Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
t 8.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
1.75 Mб
Скачать

Ресурсні стратегії

Зона стратегічних ресурсів (ЗСР) — сегмент ринку, де діє певна сукупність підприємств-постачальників, що можуть забезпечити виведення на ринок товарного асортименту фірми й сприяти ритміч­ному функціонуванню її виробничо-управлінсь­кої системи.

Кожне підприємство працює з різними ЗСР (їх основні групи наведено на рис. 8.9), перелік яких зумовлюється особливостями зовнішнього та внутрішнього середовища.

Рис. 8.9. Принципова схема структури та взаємозв’язку ресурсів підприємства

Основні елементи, які потрібно враховувати під час розробки ресурсних стратегій, наведено на рис. 8.10. Окремо варто розробляти заходи щодо:

  • зниження потреби в ресурсах;

  • підвищення якості ресурсів;

  • підвищення рівня використання ресурсів;

  • оптимізації витрат часу та грошей на розробку та здійснення ресурсних стратегій.

Характеристика ресурсних стратегій

Склад ресурсів та критерії вибору стратегій

Наявність ресурсів (власні запаси і оцінювання можливості їх залучення за критеріями «час/гроші»)

Фінансові ресурси Людські ресурси (персонал) Матеріально-технічні ресурси Енергетичні ресурси Інформаційні ресурси тощо

Час (темп) використання та залучення ресурсів

Розміщення (просторове) ресурсів в організації

Розподіл ресурсів

Цілі та загальні (загальноконкурентні) стратегії Пріоритети Функції (проекти) Співвідношення (взаємозамінність) ресурсів

Яка система розподілу потрібна?

Використання ресурсів

Пріоритети Обмеження (нормативи) Функції Стимули

Які результати мають бути досягнуті в створеній системі?

Поповнення ресурсів

Цілі Структура Обсяги (розмір) Можливості

Які стратегії потрібні для забезпечення ресурсами?

Рис. 8.10. Ресурсні стратегії: потрібний обсяг, джерела, склад і рух ресурсів

Ресурсні стратегії — тип забезпечувальних стратегій «стратегічного набору», в яких визначаються стратегії поведінки підприємства у ЗСР, форми та методи постачання, політика створення страхових запасів; систем розподілу і поповнення ресурсів.

Джерелами формування фінансових ресурсів є власні джерела (прибуток, амортизація, випуск нових акцій, реалізація / вилучення основних фондів тощо) і позичкові (нові боргові зобов’язання у вигляді довго- та короткострокових кредитів, застав, векселів тощо). Основні джерела фінансових ресурсів наведено на рис. 8.11. Голов­на мета при цьому — оптимізація обсягів фінансових ресурсів за загального поліпшення фінансового забезпечення організації.

Рис. 8.11. Орієнтовна структура стратегії фінансування

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]