Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ростовий тест

.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
02.07.2022
Размер:
28.53 Кб
Скачать

Практична робота № 2

Тема: визначення фітотоксичності важких металів

Мета роботи: навчитися оцінювати токсичні властивості об’єктів довкілля з використанням «Ростового тесту».

Варіант 4.

Хід розрахунків

Таблиця 1 – результати оцінки токсичності річної води, відібраної на різних відстанях від місця скиду стічних вод промислового підприємства за «Ростовим тестом». Варіант 4.

Контроль(500м від місця скиду)

В*

Д*

1

14,7

17,3

2

13,4

13,7

3

10,8

12,9

4

9,6

14,8

5

12,8

13,0

6

13,2

13,8

7

14,1

15,2

8

9,9

12,9

9

11,9

10,3

10

13,8

19,9

сума

124,2

143,8

суха маса проростків

299,0

500м від місця скиду

В*

Д*

1

10,8

6,8

2

8,3

8,7

3

7,4

6,3

4

7,2

7,5

5

7,0

7,9

6

9,8

8,3

7

10,3

9,0

8

8,9

7,7

9

7,9

7,6

10

10,0

9,8

сума

87,6

79,6

суха маса проростків

160,0

1000м від місця скиду

В*

Д*

1

10,3

8,3

2

10,1

8,7

3

12,3

7,9

4

9,9

8,0

5

8,1

9,2

6

7,9

9,0

7

7,0

9,3

8

8,9

8,8

9

7,9

8,7

10

11,3

9,8

сума

93,7

87,7

суха маса проростків

185,0

1500м від місця скиду

В*

Д*

1

10,0

8,2

2

11,0

8,7

3

12,9

6,3

4

7,2

7,5

5

7,0

14,0

6

9,8

13,7

7

10,3

12,9

8

8,9

8,7

9

7,9

9,2

10

10,0

9,8

сума

95

99

суха маса проростків

203,0

Для кожного досліджуваного варіанта за формулами обчислюю середнє арифметичне висоти рослин і довжини корінців та дисперсію ( табл.1). Висота рослин у контрольному досліді (Х1 і Q1). Довжина корінців у контрольному досліді (Х2 і Q2). Помилка середніх арифметичних (m1 і m2).

Контроль(500м від місця скиду)

Х1

12,42

Q1

2,089565

Х2

14,38

Q2

6,3576

m1

0,457118

m2

0,797346

Аналогічні розрахунки виконую для інших дослідів

500м від місця скиду

Х1

8,76

Q1

1,7504

Х2

7,96

Q2

0,9644

m1

0,418378

m2

0,310548

1000м від місця скиду

Х1

9,37

Q1

2,279735

Х2

8,77

Q2

0,3161

m1

0,477466

m2

0,177792

1500м від місця скиду

Х1

9,5

Q1

2,95

Х2

9,9

Q2

6,524

m1

0,543139

m2

0,807713

Для визначення наявності чи відсутності токсичних властивостей у досліджуваних зразків, за формулою 1.3 визначимо достовірність отриманих результатів відрізняються від контрольного досліду:

Для кожного варіанту маємо:

В*

Д*

500 м від місця скиду

t1

5,91

t2

7,50

1000 м від місця скиду

t3

4,61

t4

6,87

1500 м від місця скиду

t5

4,11

t6

3,95

Таблиця 2 - середні арифметичні висоти рослин та довжини коренів, їх помилки татдисперсія для кожного варіанта

Варіант

Показник

Дисперсія ỡ2

Середнє ͞x ± m

t критерій

Контроль(500м до місця скиду)

В

2,09

12,42±0,45

-

Д

6,36

14,38±0,79

-

500м від місця скиду

В

1,75

8,76±0,41

5,91

Д

0,96

7,96±0,31

7,50

1000 м від місця скиду

В

2,28

9,37±0,47

4,61

Д

0,32

8,77±0,17

6,87

1500 м від місця скиду

В

2,29

9,5±0,54

4,11

Д

6,52

9,9±0,80

3,95

Значення t1 , t2 > tst (∞; 0,05) більше 2,96, отже отримані результати достовірно відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що процеси росту рослин на досліджуваній воді, відібраній на відстані 500 м від місця скиду підприємства, дійсно пригноблені – отже вода має токсичні властивості.

Значення t3 , t4 також більше 2,96, тобто висота рослин і довжина корінців, вирощених на зразках води з відстані 1000 м від місця скиду, достовірно відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що ростові процеси пригноблені і вода має токсичні властивості.

Значення t5 t6 більше 2,96. тобто висота рослин і довжина корінців, вирощених на зразках води з відстані 1000 м від місця скиду, достовірно відрізняються від контрольного варіанту. Це свідчить про те, що ростові процеси пригноблені і вода має токсичні властивості.

Таким чином, зона впливу стічних вод підприємства на річку поширюється на відстань більшу 1500 м від місця скиду стічних вод підприємства.

Середній фітотоксичний ефект від дії стічних вод підприємства на відстані 500 м від місця скиду становить:

Феср

40,20074

Середній фітотоксичний ефект від дії стічних вод підприємства на відстані 1000 м від місця скиду становить:

Феср

33,89892

Середній фітотоксичний ефект від дії стічних вод підприємства на відстані 1500 м від місця скиду становить:

Феср

28,92396

Таблиця 3 – фітотоксичний ефкут від дії стічних вод підприємства

Параметр

Значення

500 м

1000 м

1500 м

ФЕ1(за висотою рослин)

29,468599

24,557166

23,510467

ФЕ2(за довжиною коріння)

44,645341

39,012517

31,154381

ФЕ3(за сухою масою)

46,488294

38,12709

32,107023

ФЕср

40,20074

33,89892

28,92396

Таким чином, на відстані 500 м від міця скиду стічних вод процеси росту рослин та трьома ознаками пригноблені на 40,2% у порівнянні з контролем, на відстані 1000 м - на 33,89% і на відстані 1500 м на 28,9%.

Висновки. У ході експерименту було встановлено, що:

  1. Ростові процеси рослин, пророщених на досліджуваній воді з відстані 500, 1000 та 1500 м від місця скиду, пригноблені – отже, вода має токсичні властивості.

  2. Зона впливу стічних вод підприємства на річку поширюється на відстань більшу 1500 м від місця скиду стічних вод.

  3. Результати обчислення фітотоксичного ефекту за сухою масою рослин показали, що з віддаленням від місця скиду стічних вод підприємства показники росту рослин поступово покращуються, і фітотоксичність води знижується з 40,2% на відстані 500 м до 28,9% на відстані 1500 м.

Соседние файлы в предмете Урбоэкология