Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Тема

.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
02.07.2022
Размер:
18.52 Кб
Скачать

Тема. РОЗРАХУНОК ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА

Мета: ознайомитись із основними методами прогнозування чисельності мешканців міста та визначення точності прогнозу.

Завдання: на основі даних про чисельність жителів міста за останні 100 років побудувати графік динаміки чисельності населення міста.

Матеріали: статистичні таблиці, калькулятори.

Хід роботи

     Виходячи зі статичних даних щодо чисельності населення міста за останні сто років, будуємо графік зростання чисельності населення. Аналізуючи графік, зробіть висновки про швидкість зростання чисельності в окремі роки. Для цього, використовуючи побудований графік, визначіть точки перетинання вертикальної лінії із графіком. За формулою:

                                                       k1 – k2

                                            N = -------------- = кількість на рік;

                                                          n

     де k1 – чисельність населення в 1956 році,

k2 – чисельність населення в 1960,

n – кількість років.

Проведіть розрахунки темпів зростання чисельності населення міста в періоди 1938-1948 та 1988-1998 роки.

Рік

1908

1918

1928

1938

1948

1958

1968

1978

1988

1998

2008

населення

10,24

12,57

18,42

26,21

22,48

32,41

48,45

64,23

69,23

63,21

7156

N=

-0,233

-0,585

-0,779

0,373

-0,993

-1,604

-1,578

-0,5

0,602

-709,279

-3,56375

Порівняйте отримані результати та зробіть прогноз на 2014 рік, з урахуванням темпів зростання наприкінці ХХ століття. Зробіть висновок, дайте пояснення.

Порівнявши отримані результати знаємо, що темп зростання населення у

1938-1948 роки був більший ніж у період з 1988-1998 р.

Взявши до уваги те, що населення з 1998 по 2008 рік зростало на -3,56375в рік

можна зробити прогноз: якщо надалі спостерігатимуться такі темпи, то до 2014р

населення становитеме 76,66.

Якщо брати до уваги показники з 1988 р (де населення навпаки спадало до

1998р на 0,602) і визначивши приріст з цього року по 2008р , який становитеме

0,25, то до 2014 р буде така кількість населення – 73,06.

Питання для самоконтролю

  1.  Які фактори впливають на темпи зростання чисельності населення у різних регіонах? 

Загалом можна виявити два фактори, що впливають на зменшення кількості населення: спад народжуваності та підвищення смертності, що в сукупності будують від'ємний приріст населення у статистиці та реальне його зменшення на практиці. 

  1. Що є ключовим етапом процесу прогнозування?

етапи процесу прогнозування: формування концепції прогнозу та інформаційної бази його здійснення (формулювання загальної мети прогнозу і конкретизація окремих цілей; уточнення виду, призначення результатів прогнозування і форм наведення результатів; визначення показників і характеристик стану явища, за яким складається прогноз, уточнення одиниць їх вимірювання та методів розрахунків; визначення джерел, періоду формування, збір і систематизація інформації; встановлення умов і обмежень під час формування масивів інформації; виконання дій щодо збору інформації, її систематизація; побудова рядів динаміки; аналіз стану, тенденцій і характеру змін параметрів прогнозованих явищ та процесів; подання результатів в аналітичній і графічній формах); здійснення прогнозу й обґрунтування його достовірності (оцінка якості і достовірності визначених показників для здійснених прогнозів; визначення сценаріїв очікуваних тенденцій змін явища, яке аналізується; розрахунки показників, що прогнозуються, за всіма обраними сценаріями і моделями прогнозування; верифікація прогнозів; наведення результатів прогнозу; оформлення результатів прогнозу і пропозиції щодо їх використання у відповідних сферах діяльності).

Соседние файлы в предмете Урбоэкология