчастої кістки

22. Перелом якої кістки можна запідозрити у хворого при наявності сильної кровотечі з вух

1).скроневої

23. При якій локалізації перелому основи черепа спостерігається синяки в ділянці повік і екзофтальм

1).перелом в ділянці передньої черепної ямки

Надходження крові з порожнини черепа в клітковину очної ямки відбувається в результаті перелому

2).медіальної стінки очної ямки.

24. Назвіть джерела кровопостачання головного мозку

1).внутрішні сонні артерії

2).хребтові аа-базилярна а

25. При злитті яких артерій утворюється основна артерія

1).хребтових

26. Через який отвір проникають у порожнину черепа хребтові артерії

1).потиличний

27. Поясніть, чому кровоносні судини підшкірної клітковини склепіння черепа зяють при розрізі

1).адвентиції судин пов.язані із сполучнотканинними перегородками, які йдуть від шкіри до апоневротичнрго шолому

28. Перерахуйте гілки внутрішніх сонних артерій, які беруть участь в утворенні вілізієвого кола

1).передня мозкова

2).середня мозкова

29. Назвіть гілки основної артерії, які беруть участь в утворенні вілізієвого кола

1) .задня мозкова

30. Перерахуйте основні борозни головного мозку

1).прецентральна

2).центральна

3).постцентральна

31. Які методики краніоцеребральної топографії використовують в клініці для проектування на сферичну поверхню черепа борозен головного мозку і судин твердої мозкової оболонки

1).Кренлейна-Брюсової

2).Кренлейна

32. Назвіть лімфоїдні утворення носоглотки, які звичайно втягуються в запальний процес у хворого при назофарінгіті

1).кільце Пирогова-Вальдеєра

33. Вкажіть, як називаються запальні процеси в верхньощелепних

1).гайморит

лобних

2).фронтит

придаткових пазухах носа, які розвинулись як ускладнення катару верхніх дихальних шляхів.

34. Назвіть вени, які з'єднують печеристу венозну пазуху і кутову вену

1).верхня очна вена

2).нижня дорсальна вена носа

35. Через які отвори в ділянці основи черепа проходять емісарні вени, здійснюється зв'язок між печеристими пазухами і криловидними венозними сплетеннями

1).рваний отвір

2).овальний

36. Яке захворювання синусів твердої мозкової оболонки може виникнути як ускладнення фурункула верхньої губи

1).запалення синуса-синусит

37. При пораненні якого нерва буде порушена чутливість шкіри лиця

1).трійчастий

38. При пораненні якого нерва буде порушена функція мімічних м'язів лиця

1).лицевий

39. При обстеженні хворого виявлено порушення функції колового м'яза ока, асиметрія лиця і відвисання кута рота. Назвіть нерв, пошкодження якого може давати такі симптоми

1).лицевий

Операції на голові.

1. Які шари м'яких тканин склепіння черепа потрібно висікати при первинній хірургічній обробці рани в один прийом

1).шкіра

2).підшкірна клітковина

3).апоневротичний шолом

2. Який напрямок розтинів м'яких тканин склепіння черепа дозволяє уникнути пошкодження великих судин і нервів

1).радіальний

3. Назвіть шви, за допомогою яких можна попередити кровотечу при розтині м'яких тканин склепіння черепа

1).непереривний обвивний в захльостку

Скільки рядів таких швів треба накласти

2).2 ряди

4. Перерахуйте шари м'яких тканин, які треба проколювати голкою всі зразу при зашиванні ран склепіння черепа

1).шкіра

2).підшкірна клітковина

3).апоневротичний шолом

5. Назвіть основні методи трепанації черепа

1).резекційна

2).кістково-пластична

6. Вкажіть основні способи кістково-пластичної трепанації черепа

1).Оліверкони

2).Вагнера-Вольфа

7. Перерахуйте показання для виконання кістково-пластичної трепанації черепа

1).пухлина

2).кіста

3).гематома

4).стійко підвищений внутрішньочерепний тиск

8. Як потрібно вирізати шкірний клапоть на склепінні черепа, щоб зберегти його кровопостачання та іннервацію

1).основа повернена донизу,ніжка клаптя має містити основні судини та нерви

9. В якій ділянці голови належить провести трепанацію черепа для перев'язки середньооболонкової артерії

