Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДРЕ ТЕСТЫ

.docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
16.02.2022
Размер:
28.59 Кб
Скачать

1. балансовий розрахунок, який характеризує обсяг і структуру споживання населенням (або його окремими суспільними верствами) матеріальних благ та споживчих послуг – це: 

споживчий кошик

прожитковий мінімум

споживчий бюджет

2. політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції – це: 

лобізм

фритредерство

протекціонізм

3. система обов'язків держави перед своїми громадянами стосовно задоволення їхніх соціальних потреб – це: 

соціальні гарантії

соціальні субвенції

соціальний захист

4. сукупність галузей, пов'язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою, реалізацією та обслуговуванням самого сільського господарства – це: 

аграрно-промисловий комплекс (АПК) країни

аграрний комплекс країни

промисловий комплекс країни

5. складова частина загальної політики, головне завдання якої полягає в розробці та здійсненні необхідних заходів щодо збереження і зміцнення наявного суспільного та державного ладу – це: 

суспільна політика

соціальна політика

громадська політика

6. галузь національної економіки, що створює основні фонди (виробничі і невиробничі) для національного виробництва: 

капітальне будівництво

інвестиції

будівництво

7. комплекс економічних, організаційно-правових та інших заходів держави, спрямованих на впровадження результатів НТП у виробництво, стимулювання і підтримку інноваційних процесів в економіці – це: 

технічна політика

наукова політика

державна інноваційна політика

8. політика вільної торгівлі з метою лібералізації зовнішньоекономічної діяльності, вільного доступу на національний ринок товарів, капіталів, робочої сили тощо – це: 

фритредерство

лобізм

протекціонізм

9. ініціативна, самостійна господарсько-фінансова діяльність суб'єктів на свій ризик, під власну фінансову та майнову відповідальність у межах чинного законодавства, спрямована на досягнення комерційного успіху (отримання прибутку) – це: 

господарство

підприємництво

факторинг

10. кількісне обмеження імпорту або експорту певної категорії товарів – це: 

балансування

квотування

ліцензування

11. система освіти, бібліотеки, музеї, автомобільні дороги, пожежна охорона, каналізація відносяться до 

ринкових товарів і благ

квазісуспільних товарів і благ

загальних суспільних товарів і благ

12. система державних заходів щодо забезпечення достойного матеріального і соціального становища громадян – це: 

соціальні гарантії

соціальний захист

соціальні субвенції

13. система активних законодавчих, адміністративних і економічних заходів і важелів впливу, які використовують державні органи різного рівня для примушування забруднювачів навколишнього середовища обмежити викиди шкідливих речовин у природні й техногенні середовища, а також для матеріального стимулювання сумлінних природокористувачів – це: 

природнє регулювання

екологічне регулювання

природоохоронна діяльність

14. обмеження державного втручання у діяльність підприємців шляхом проведення організаційно-правових, адміністративних та економічних заходів – це: 

оптимізація економіки

дерегуляція економіки

регулювання економіки

15. політика держави щодо формування умов, сприятливих для ефективного науково-технічного розвитку країни, зокрема цілі, форми та методи діяльності держави у науково-технічній сфер – це: *

науково-технічна політика

політика потенціалу

інноваційна політика

16. зміни рівня та диференціації ставок товарних податків; пільгове оподаткування та кредитування; зміни ставок державного ввізного мита – відносяться до: *

прямого регулювання цін

непрямого регулювання цін

17. зниження нормативних строків служби основного капіталу та дозвіл на більш високі норми амортизаційних відрахувань на ранніх періодах експлуатації основного капіталу – це: *

амортизаційна політика

політика використання основного капіталу

політика прискореної амортизації

18. співвідношення між валютними надходженнями у країну та зарубіжними платежами, які держава зобов'язана сплачувати протягом певного часу – це: *

платіжний баланс

бюджет країни

баланс платежів

19. політика впливу держави за допомогою законодавчих, адміністративних та кредитно-фінансових заходів на ціни з метою сприяння стабільному розвитку економічної ситуації в країні – це: *

пряме регулювання

державне регулювання цін

опосередковане регулювання

20. товари і послуги, призначені для задоволення колективних потреб, які неможливо визначити у грошовій формі, й через це їх не може дати ринок, і які не можна вилучити зі споживання – це: *

товарні блага

колективні блага

суспільні блага

Соседние файлы в предмете Государственное регулирование экономики