Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
magister - копия (2).docx
Скачиваний:
10
Добавлен:
19.12.2020
Размер:
4.76 Mб
Скачать

2.4. Оцінка стану розвитку лікувально-оздоровчого туризму у регіоні

Розглянув у попередніх підрозділах роботи основні курорти Львівщини визначено, що всі вони мають істотну ресурсну базу для лікування різного виду захворювань. Інфраструктурне забезпечення курортів має певні відмінності, одні курорти є більш розвиненими, інші знаходяться на стадії свого розвитку та поступово починають оновлювати свою інфраструктур під більш сучасний манер. Деякі курорти маючи гарну ресурсну базу, знаходяться все ще в занепаді, та потребують переоснащення і модернізації.

Для проведення оцінки стану розвитку лікувально-оздоровчого туризму на Львівщині пропонуємо оцінити всі розглянуті в даній роботі курорти. При проведенні оцінки кожному курорту надамо свій номер: Трускавець №1, Моршин» №2, Немирів №3, Східниця №4, Шкло №5, Великий Любінь №6. Оцінку буде проведено за допомогою 5-бальних оцінок, за 9-ма різними показниками (табл. 2.4.1).

Таблиця 2.4.1

Бальна оцінка розвитку курортів Львівщини

Показник

Курорти

№1

№2

№3

№4

№5

№6

1. Ресурсна база

5

4

4

5

4

4

2. Запаси мінеральної води

4

3

5

4

3

5

3. Інфраструктура

5

4

2

4

3

3

4. Кількість закладів розміщення

5

4

1

3

2

2

5. Процедури

5

4

3

3

3

3

6. Додаткові послуги

5

3

1

3

2

2

7. Культурно-розважальний комплекс

5

4

1

3

2

2

8. Ціни

3

4

4

4

4

4

9. Оснащення номерів

5

4

2

3

3

3

Загальна оцінка

42

34

23

28

26

28

Джерело: складено автором на основі проведеного аналізу

За проведеною оцінкою розвитку курортів Львівщини, бачимо що лідером є курорт Трускавець із 45 можливих балів він отримав 42 бали.

Курорт Моршин посідає другу сходинку, за проведеною оцінку він отримав 34 бали. Третю сходинку між собою поділили два курорти Львівщини – Східниця та Великий Любінь, які отримали однакову кількість балів – 28 балів.

Четверту сходинку посідає курорт Шкло, який за оцінкою отримав 26 балів. П’яте місце посідає курорт Немирів з загальною кількістю балів – 23 бали.

На рис. 2.4.1 відображено рівень розвитку курорту Трускавець за всіма досліджуваними показниками. Отже, високорозвиненими є такі напрями, як: ресурсна база, інфраструктура, кількість закладів розміщення, процедури, додаткові послуги, культурно розважальний комплекс та оснащення номерів.

Рис. 2.4.1. Рівень розвитку курорту Трускавець за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінки

Проте за такими показниками, як запаси мінеральної води та ціни курорт Трускавець отримав 4 та 3 бали відповідно. Запаси мінеральної води порівнянні з іншими курортами є меншим, стосовно цін, то на курорті переважають високі ціни на проживання в закладах розміщення. та вони є самими високими серед всіх розглянутих в роботі лікувально-оздоровчих курортів Львівщини.

На рис. 2.4.2 подано рівень розвитку курорту Моршин за проведеною оцінкою. Отже, за такими показниками оцінки, як: запаси мінеральної води, інфраструктура, кількість закладів розміщення. процедури, культурно-розважальний комплекс, ціни та оснащення номерів курорт отримав по 4 бали. За показником запаси мінеральної води та додаткові послуги отримано по 3 бали.

Рис. 2.4.2. Рівень розвитку курорту Моршин за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінки

Запаси мінеральної води в порівнянні з іншими курортами є значно меншими, а список додаткових послуг, які надаються в закладах розміщення: санаторіях, готелях, приватних садибах можна значно розширити.