1).скроневій

10. Перерахуйте тканини, які повинні ввійти в другий клапоть при кістково-пластичній трепанації за Оліверкроном в скроневій ділянці

1).окістя

2).клітковина під окістям

3).кістка

11. Вкажіть послідовну змінену кольору кісткових стружок під час трепанації черепа

1).молочного кольору

2).кров.янистого кольору

3).молочного кольору

12. З якою метою при трепанації черепа використовують провідник Полєнова 1).для прведення дротяної пилки з одного отвору в інший

2). відшаровує тверду оболонку, попереджаючи її поранення

13. Назвіть хірургічні інструменти за допомогою яких розрізають кістки черепа між фрезевими отворами при трепанації

1).дротяна пилка

2). Провідник Полєнова

14. З якою метою проводять трепанацію соскоподібного відростка

1).гнійне запалення середнього вуха

2).мастоїдит

15. Опишіть хірургічний розтин для трепанації соскоподібного відростка. Форма розтину

1).дугоподібний

Розтин проводять відступивши

2).на1см до заду від прикріплення вушної раковини.

16. Перерахуйте ускладнення, які можуть виникнути при трепанації сосковидного відростка

1).пошкодження сигмо видної пазухи

2).п.лицевого нерва

3). Середньої черепної ямки

17. Які важливі анатомічні утворення можна пошкодити при неправильно проведених розтинах на лиці

1).протока привушної залози

2).судини

3).нерви

18. Вкажіть мету операції при розтині гнійного паротиту

1).лікування паротиту

2).попередження подальшогорозповсюжєення гнійного процесу

19. Вкажіть напрямок хірургічного розрізу для розтину гнійного паротиту: при локалізації гнійника в ділянці привушної залози, розміщеного на зовнішній поверхні жувального м'яза

1). радіальний

при розміщенні гнійного некротичного осередку в защелепній ямці

2).обмежовуючий нижню щелепу

20. Перерахуйте шари м'яких тканин, які потрібне розрізати скальпелем при розтині гнійного паротиту

1).шкіра

2).підшкірна клітковина

3).поверхнева фасція

4).фасція привушної залози

21. Назвіть артерію та її гілки

1).зовнішня сонна а

2).поверхнева скронева

3).верхньощелепна

і нерв, розміщені в товщині привушної залози, пошкодження яких під час розтину гнійного паротиту може дати небезпечні ускладнення.

4).лицевий

22. При крововиливі в який підоболонковий простір можна виявити домішки крові в лікворі при спинномозковій пункції

1).субарахноїдальний

23. Яку трепанацію черепа треба зробити при втисненому переломі черепа

1).декомпресаційну

Топографічна анатомія і оперативна хірургія ділянки шиї.

1. Назвіть м'яз, розміщений в ділянці шиї, який використовується в якості зовнішнього орієнтиру при виконанні операцій

1).грудинно-ключично-соскоподібний

2. Перерахуйте кісткові зовнішні орієнтири, розміщені в надпідязиковій ділянці

1). Край нижньої щелепи

2).соскоподібний відросток

3). Тіло підязикової кістки

4).великі роги підязикової кістки

3.Перерахуйте кісткові зовнішні орієнтири, розміщені в нижньому відділі шиї

1). ключиця

2).яремна вирізка ручки грудини

4. Назвіть хрящі, які є важливими зовнішніми орієнтирами в ділянці шиї

1).передній відділ перстнеподібного

2).вирізка на верхньому краї щитовидного

5. Вкажіть, що входить у склад основного судинно-нервового пучка шиї

1).загальна сонна артерія

2).вн. яремна вена

3).блукаючий нерв

6. Вкажіть взаєморозміщення елементів основного судинно-нервового пучка шиї в напрямку зсередини назовні

1).загальна сонна артерія

2).блукаючий нерв

3).вн.яремна вена

7. Вкажіть, що входить в склад синокаротидної рефлексогенної зони

1).сонний гломус

2).сонний синус

3).шийна частина вн. сонної артерії

4).гілки язикоглоткового та блукаючого нервів

5).гілки симпатичного стовбура

8. Вкажіть межі сонного трикутника

1).спереду – верхнім черевцем лопатково-підязикового м.

