Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

оцінювання

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.07.2022
Размер:
19.94 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Практична робота

«Оцінювання екологічної комфортності міста»

Львів 2020

  1. В таблиці 1.1. оцінюю комфортність свого міста та розраховую середній бал комфортності.

Таблиця 1.1. Комфортність міста Бурштин

Критерій

Бал

Характеристика

Наявність великих підприємств (Бурштинська ТЕС)

3

Територія біля промрайонів

Забруднення атмосфери сторонніми домішками

3

Високе

Здатність атмосфери до самоочищення

4

Не здатна до самоочищення

Наявність запахів у атмосферному повітрі

2

Прояв епізодичний

Мікроклімат міського середовища

4

Непродумана забудова

Якість водного середовища міста:

а) наявність і стан об'єкту (річка Гнила Липа, Бурштинське водосховище); б)забруднення поверхневих вод; в)забруднення підземних вод;

г) потенціал самоочищення; д)якість води що подається;

е) рівень каналізованості; є) стан каналізації дощового стікання; аварійність мереж

4

Сильно забруднена

4

Дуже високе

3

Високе

2

Низький

4

Низька

3

Низький 50-70%

3

В аварійному стані

3

Висока

Сумарний показник забруднення грунтів

3

Помірно небезпечний

Аномалії забруднення грунтів важкими металами

3

Наявність 2-5 ГДК

Потенціал самоочищення грунтів

4

Інші землі

Стан озеленення вулиць

2

Задовільно озеленені

Наявність парків, скверів

2

Внутрішньоквартальні

Доступність зеленої зони

3

Задовільна (5-7 км)

Заасвальтованість

3

Середня (60 - 80 % )

Щільність забудови

2

Є простори

Висота забудови

2

Більше 3

Шумове забруднення

2

Середній (76-79 дБ)

Радіаційне забруднення

2

Середній (менше 2,5 допустимого рівня)

Мікробіологічне забруднення

1

Низький рівень

Прибирання вулиць

2

Задовільний

Наявність і розміри сміттєзвалищ

3

Необладнані

Загальний бал

76

 

Середній бал

2,71

 

  1. Для того, щоб підвищити комфортність мого міста Бурштин, я пропоную збільшити озеленення у місті, звернути увагу на водоочисні споруди на річці Гнила Липа, бо у ній присутні забруднення не лише від ТЕС, але й від цукрового заводу, який забруднює її органічними речовинами, а також досить часто поступають забруднення від санаторію, що призводить до зниження якості не лише поверхневих, а й підземних вод міста. Варто їх вдосконалити, поставити більш сучасне та дієве обладнання. Потрібно оновити очисні фільтри на джерелах викиду шкідливих речовин Бурштинської ТЕС, щоб запобігти викиду в атмосферу таких шкідливих речовин як СО, СО2, SO2 , встановити більшу кількість контейнерів для роздільного сортування сміття, регулярно проводити заходи, щодо екологічної освіти місцевих жителів.

Соседние файлы в предмете Урбоэкология