Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ИНДЗ ДРЕ (1)

.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
10.02.2022
Размер:
56.83 Кб
Скачать

Варіант 2

Задача 1

Уряд ухвалив рішення знизити податки на ΔТ=120 млн. грн.; гранична схильність до заощадження дорівнює s/=0,25, а граничний коефіцієнт податків — t=0,4.

На яку величину уряд повинен зменшити державні закупівлі, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився?

Розв’язання

Якщо уряд знизить податки на 120 млн. грн., то приріст рівноважного обсяг випуску буде становити:

+ Δ Y = - Δ Tn × mt ,

mt/ × me.

me =

де meмультиплікатор державних витрат, з урахуванням вилучень у вигляді податків.

Виходячи із умови задачі, отримуємо:

me = 1/1-c(1-t) = 1/ (1 – 0,75(1-0,4)= 1,8182

mt = 0,75 × 1,8182= 1,3636.

Приріст рівноважного випуску під впливом зміни автономних податків:

Δ Y = (-(-120)) × 1,3636 = 163,64(млн. грн.).

Розрахунок зміни державних витрат для зміни ВВП здійснюється по формулі:

Δ Y = Δ G × me,

Δ G=163,64/ 1,8182 = 90 (млн.грн.)

Відповідь: на 90 млн.грн. уряд повинен зменшити державні закупівлі, щоб ВВП у короткостроковому періоді не змінився.

Задача 2

Обчислити, чому дорівнюють втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель? Маємо умови: гранична схильність до заощадження - s'=0,4, граничний коефіцієнт податків - t = 0,25; гранична схильність до імпорту – q = 0,15 . Державні закупівлі за кордоном зросли на ∆ G = 200 грн.

Розв’язання

Якщо державні закупівлі за кордоном зросли, то приріст рівноважного обсяг випуску буде становити:

Δ Y в= Δ G × m

А якщо державні закупівлі зросли б в межах країни, то приріст рівноважного обсяг випуску буде становити:

Δ Y з= Δ G × mез

m = 1/1-c(1-t)

mев =

де mмультиплікатор витрат в закритій економіці

mмультиплікатор витрат у відкритій економіці

, з урахуванням вилучень у вигляді податків.

Виходячи із умови задачі, отримуємо:

m = 1/1-c(1-t) = 1/ (1 – 0,6(1-0,25)= 1,818

mвз = 1/s+c*t+q = 1/ (0,4 + 0,6*0,25+0,15)= 1,429

Приріст ВВП у закритій економіці становитиме:

Δ Y з= 200 ×1,818 = 363,64

Приріст ВВП у відкритій економіці становитиме:

Δ Y з= 200 ×1,429= 285,71

Втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель становитимуть:

Δ Y = 285,71 – 363,64= -77,92 (грн.)

Відповідь: втрати приросту ВВП під впливом імпортних закупівель становитимуть 77,92 грн.

Задача 3

Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно Md = 700 і Ms =780 грн.; резервна норма rr=0,25; коефіцієнт готівки cr=0,4; На яку величину потрібно початково змінити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

Розв’язання

Зміна грошової пропозиції визначається за формулою:

MS= Md – Ms = 700-780 = -80

MS= ∆Н × mm

mm – грошовий мультиплікатор, який визначається таким чином:

mm = (1+cr)/(rr+cr)

mm = (1+0,4)/(0,4+0,25) = 2.15

Зміна грошової бази становитиме:

∆Н = -80/2.15 = - 37,14 грн.

Відповідь: Нацбанк повинен зменшити грошову базу на 37,14 грн., щоб урівноважити грошовий ринок.

Задача 4

У змішаній рівноважній економіці закритого типу маємо умови: ВВП = Y =2000 грн., інвестиції = І=240 грн., обсяги приватного споживання = С= 800грн., державні заощадження = SG = - 30 грн. На основі даних таблиці 4 розрахувати чому дорівнюють чисті податки.

Розв’язання

Умова рівноваги в моделі «вилучення-ін’єкції» з урахуванням держави є:

Sр + SG = І

В свою чергу Sр = У-Tn-C.

Де Tn – чисті податки, отже за умов задачі чисті податки будуть розраховуватись за формулою:

Tn = У-С + SG – І

Tn = 2000 – 800 +(-30) – 240 = 930 грн.

Відповідь : чисті податки становлять 930 грн.

Задача 5

Фактичний ВВП = ВВПф млрд.грн., ВВП повної зайнятості = ВВПп млрд.грн. Ставка прибуткових податків = t %. Державні закупівлі товарів G млрд.грн., державні трансферти Tr млрд.грн. Знайдіть зміну сальдо державного бюджету при повній зайнятості. Значення показників наведено в таблиці 5.

Таблиця 5

Варіант

ВВПф

ВВПп

t

G

Tr

2

180

240

18

26

5

Сальдо державного бюджету розраховується по формулі: BS = T – (G+TR),

де T податки, які знаходяться по формулі: Y*t, де Y– ВВП, t – ставка податку,

G – державні витрати на закупівлю товарів та послуг, TR – трансферти.

Таким чином бюджетне сальдо фактичне складає:

BS факт = 180*0,18 – (26+5) = 1,4 (млрд.грн.)

BS при повній зайнятості = 240*0,18 – (26+5) = 12,2 (млрд. грн.)

Таким чином при повній зайнятості сальдо державного бюджету зросте на 10,8 млрд. грн.. (12,2-1,4) = 10,8, тобто профіцит бюджету зросте на 10,8 млрд. грн.

Задача 6

Визначте величину сукупного доходу (У), при якій сальдо державного бюджету відповідає або дефіциту, або профіциту державного бюджету. Визначте зміну державних витрат (ΔG) або зміну величини податків (ΔТ), яке необхідно для того, щоб сальдо державного бюджету дорівнювало нулю, якщо ставка податку = t %; державні витрати, = G гр. од., а сальдо держбюджету становить BS гр. од. Значення показників наведено в таблиці 6.

Таблиця 6

Варіант

t

G

BS

2

25

35000

-10000

Розв’язання

Величина сукупного доходу (У), при якій сальдо державного бюджету відповідає за умови задачі дефіциту державного бюджету розраховується по формулі:

BS=(Y*t/ ) – G,

звідки сукупний дохід дорівнює:

Y = (BS + G) /t/

Y = (-10000 + 35000) / 0,25 = 100000 (гр.од.)

Обсяг податкових надходжень за цієї умови становить:

Т = Y*t/=100000*0,25= 25000 (гр.од.)

Значення на яке необхідно змінити державні витрати (ΔG) для того, щоб сальдо державного бюджету дорівнювало нулю розраховується виходячи із залежності:

BS=Т – G, BS=0,

Т=G,

За умови задачі:

25000=35000 – ΔG

ΔG = 35000 – 25000 = 10000 (гр.од.) у бік скорочення, або збільшити величину податків (ΔТ) на таку саму суму.

Відповідь: У = 100000 (гр.од.), змінити державні витрати (ΔG) або величину податків (ΔТ), необхідні для того, щоб сальдо державного бюджету дорівнювало нулю становить 10000 гр.од. (держвитрати скоротити, або податки збільшити.)

4

Соседние файлы в предмете Государственное регулирование экономики