2).ззаду – переднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м.

3).зверху – заднім черевцем двочеревцевого м.

9. Опишіть взаєморозміщення внутрішньої і зовнішньої сонної артерій

1) .зовнішня спереду і медіально внутрішня ззвду і латерально

Вкажіть від якої артерії відходять гілки

2).зовнішня сонна артерія

10. Назвіть трикутники шиї, у яких проходить підключична артерія

1).драбинчато - хребтовий

2).латеральний

11. Назвіть чим обмежений драбинчато-хребтовий трикутник

1).ззовні – передній драбинчастий м.

2).зсередини – довгий м. шиї

3).знизу – купол плеври

12. Назвіть артерію, яка в ділянці вершини драбинчасто-хребетного трикутника вступає в отвір поперечного відростка VI шийного хребця

1).хребтова артерія

13. Вкажіть, в якому кістковому каналі в умовах патології може відбутися стиснення хребтової артерії

1).каналі, утвореному отворами у поперечних відростках у 6 шийному хребці

14. Поясніть, чому при пошкодженні хребтової артерії сильна кровотеча відбувається як з проксимального, так і з дистального кінців судини

1).з проксимального через підключичну артерію, з дистального через базилярну артерію

15. Поясніть, чому просвіт вен шиї при розрізі зяє

1).внутрішньошийна фасція дає перетинки до адвентиції судин

вкажіть, до чого це може привести

2).повітряної емболії

16. Вкажіть можливі шляхи розповсюдження інфекції при тромбофлебіті внутрішньої яремної вени

1). Синуси черепа

2).верхня порожниста вена

17. Назвіть нерв, косо пересікаючий передній драбинчастий м'яз

1). діафрагмовий

18. Назвіть м'язи, які обмежують переддрабинчастий проміжок

1). Передній драбинчастий

2). Грудинно-ключично-соскоподібний

Вкажіть вени, які проходять в ньому

3). Підключична вена

4). Вн яремна

5).зовн яремна

19. Назвіть лімфатичні протоки, кінцеві відділи яких розмішуються в лівому і правому переддрабинчастих проміжках

1).грудна протока

2).правий лімфатичний стовбур

20. Вкажіть, чим обмежений міждрабинчастий проміжок

1).спереду – передній драбинчастий м.

2).ззаду – середній драбинчастий м.

3).знизу – ключиця або перше ребро

21. Вкажіть можливий шлях розповсюдження гною з перевісцерального клітковинного простору шиї

1).переднє середостіння

22. Вкажіть, які клітковинні простори шиї сполучаються з переднім середостінням

1).піхва судинно- нервового пучка

2).передвісцеральний

Назвіть ускладнення, яке може виникнути у хворого при флегмонах в цих клітковинних просторах

3).набряк гортані й удавлення трахеї (асфіксія)

23. Вкажіть, в якому клітковинному просторі може розвинутись запальний процес при пораненні задньої стінки стравоходу

1).ретровісцеральному

24. Вкажіть можливі шляхи розповсюдження гною з ретровісцерального клітковинного простору

1).заднє середостіння

2).заглотковий простір

25. Вкажіть, куди можуть прориватись бецольдівські натічники

1).міжфасціальний простір

26. Поясніть, чому заглоткові абсцеси бувають звичайно односторонніми (справа або зліва)

1).заглотковий простір серединною перегородкою поділяються на 2 відділи

27. Вкажіть, в якому трикутнику шиї проходить хребтова артерія і розміщений грудошийний симпатичний вузол

1).драбинчасто – хребтовому

28. Поясніть можливість появи повітряної емболії при виконанні розрізів на шиї

1).пошкодження великих вен

2).відємний тиск

29. Вкажіть, в якому трикутнику шиї проводять оголення зовнішньої сонної артерії

1).сонному

30. Вкажіть, чим загрожує помилкове накладення лігатури на внутрішню сонну артерію замість зовнішньої сонної

1).гіпоксія, ГМ-в 50 відсотках смерть

31 Поясніть причину раптової смерті хворого на операційному столі при помилково накладеному кровоспинному затискачі на блукаючий нерв під час операції

1).зупинка серця

32. Опишіть форму лінії розрізу шкіри при оперативному доступі до підключичної артерії за Петровським

1). Т-подібний

Дженелідзе

2).дугоподібний

33. Вкажіть, в якому трикутнику шиї залягає хребетна артерія і гудошийний симпатичний вузол

1).драбинчасто – хребтовому

34. Опишіть проекційну лінію загальної сонної артерії

1).бісектриса кута, що утворений верхнім черевцем лопатково – підязикового м. і грудинно-ключично-соскоподібним м.

