Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
дирофиляриоз.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.06.2022
Размер:
420.12 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни дніпровський державний аграрно-економічний університет

Факультет ветеринарної медицини

Кафедра паразитології та інвазійних хвороб тварин

Курсова робота

з ________________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему: «_________________________________________________________

_________________________________________________________________»

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки ______________________

спеціальності ____________________________

________ ___________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник ________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь)

__________ ____________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Національна шкала _______________________

Кількість балів: _____ Оцінка ECTS ________

Члени комісії: ___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

___________ ________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Дніпро - 2019

ЗМІСТ

Вступ ………………………………………………………………………………3

 1. Огляд літератури………………………………………………………………4

  1. Характеристика збудника.………………………………………………..4

  2. Епізоотичні дані…………………………………………………………...5

  3. Патогенез та клінічні ознаки……………………………………………...5

  4. Діагностика………………………..……………………………….……...6

  5. Лікування ……………………………………………………………..…...6

  6. Профілактика………………………………………………….…………..7

 1. Власні дослідження ……………………………………………….………….8

  1. Історія хвороби…………………………………………………..………...8

  2. Загальне дослідження………...……………………………………..…….9

  3. Спеціальні дослідження……………………. ………………….………..12

 1. План лікування………………………………………...……………………..13

 2. Щоденник хвороби………………………………………...............................14

 3. EPICRISIS……………….…………………………………………………… 16

 4. Висновки …………….……………………………………………………….17

 5. Список використаної літератури …………………………………………...19

 6. Додатки………………………………………………………………………. 20

Вступ

Дирофіляріоз - гельмінтоз собак, кішок, диких м'ясоїдних з родини Саnida, Felidae, що викликається паразитуванням нематоди Dirofilaria immitis в правому шлуночку серця, легеневої артерії, але при сильній інвазії і в інших артеріях легких, порожнистих венах, венах печінки. Рідко дирофілярії можна знайти в незвичайних місцях: очах, головному мозку, черевної порожнини, спинному мозку. Dirofilaria repens виявляють у собак в підшкірній клітковині. [2]

Дирофілярії є біогельмінтами. Проміжними господарями слугують комарі. Зараження собак та інших м'ясоїдних відбувається в процесі харчування комарів кров'ю, під час якого інвазивні личинки проникають з хоботка комахи в кров дефінітивного господаря [10].

Захворювання реєструють частіше в районах з теплим і вологим кліматом. Хижі тварини заражаються збудником дирофіляріозу в період літа і нападу комарів. Максимальна кількість мікродірофілярій в периферичної крові тварин спостерігається вранці і ввечері, що збігається з двома піками активності проміжних господарів. Найчастіше паразити зустрічаються у чистокровних породистих тварин, екстенсивність і інтенсивність інвазії вище у тварин з короткою і гладкою шерстю, ніж у тварин з довгою шерстю [8].