На рис. 2.4.3 подано рівень розвитку курорту Немирів. За запасами мінеральної води курорт отримав 5 балів.

Рис. 2.4.3. Рівень розвитку курорту Немирів за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінка

За такими показниками, як: ресурсна база та ціни отримано по 4 бали. Кількість надаваних лікувальних процедур оцінено на 3 бали. По 2 бали надано за оснащення номерів та інфраструктуру курорту. Такі показники, як: кількість закладів розміщення, додаткові послуги та культурно-розважальний комплекс отримали оцінку в 1 бал.

На рис. 2.4.4 подано рівень розвитку курорту Східниця. Ресурсна база курорту оцінена на 5 балів.

Рис. 2.4.4. Рівень розвитку курорту Східниця за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінки

За такими показниками, як: запаси мінеральної води, інфраструктура та ціни отримано по 4 бали. На 3 бали оцінено кількість закладів розміщення, процедури, додаткові послуги, культурно-розважальний комплекс та оснащення номерів. Отже, є куди розвиватися далі, проводити переоснащення, нарощувати інфраструктуру.

На рис. 2.4.5 подано рівень розвитку курорту Шкло. За такими показниками, як: ресурсна база та ціни курорт отримав по 4 бали.

Рис. 2.4.5. Рівень розвитку курорту Шкло за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінки

За показниками запаси мінеральної води, інфраструктура, процедури та оснащення номерів, курорту надано по 3 бали. За показниками кількість закладів розміщення, додаткові послуги, культурно-розважальний комплекс курорт отримав лише по 2 бали. Таким чином, для курорту існує значний потенціал для розвитку, оскільки він має значну ресурсну базу. Отже, варто розвивати додаткові послуги, розширювати види надаваних процедур, та покращувати інфраструктурну базу курорту.

На рис. 2.4.6 подано рівень розвитку курорту Великий Любінь. Отже, за таким показником, як запаси мінеральної води курорт отримав 5 балів. За показниками ресурсна база та ціни курорту надано по 4 бали. По 3 бали отримано за показниками: інфраструктура, процедури та оснащення номерів. Оцінку в 2 бали отримано за такими показниками, як кількість закладів розміщення, додаткові послуги та культурно-розважальний комплекс.

Рис. 2.4.6. Рівень розвитку курорту Великий Любінь за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінки

На рис. 2.4.7 подано наочне порівняння рівня розвитку досліджуваних курортів Львівщина за проведеною оцінкою.

Таким чином, за проведеною оцінкою розвитку курортів Львівщини, можна сказати, що найбільш розвиненим курортом на Львівщині є Трускавець. Наявність великої кількості закладів розміщення, різноманітність надаваних процедур, додаткових послуг та культурно-розважального комплексу на будь-який смак та гаманець – все це робить курорт Трускавець лідером серед курортів Львівщини.

Середній рівень розвитку мають такі курорти, як: Моршин та Східниця. Для цих курортів варто і подальше розвивати інфраструктуру, розробляти нові види процедур та розширювати додаткові послуги. Варто звернути на надання СПА-послуг, які наразі користуються популярністю, а також впроваджувати програми, щодо зниження нервової та психологічної напруженості, що є досить актуальною проблемою суспільства в наш час.

Рис. 2.4.7. Рівень розвитку курортів Львівщина за 9-ма напрямами

Джерело: складено автором на основі проведеної оцінки

Такі курорти, як Немирів, Шкло та Великий Любінь, характеризуються низьким рівнем розвитку інфраструктури. Більшість закладів розміщення потребує проведення переоснащення, покращення інфраструктури та розбудови нових комплексів та лікувально-оздоровчих закладів. Варто вводити нові додаткові послуги та розширювати список надаваних процедур.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Романів П.В., Жук І. З. Основи туризму: Навчально-методичні матеріали. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2013. 65 с.

2. Домбровська С. М., Гусаров О. О., Дуднєва Ю. Е. Проблеми та перспективи розвитку державного управління: монографія. Харків: УІПА, 2014. 172 с.