35. Вкажіть з якою метою виконують катетеризацію підключичної вени

1). Поранення кінцівки

2). Аневризма судин

3). кровотечі

4). Ампутація верхньої кінцівки

36. Пункцію підключичної вени можна зробити в точці, розміщеній

1).на 1 см назовні від рукоятки грудини і

2).на 1 см нижче ключиці

37. Вкажіть, які ускладнення можуть виникнути при пункції підключичної вени

1). Пошкодження плечового сплетення

2). Прокол підключичної вени

3). Підключичної артерії

4). Діафрагмального нерва

5). Грудної лімфатичної протоки

38. Вкажіть, з якою метою проводять ваго-симпатичну блокаду за А.В.Вишневським

1).попередження плевропульмонального шоку при травмах та операціях

39. Опишіть місце вколу голки при проведенні вагосимпатичної блокади

1).кут перетину зовнішньої яремної вени із заднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м.

2).над серединою ключиці, вище на 3 см

3).біля заднього краю грудино-ключично-соскоподібного м.язу на 1 см вище ключичі

40. Поясніть, з якою метою проводять зовнішнє дренування грудної лімфатичної протоки

1). .для детоксифікації при важких захворюваннях органів черевної порожнини

41. Вкажіть, звідки відходять гортанні поворотні нерви

1 )блукаючий нерв

42. Назвіть органи шиї між якими розміщений лівий поворотний нерв

1).стравохід

2).трахея

43. Вкажіть зовнішні орієнтири місця виходу гілок шийного сплетення в підшкірну клітковину

1). З-під зовнішньої поверхні гксм

2).внутрішньої поверхні трапецієподібного

44. Поясніть, чому у хворого, що страждає катаром верхніх дихальних шляхів можуть бути збільшені підщелепні і підборідні лімфатичні вузли

1).Лімфа від верхніх дихальних шляхів відтікає у ці вузли

45. Вкажіть, які шари тканин розрізають при розтині підщелепної флегмони після розтину шкіри і підшкірної клітковини

1). Поверхнева фасція

2). Підшкірний м.

3).власна фасція шиї

46. Вкажіть, який нерв може бути пошкоджений під час розтину флегмони підщелепного клітковинного простору при вертикальному шкірному розрізі

1). підязиковий

Які наслідки можуть бути в результаті травми цього нерва

2). Втрата рухової іннервації язика

3).втрата чутливості передніх двох третіх язика

47. Вкажіть, які оперативні доступи можна запропонувати при розтині абсцесів заглоткового клітковинного простору

1).через рот

2).зі сторони шиї

48. Вкажіть, де слід зробити розріз для оголення шийного відділу стравоходу 1).вздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м. зліва від яремної вирізки грудини до верхнього краю щитовидного хряща

49. Назвіть клітковинні простори шиї, які сполучаються з переднім

1). передвісцеральний

2). судинно-нервовий

і заднім середостінням

3).ретровісрельний

50. Вкажіть, як розміщується вірховський лімфатичний вузол

1).вище на 1-2см від впадіння грудної протоки в лівий венозний кут

51. Вкажіть, де перевіряють "френікус"-симптом

1). Права мала надключична ямка

2).в місці пальпації печінки

52. Вкажіть, з якої сторони від підключичної артерії розміщене плечове сплетення

1).по задній поверхні підключичної артерії

53. Вкажіть, яке положення займає шийна частина стравоходу відносно середньої лінії хребта

1). зліва

54. Назвіть фасцію, яка повинна бути розітнута для зміщення перешийка щитовидної залози при трахеостомії

