Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пппг моё 01,12,2011.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
2.55 Mб
Скачать

Розрахунок

1 Витрати теплого газу в робочих умовах (Р1 = 11 МПа, Т1 = 290 К)

м3

2 Мінімальна площа перетину труби теплого потоку:

м2

При тиску 11 МПа максимально допустима швидкість потоку в теплообміннику для газу, що має молекулярну вагу М ~ 18, становить (Д19)

Wmax = 7 м/с

3 Мінімальний діаметр труби теплого потоку газу

м, тобто внутрішній діаметр повинен бути більше dmin: . Приймаємо dBH = 0,100 м, якщо труба 114х7: 114-14=100 мм

4 Дійсна швидкість теплого потоку:

м/с

5 Критерій Рейнольда теплого потоку (безрозм.):

6 Критерій Нусельта теплого потоку (безрозм.):

7 Коефіцієнт тепловіддачі теплого газу :

8 Густина в робочих умовах холодного газу (Р2 = 5,5 МПа; Т3 = 263 К)

кг/м3

9 Витрати холодного потоку газу в робочих умовах (м3/с):

10 Мінімальна площа перетину труби холодного потоку (м2):

м/с (див. Д19)

11 Мінімальний внутрішній діаметр зовнішньої труби теплообмінника (м):

м

Найближчий до цього розмір d2 = 0,211 м (219x8)

м2

12 Дійсна швидкість холодного потоку (м/с):

13 Критерій Рейнольдса холодного потоку (безрозм.):

14 Коефіцієнт тепловіддачі холодного газу :

15 Коефіцієнт теплопередачі К :

З урахуванням забруднення (згідно /3/ стор.471) К = 390 , що отримано, як результат розрахунків, відповідає фактичне К = 280 . Саме це значення приймаємо далі.

16 Допоміжні коефіцієнти (при F = 25 м2, що дорівнює поверхні теплопередачі однієї секції серійного теплообмінника типу “труба в трубі” з відповідними діаметрами внутрішньої і зовнішньої труб) :

;

17 Коефіцієнти квадратного рівняння для визначення Т2 :

Таким чином, квадратне рівняння має вигляд:

18 Визначення Т2 (К):

19 Визначення температури охолодженого газу після дроселя Т3 (К):

20 Визначення температури охолодженого газу на виході з теплообмінника Т4 (температуру недорекуперації) (К):

К.

IV Розрахунок іі ступеня сепарації

Найменування величини

Позначення

Одиниця виміру

Чисельне значення

Витрати газу в нормальних умовах

Q0

м3/доб

500000

Робочий тиск

P2

МПа

5,5

Робоча температура

T3

К

263

Вологоємність газу на вході в установку

qH

г/м3

Густина газу в нормальних умовах

ρ0

кг/м3

0,79

Динамічна в’язкість рідини в робочих умовах

μP

Па·с

1,8·10-3

Динамічна в’язкість газу в робочих умовах

μГ

Па·с

1112·10-8

Коефіцієнт поверхневого натягу рідини

σ

Па·м

0,0154

Модальний діаметр пор фільтроелемента

di

м

60·10-6

Зовнішній діаметр фільтропакета

dФ

м

0,152

Діаметр кожуха фільтропакета

dK

м

0,219

Припустимий перепад тиску на фільтропакеті

ΔPФП

МПа

1·10-2

Статичний кут змачування

θ

град

40

Кут сходу потоку з лопаток завіхрювача

θ0

град

45

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.