Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
пппг моё 01,12,2011.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
24.11.2019
Размер:
2.55 Mб
Скачать

2.Обгрунтування технологічної схеми укпг

Так як в моєму завданні наявний тиск достатньо високий на вході в. блок УКПГ,' і суттєва різниця між тиском газу на вході Р1 і тиском газу на виході Рr дозволяє використати дросель-ефект для отримання холоду, щоб на II ступені сепарації температура сепарації була нижчою за температуру точки роси, що потребує ТУ," то типова технологічна схема УКПГ буде мати три основні функ­ціональні блоки: блок сепарації І ступеня, блок теплообмінників та блок сепа­раторів II ступеня. Ця схема найбільш вживана, достатньо ефективна та еконо­мічна, вона відома як низькотемпературна сепарація (НТС), бо ми отримуємо необхідний для охолодження газу холод завдяки швидкому зниженню температури газу під час майже миттєвого зниження тиску газу (так званий дросель-ефект) і нам не потрібно додаткове джерело холоду.

Контрольний розрахунок

І Контрольний розрахунок теплофізичних коефіцієнтів природного газу.

1 Відносна густина та молекулярна маса (безрозмірні):

2 Критичний тиск (МПа):

або МПа.

3 Критична температура газу (К):

К.

4 Температура кипіння газу (К):

К.

5 Допоміжний параметр (безрозм.):

6 Ексцентрисітети (безрозм.):

7 Критична стислість (безрозм.):

8 Зведені тиск та температура (безрозм.):

; ;

; ;

9 Зведена густина (безрозм.):

;

.

10 Динамічна в’язкість при атмосферному тиску та будь-якій температурі

Динамічна в’язкість в стандартних умовах (атмосферний тиск та Т=293°К)

Динамічна в’язкість при будь-якому тиску та температурі

11 Коефіцієнт питомої теплоємності (ккал / (кг·К))

1ккал/год = 1,16 вт

;

;

12 Коефіцієнт теплопровідності

Визначається з таблиці Додатку Є методичних вказівок.

В робочих умовах І (РР = 11 МПа; ТР = 290 К)

;

В робочих умовах ІІ (РР = 5 МПа; ТР = 268 К)

;

І ступень сепарації

1 Густина в робочих умовах (кг/м3)

2 Продуктивність у робочих умовах (м3/с)

3 Діаметр патрубків входу та виходу газу (м)

Wвх = 7,8 м/с (табл. Ф)

Обираємо стандартний патрубок Ø113×7 мм, тоді dBX = dВИХ =113 мм=0,119 м

4 Критична швидкість інерційного сепаратора (м/с)

Значення σ дорівнює 0,0072 Па·c. Повинно бути: WP ≤0,8xWКРЖ=0,189

Приймаємо WР= 0,15 м/с.

5 Діаметр корпуса апарата (розрахунковий) (м)

Приймаємо DP = 0,800 м.

6 Фактична швидкість у корпусі апарата (м/с)

7 Діаметр найменшої краплини, що може бути відділена в інерційному сепараторі (м)

м =65 мкм

L = 3 м; rкр=32,5 мкм; dmin= dкр; .

8 Модальний розмір крапель в потоці (м)

м или 36 мкм

dmod = 72 мкм

9 Частка рідини, що буде винесена газовим потоком (%)

10 Кількість рідини, що буде винесена з сепаратора І ступеня (г/м3)

qP=q1PB=100∙0,29=29 г/м3.

Розрахунок теплообмінника разом з дроселем

Таблиця 5 – Вхідні дані для розрахунку теплообмінника

№ п/п

Найменування величин

Позначення

Одиниця виміру

Чисельне значення

1

Витрати теплого потоку високонапор-ного газу

Q0

м3/доб

1100000

2

Робочий тиск теплого газу

P1

МПа

11

3

Температура теплого газу на вході

T1

К

290

4

Робочий тиск холодного газу після дроселя

P2

МПа

5

5

Температура холодного газу після дроселя

T3

К

268

6

Внутрішній діаметр зовнішньої труби (корпуса) теплообмінника

DT BH

м

Визна-чається

7

Зовнішній діаметр внутрішньої труби теплообмінника

dT H

м

Визнача-ється

8

Внутрішній діаметр внутрішньої труби теплообмінника

dT B

м

Визна-чається

9

Поверхня теплопередачі теплообмінника “труба в трубі”

FTT

м2

Визна-чається

10

Товщина тепло передаючої поверхні.

Δ

м

0,008

11

Коефіцієнт теплопровідності теплопе-редаючої поверхні (сталь)

40

12

Термічний опір плівки конденсату на тепло передаючій поверхні.

ReПЛ

0,001

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.