1). внутрішньошийна

Вкажіть, в якому напрямі потрібно розтинати цю фасцію

2).поперечному

55. Вкажіть, в якому напрямі зміщають перешийок щитовидної залози

1).вниз

і які кільця трахеї розтинають

2).2 та 3

56. Вкажіть, в якому напрямку зміщають перешийок щитовидної залози

1).вверх

які кільця трахеї розтинають при нижній трахеостомії

2).4-5

57. Вкажіть форму хірургічного розтину, з якого звичайно виконують субтотальну резекцію щитовидної залози

1). комірцевоподібний

Розріз проводять вище руків'я грудини на

2).2-3см

58. Вкажіть як виділяють щитовидну залозу при її резекції за О.В.Ніколаєвим 1).Обидві частки тупо від навколишніх тканин

59. Вкажіть, які нерви можна пошкодити при екстракапсулярній перев'язці нижніх щитовидних артерій

1).нижні гортанні нерви(кінцеві гілки поворотних гортанних нервів)

60. Вкажіть, які ускладнення може викликати пошкодження поворотних нервів при видаленні щитовидної залози

1). Параліч м.язів гортані

2).дисфонію

61. Вкажіть, які відділи щитовидної залози не видаляють при субтотальній резекції за О.В.Ніколаєвим

1). Задню стінку капсули і паращитовидні залози

62. Назвіть ускладнення, яке може виникнути внаслідок випадкового видалення паращитовидних залоз при виконанні субтотальної резекції щитовидної залози

1). Післяопераційний гіпопаратиреоз-судоми

63. Дайте визначення, що таке трахеостомія

1). Розтин трахеї з введенням в просвіт канюлі з метою відновлення дихання

64. Назвіть основні види трахеостомії

1).верхня

2).нижня

вкажіть в якому напрямі розтинають шкіру при трахеостомії

3).зверху вниз

4).поперечний на 2 см вище яремної вирізки

65. Назвіть утворення вище або нижче якого розрізають трахею при трахеостомії

1).перешийок щитоподібної залози

66. Назвіть клітковинні простори крім підшкірної клітковини,

розміщені на шляху до трахеї при нижній трахеостомії

1).надгрудинний міжапоневротичний

2).претрахеальний

67.Поясніть чим утворена фасціальна капсула щитовидної задлози

1)вісцеральний листок внутрішньшийної фасції

68. Поясніть, чим небезпечні поранення трахеї

1). Порушення фізіологічної цілісності

2). Асфіксія

3)інфекційний процес

69. Вкажіть судини і нерви, які можуть бути пошкоджені при переломі або репозиції ключиці

1). Підключична артерія

2). Підключична вена

3).підключична частина плечового сплетення

70. Назвіть судини, які кровопостачають щитовидну залозу

1).верхні щитовидні аа.від зовнішньої сонної а.

2).нижні щитовидні аа. від підключичної а.

3).щитовидна іma від дуги аорти або плечоголовного стовбура

Топографічна анатомія і оперативна хірургія області грудної клітки.

1. Вкажіть, які м'язи можуть бути пошкоджені при пораненні передньої стінки грудної клітки на рівні ІІІ міжребер'я по середній ключичній лінії

1).великий грудний

2). Малий грудний

3). Передній зубчастий

4).міжреберні м.язи

2. Назвіть міжм'язові клітковинні простори передньо-верхньої ділянки грудей 1).поверхневий субпекторальний

2).глибокий субпекторальний

3. Вкажіть шари м'яких тканин, які розсікають при торакотомії після підокістної резекції ребра

1). Внутрішньо грудна фасція

2).плевра

4. Перерахуйте органи черевної порожнини, які можуть бути пошкоджені при переломі нижніх ребер 1). печінка2).селезінка

5. Вкажіть, які органи заочеревинного простору можуть бути пошкоджені при травмі нижніх відділів грудної клітки 1).підшлункова2).нирки

6. Вкажіть, які шари м'яких тканин захоплюють в перший ряд швів при зашиванні рани плевральної порожнини

1). плевра

2).внутрішньогрудна фасція

3).міжреберні м.язи

7. Вкажіть, які шари м'яких тканин захоплюють в другий ряд швів при зашиванні рани плевральної порожнини

