Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3й модуль Міжнародне право.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
22.72 Кб
Скачать

3 Змістовний модуль Міжнародно-правове регулювання території. Міжнародне екологічне право. Міжнародне економічне право

Тема. Територія у міжнародному праві Семінар – 2 години.

Ключові терміни та поняття: територія, класифікація територій, державна територія, міжнародна територія, територія зі змішаним режимом, космічний простір, суверенітет, територіальне верховенство, міжнародно-правовий режим, способи зміни державної території, цессія, плебісцит, референдум, ад’юдикація, анексія, дебеляція, державні кордони, делімітація, демаркація, квазідержавна територія, анклав, острів.

Питання для вивчення:

 1. Поняття та класифікація територій.

 2. Державна територія, її основні ознаки.

 3. Державні кордони.

 4. Правові підстави та способи змін державних територій.

 5. Міжнародно-правові режими Арктики та Антарктики.

Питання і завдання для самоконтролю:

 1. Що таке територія?

 2. Які Ви знаєте види територій?

 3. Наведіть приклади міжнародної території.

 4. Які простори належать до територій зі змішаним режимом?

 5. Що таке анклав? Наведіть приклади.

 6. Виділіть основні ознаки державної території.

 7. Які Ви знаєте правові підстави та способи зміни державної території?

 8. Які Ви знаєте неправомірні способи зміни державної території?

 9. Дайте визначення державних кордонів.

 10. Що таке демаркація державних кордонів?

 11. Що таке делімітація державних кордонів?

 12. Охарактеризуйте міжнародно-правові режими Арктики та Антарктики.

Рекомендована література: 1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

Тема. Міжнародне морське право Семінар – 2 години.

Ключові терміни та поняття: територія, класифікація територій, державна територія, міжнародне морське право, територіальні води, прилегла зона, відкрите море, континентальний шельф, виняткова економічна зона, міжнародні ріки, каботаж,

Питання для вивчення:

 1. Поняття міжнародного морського права, його кодифікація.

 2. Внутрішні морські води, територіальні води, прилегла зона.

 3. Відкрите море, виняткова економічна зона

 4. Континентальний шельф, міжнародний район морського дна,

 5. Правовий режим міжнародних рік, проток і каналів.

Питання і завдання для самоконтролю:

 1. Що таке морські простори?

 2. Які особливості міжнародного морського права?

 3. Який правовий режим внутрішніх морських вод?

 4. Що таке територіальні води, прилегла зона?

 5. Який правовий режим відкритого моря, виняткової економічної зони?

 1. Що таке континентальний шельф, міжнародний район морського дна?

 2. Який правовий режим міжнародних рік, проток і каналів?

Рекомендована література: 1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

Тема. Міжнародне космічне і повітряне право Семінар – 2 години.

Ключові терміни та поняття: міжнародна територія, територія зі змішаним режимом, міжнародне повітряне право, міжнародні повітряні сполучення, повітряні коридори, комерційні права, міжнародне космічне право, небесні тіла, космічні об’єкти, космічні екіпажі, недержавна космічна діяльність.

Питання для вивчення:

 1. Поняття і джерела міжнародного повітряного права.

 2. Правове регулювання міжнародних повітряних сполучень.

 3. Поняття і джерела міжнародного космічного права.

 4. Міжнародно-правовий режим космічного простору та небесних тіл, космічних екіпажів.

Питання і завдання для самоконтролю:

 1. Що таке повітряні простори?

 2. Що включають космічні простори?

 3. Які особливості міжнародного повітряного права?

 4. Що таке небесне тіло?

 5. Що таке повітряні коридори?

 6. Що таке повітряні свободи?

 7. Який порядок здійснення міжнародних повітряних сполучень?

 8. Які особливості міжнародного космічного права?

 9. Який статус космічних просторів і небесних тіл?

Рекомендована література: 1-13, 16-19, 28, 34, 37, 50, 57, 58, 68, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

Тема. Міжнародне екологічне право Семінар – 2 години.

Ключові терміни та поняття: міжнародне екологічне право, джерела міжнародного екологічного права, принципи міжнародного екологічного права, міжнародно-правова охорона повітря, міжнародно-правова охорона рослинного і тваринного світу, міжнародні природоохоронні організації. ЮНЕП.

Питання для вивчення:

 1. Поняття міжнародного екологічного права, його предмет та об’єкти.

 2. Джерела міжнародного екологічного права.

 3. Принципи міжнародного екологічного права.

 4. Міжнародні природоохоронні організації.

 5. Пріоритети міжнародного співробітництва України в екологічній сфері.

Питання і завдання для самоконтролю:

 1. Які Ви знаєте джерела міжнародного екологічного права?

 2. У чому полягає міжнародно-правова охорона повітря?

 3. У чому полягає міжнародно-правова охорона рослинного світу?

 4. У чому полягає міжнародно-правова охорона тваринного світу?

 5. У чому полягає міжнародно-правова охорона Світового океану?

 6. Які Ви знаєте міжнародні природоохоронні організації універсального рівня?

 7. Які Ви знаєте міжнародні природоохоронні організації регіонального рівня?

 8. Що таке ЮНЕП, ФАО, МСОП, ЛАНДШАФТ?

 9. Які особливості Всесвітньої стратегії охорони природи МСОП 1980 р. "Декларація Ріо" 1992 р., Конвенції про захист фауни та флори в Європі 1979 р.?

 10. Які функції Європейського агентства з питань навколишнього середовища?

 11. У чому полягає діяльність Європейської мережі інформації і спостереження за навколишнім середовищем?

Рекомендована література: 1-13, 16-19, 28, 34, 37, 49, 52, 61, 69, 94, 99, 125, 129, 133, 147, 171, 172, 184-186, 193-198, 209, 218-219, 233, 264, 273, 275, 282, 288-289, 291, 293, 297-299, 309, 312.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]