Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
dermatol_ukr.doc
Скачиваний:
109
Добавлен:
12.02.2015
Размер:
1.41 Mб
Скачать

Методичні розробки для дистанційного навчання з предмету «Дерматологія, венерологія» для студентів медичного факультету

Укладачі: канд. мед. наук, доцентС.К.Псюк, канд. мед. наук, доцентЛ.Л.Гармаш, доктор мед. наук, доцентС. А. Бондар, канд. мед. наук, доцентС.Г.Мазорчук, канд. мед. наук, асистентО.В.Білозьоров, канд. мед. наук, асистентІ.Л.Пархоменко, канд. мед. наук, асистентМ.Р.Анфілова, канд. мед. наук, асистентС.В.Дмитренко.

Тема № 1 Методика обстеження дерматологічного хворого. Деонтологія в практиці дерматовенеролога.

 1. Медична деонтологія – це:

 1. Самостійна наука про обов’язок медичних працівників;

 2. Прикладна, нормативна, практична частина медичної етики;*

 1. Укажіть, яка з перерахованих нижче характеристик медичної етики правильна?

 1. Це специфічний прояв загальної етики в діяльності лікаря;

 2. Це наука, що розглядає питання лікарського гуманізму проблеми обов’язку, честі, сумління і достоїнства медичних працівників;

 3. Це наука, що допомагає виробляти в лікаря здатність до моральної орієнтації в складних ситуаціях, що вимагають високих морально-ділових і соціальних якостей;

 4. Вірно все перераховане вище.*

 1. Дотримання лікарської таємниці необхідно:

 1. Для захисту внутрішнього світу людини, його автономії;

 2. Для охорони від маніпуляцій з боку зовнішніх сил;

 3. Для захисту соціальних і економічних інтересів особистості;

 4. Для створення основи довірчості і відвертості взаємин "лікар - пацієнт";

 5. Для підтримки престижу медичної професії;

 6. Усе перераховане вірно.*

 1. Інформована добровільна згода пацієнта (або довірених осіб) є необхідною попередньою умовою медичного втручання:

 1. Завжди;*

 2. В особливих випадках;

 3. Не завжди.

 1. Основними дерматовенерологічними закладами є:

 1. Науковий інститут дерматології і венерології;

 2. Обласний дермато-венерологічний диспансер;

 3. Міський дермато-венерологічний диспансер;

 4. Районний дермато-венерологічний диспансер;

 5. Поліклініка (відділення) профогляду;

 6. Можливі всі варіанти;

 7. Усі, крім поліклініки (відділення) профогляду.*

 1. Під час огляду хворого необхідно дотримуватися певних умов:

 1. Освітлення має бути денне;*

 2. Температура в приміщенні – кімнатна;*

 3. Шкірні покриви пацієнта мають бути чистими;*

 4. Для визначення діагнозу достатньо уважно оглянути тільки місце ураження;

 5. Оглянути увесь шкірний покрив.*

 1. Перераховані варіанти правильні:

 1. Гратаж застосовується для визначення феномену псоріатичної термінальної плівки;*

 2. Гратаж застосовується для визначення феномену прихованого лущення;*

 3. Діаскопія застосовується для визначення феномену яблучного желе;*

 4. Діаскопія застосовується для визначення запалення шкіри;*

 5. Діаскопія застосовується для визначення дермографізму.

 1. Шкірні тести бувають:

 1. Аплікаційні;*

 2. Крапельні;*

 3. Скарифікаційні;*

 4. Внутрішньошкірні;*

 5. Підшкірні.

 1. Пошароване зішкрябування застосовують для визначення :

 1. Запалення шкіри;

 2. Дермографізму;

 3. Псоріатичних феноменів;*

 4. Прихованого лущення;*

 5. Симптому Нікольського.

 1. Діаскопія застосовується для визначення:

 1. Симптому яблучного желе;*

 2. Акантолітичних клітин;

 3. Симптому Нікольського;

 4. Запалення шкіри;*

 5. Патогенних грибів.

 1. Шкірні тести це:

 1. Аплікаційні;*

 2. Скарифікаційні;*

 3. Крапельні;*

 4. Внутрішньошкірні;*

 5. Пошароване зішкрябування;

 6. Проба Бальцера.

 1. Методи обстеження хворого в дерматології:

 1. Клінічні;*

 2. Гістологічні;*

 3. Мікробіологічні;*

 4. Біохімічні;*

 5. Імунологічні;*

 6. Статистичні.

 1. Назвіть об’єктивні методи обстеження хворого:

 1. Огляд;*

 2. Пальпація;*

 3. Перкусія;*

 4. Аускультація;*

 5. Статистичний аналіз.

 1. Укажіть методи спеціального дерматологічного обстеження:

 1. Пальпація;*

 2. Зішкрябування;*

 3. Діаскопія;*

 4. Проба Ядасона;*

 5. Перевірка симптому Нікольського.*

 1. Укажіть, які з перерахованих методів дослідження проводяться в лабораторних умовах:

 1. Загальний аналіз крові;*

 2. Загальний аналіз сечі;*

 3. Реакція Васермана;*

 4. Обстеження з люмінесцентною лампою;

 5. Аналіз крові на цукор.*

 1. Назвіть основи медичної деонтології:

 1. Гуманність;*

 2. Доброта;*

 3. Співчутливість;*

 4. Самовідданість;*

 5. Безкорисливість.*

 1. Засновником Київської дерматовенерологічної школи вважають:

 1. П.В. Нікольського;

 2. С.П. Томашевського;

 3. М.І. Стуковенкова;*

 4. А.М. Тижненка;

 5. Л.К. Горецького.

 1. Під час обстеження хворого бесіди з ним можуть бути:

 1. Інформативного характеру;

 2. Роз’яснювального характеру;

 3. Переконуючого характеру;

 4. Все вірно.*

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]