1).м.язи

2).власна фасція

8. Вкажіть які шари м'яких тканин захоплюють в третій ряд швів при зашиванні рани плевральної порожнини 1).поверхнева фасція 2).підшкірна клітковина 3).шкіра

9. Вкажіть, які ускладнення можуть виникнути при проникаючих пораненнях грудної порожнини 1).пневмоторакс 2). гемоторакс3). Пошкодження органів середостіння4).сепсис, плевро пульмональний шок

10. Вкажіть основні місця локалізації скупчення гною при запаленні молочної залози

1).підшкірні(антемамарні)

2).внутрішньодолькові(інтрамамарні)

3).глибокі(ретромамарні)

11. Вкажіть, які основні розрізи використовуються при розтині гнійного маститу

1).радіальні паралельно молочним протокам

2).півмісяцевий розріз під молочною залозою

12. Перерахуйте основні найближчі регіонарні лімфатичні вузли молочної залози

1).пахвові

2).навкологрудинні

3).підключичні

4).передньої стінки живота і органів верхнього поверху черевної порожнини

13. Вкажіть форму розрізу шкіри при мастектомії

1).овальний вертикальний

14. Вкажіть, на якій відстані назовні від пухлини роблять розріз при мастектомїї

1).на 5-6 см від пальпованих країв пухлини

15. Перерахуйте м'які тканини, які видаляють в єдиному блоці з молочною залозою при радикальній мастектомії

1).великий та

2)малий грудні м

3).пахвинна клітковина.підключична клітковина підлопаткова клітковина

4).регіонарні лімфатичні вузли

16. Вкажіть основні анатомічні орієнтири, які використовують при пункції реберно-діафрагмального синуса 1).7-8міжребер.я 2).пахвова лінія 3).лопаткова лінія

17. Назвіть найглибший синус плевральної порожнини 1).реберно-діафрагмальний

18. Вкажіть, у якому синусі плевральної порожнини частіше всього збирається патологічна рідина 1).реберно-діафрагмальний

19. Перерахуйте основні ускладнення, які зустрічаються при плевральній пункції 1).введення голки в діафрагму 2).легені 3).черевну порожнину

20. Перерахуйте спеціальні інструменти, які використовують під час резекції ребра 1). Реберний распатор2).гільйотинні реберні ножиці 3).реберні кусачики 4).гвинтоподібний розширювач для ребер

21. Перерахуйте найбільш виражені клітковинні простори середостіння 1).реберно-діафрагмальний 2.реберно-медіастінальнийЗ).діафрагмально-медіастіеальний

22. Вкажіть, через які вени пройде катетер, введений в порожнину серця через підключичну вену 1). Ліва плечоголовна вена2). Верхня порожниста вена

23. Назвіть гілки дуги аорти, оклюзія яких супроводжується порушенням мозкового кровообігу 1).ліва загальна сонна 2). Ліва підключична3).плечоголовний стовбур

24. Вкажіть які органи розміщені в передньому середостінні 1).вилочкова залоза 2).трахея з бронхами 25. Перерахуйте основні анатомічні утвори, які входять в склад кореня легені 1).бронх 2).артерія легенева3).вена легенева

26. Вкажіть кількість сегментів у правій легені 1).10 у лівій легені 2).10

27. Вкажіть, які кровоносні судини, які прилягають безпосередньо до правого бронха можуть бути пошкоджені при його обробці під час пульмонектомії 1)верхня порожниста вена. 2).непарна вена

28. Вкажіть, які кровоносні судини можуть бути пошкоджені при обробці лівого бронха під час пульмонектомії 1).дуга аорти 2). Низхідна частина аорти3).легенева а

29. Вкажіть, які судини можна пошкодити при розрізі тканин міжребер'я при передньо-боковому доступі 1).внутрішньогрудна а 2). Внутрішньо грудна вена

30. Назвіть основні доступи до легень 1). боковий2).задньобоковий

31. Вкажіть, в яких міжребер'ях розтинають плевральну порожнину при універсальному передньо-боковому 1). 3 міжребер.я2).4 міжребер.я і задньо-боковому доступах 3).6 міжребер.я

32. Вкажіть, при локалізації патологічного процесу в яких долях легко застосовують передньо-боковий доступ 1).середньої 2).нижньої долі