3. Beaver A. A Dictionary of Travel and Tourism Terminology. Wallingford : CAB International, 2002. P. 313.

4. Биржаков М. Б. Введение в туризм : учеб. пособ. Санкт-Петербург Издательский дом Герда, 2004. С. 37.

6. Клейменов А. М. Инновационные процессы в развитии туризма. Культура народов Причерономорья, 2004. Т. 2. № 52. С. 62–66.

7. World Tourism Organization UNWTO. [online]. URL: http://www2.unwto.org

8. Закон України «Про туризм» від 15.09.1995 №324/95-ВР із змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1282-15

9. Мальська М.П.. Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004. 272 с.

10. Історія виникнення туризму. URL: https://sites.google.com/site/turistplusua/turizm

11. Экономика туризма : учебник / М.А.Морозов и другие. Москва: Федеральное агентство по туризму, 2014. 320 с.

12. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг. Київ : Альтерпрес, 2005. 436 с.

13. Мельниченко О. А. Індустрія туризму: сутність, складові, кластери, необхідність державного регулювання. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2015. № 4. С. 3–9.

14. Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму. Світове господарство і міжнародні економічні відносини. Економічний часопис – ХХІ, 2012. №3-4. С. 19-22.

15. Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та.екскурсійної діяльності. Навч. посібник, Київ: Кондор, 2017. 178 с.

16. Чекалюк В. В. Туризм як чинник формування державного іміджу. Інформаційне суспільство, 2014. Вип. 19. С. 13–16.

17. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навчальний посібник. Київ: ЦУЛ, 2007. 344 с.

18. Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності : навч. Посіб. Київ : «Центр учбової лiтератури», 2015. 272 с.

19. Положення про Державне агентство розвитку туризму в Україні від 24.12.2019 р. №1162. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1162-2019-%D0%BF#n11

20. Іванов А.М., Саламатіна С.Є. Теоретичні основи державної політики розвитку туризму на основі маркетингового підходу в управлінні. Економіка харчової промисловості, 2016. Т 8. №1. С. 33-39.

21. Іляшенко А. Х. Державна політика у сфері туристичних послуг. Держава та регіони. (Серія «Економіка та підприємництво»), 2010. № 2. С. 93–99.

22. Літинська В. А. Роль та значення туризму в економіці України та світу. Вісник Хмельницького національного університету. (Серія «Економічні науки»). 2013. № 6. Т. 1. С. 229–233.

23. Трускавець: все про курорт. URL: http://www.truskawets.com/istochnikiua.html

24. Цілющі джерела України. URL: http://a-starosta.narod.ru/index/0-185

25. Санаторії Карпат. URL: https://sanatorii-karpat.com/ua/

26. Де відпочити в Україні. URL: http://1001idea.info/ru/hde-otdohnut-v-ukrayne-15-ukraynskyh-kurortov-ne-ustupayuschye-evropejskym/

27. Трускавець місто здоров’я. URL: :https://truskavets.ua/

28. «Моршинкурорт» санаторно-курортний комплекс. URL: http://morshynkurort.net/ua/sanatorium/

29. Моршин. Все про курорт. URL: http://www.morshin-ua.com/arkadiya.html

30. Східниця. Все про курорт. URL: http://www.shidnitca.com/index20.html

31. Free placement. URL: https://www.tury.ru/hotel/id/85104-nemirov-lvovskaya-oblast-ukrainehttps://www.tury.ru/hotel/id/85104-nemirov-lvovskaya-oblast-ukraine

32. Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Львівський області. URL: https://www.lv.ukrstat.gov.ua/

33. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

34. Hotels.24.UA. URL: https://hotels24.ua/

35. Томаневич Л. Вплив євро інтеграційних процесів на підвищення ефективності розвитку туризму в Україні. Формування ринкової економіки в Україні. Львів: Інтереко, 2014. С. 186-194.

36. Кравець О.М., Рябєв А.А. Курортологія: підручник. Харків: ХНУМН ім.