33. Вкажіть, при локалізації патологічного процесу в яких долях легко застосовують переважно задньобоковий доступ 1). Верхня

34. Вкажіть поверхню стравоходу, при мобілізації якої можливе пошкодження грудної лімфатичної протоки 1).задня поверхня Поясніть, чим супроводжується поранення грудної лімфатичної протоки 2). хілоторакс

35. Вкажіть, який оперативний доступ застосовують при операціях на верхній третині стравоходу 1).шийний

на нижній третині стравоходу 2).трансабдомінальний

36. Вкажіть основні шляхи проведення тонкої кишки при езофагопластиці 1).антнторакально 2).ретростернально 3).ретрокостально, ретромедіастінально

37. Перерахуйте імена відомих вітчизняних вчених, які приймали участь в розробці операцій на стравоході 1).Розумовський 2).Шалімов 3).Нашлов

38. Вкажіть, в якій плевральній порожнині буде накопичуватись хільозна рідина, якщо поранення грудної лімфатичної протоки відбулося на рівні ІІ або ІІІ грудних хребців 1).лівий реберно-медіастінальний синус

39. Вкажіть, в яких місцях переважно затримуються сторонні тіла в грудному відділі стравоходу 1).на рівні біфуркації трахеї2).стравохідний роз твір діафрагми

40. Вкажіть, яким хребцям відповідають анатомічні звуження грудного відділу стравоходу 1). Т4-Т5 2).Л3-Л4

41. Назвіть нерви, розміщені на передній 1). Лівий поворотний гортаннийі задній 2). блукаючий поверхнях стравоходу.

42. Вкажіть анатомічне утворення, що обмежуюче ретроперикардіальний простір 1). Задня стінка перикарда 2).передхребтова фасція

43. Вкажіть, які вени стравоходу набирають скручений хід і збільшуються в діаметрі при цирозі печінки 1).нижні стравохідні вени

44. Вкажіть, які крупні нерви розміщені в передньому середостінні служать важливим орієнтиром при виконанні операцій правий і лівий діафрагмальні , поворотний гортанний

45. Вкажіть в якому з синусів перикарда переважно збирається патологічна рідина 1).реберно-діафрагмальний

46. Вкажіть, які утворення обмежують косий синус перикарда спереду 1).епікард задньої поверхні лівого передсердя ззаду 2).задня стінка перикарду справа 3).нижня порожниста вега зліва 4).кінцеві відділи легеневих вен

47. Вкажіть, з якою метою використовують поперечний синус перикарда під час хірургічних операцій 1).проводять фіксацію серця 2).ввівши палець в цей синус, можна охопити аорту і легеневий стовбур

48. Вкажіть, що обмежує поперечний синус перикарда: спереду 1). висхідна частина аорти2).легеневий стовбур ззаду 3).верхня порожниста вена 4). Задня стінка перикарда

49. Вкажіть, над яким ребром і з якого боку проводиться оперативний розріз при виконанні перикардотомії за Мінцом 1).4, лівостороння бокова і передньобокова

50. Вкажіть, які крупні судини з'єднують боталову протоку 1)аорта. 2).легеневий стовбур Який анатомічний орієнтир використовують під час операції для знаходження боталової протоки 3).лівий діафрагмальний нерв

51. Вкажіть місця, де найбільш часто зустрічається вроджене звуження аорти 1).біля переходу дуги в низхідну частину 2).біля виходу виходу з серця

52. Вкажіть, яке раціональне оперативне втручання можна рекомендувати хворому, який має недостатність мітрального клапана 1).мітральна комісуротомія

53. Вкажіть коли і ким вперше в світі було виконано зашивання рани серця 1).німецький хірург Ген 2). 1886

54. Вкажіть, які операції виконують в даний час хворим з атеросклеротичною оклюзією устя коронарних артерій 1).аортокоронарне шунтування 2).коронаропластика

55. Вкажіть, які оперативні доступи застосовують при: розтині гнійного перикардиту 1).поздовжня стернотомія

зашиванні рани серця 2).лівостороння передньобокова торакотомія

резекції грудного відділу стравоходу 3).правосторонння задньобокова торакотомія в 5 міжребір.ї

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]