Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекція8,9.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
438.78 Кб
Скачать

Методи розбивки перехідних кривих. Розрахунки розбивки перехідних кривих.

Розбивка перехідних кривих може бути здійснена такими способами:

  • зміщення центра кривої без зміни радіуса;

  • зменшення радіуса без зміни центра кривої;

  • способом М. В. Харламова – метод зміщення центру кривої в зовнішній бік і зміна радіусу кривої.

Найбільше розповсюдження одержав перший і останній з названих способів. Звичайно метод зміщення центра застосовується на нових лініях. В умовах експлуатації його можна використовувати при можливості здійснення потрібних зміщень колії. На лініях, що експлуатуються частіше користуються способом М. В. Харламова, оскільки він дає можливість розбивки перехідних кривих при найменших зміщеннях колії.

Розрахунки розбивки перехідних кривих

Елементи перехідних кривих, які необхідні для їх розбивки на місцевості, знаходять в залежності від способу розбивки.

Нижче приводиться розрахунок розбивки кривої способом зміщення центра.

Для здійснення розбивки необхідно знати основні елементи (рис. 5.1):

Значення знаходять за формулою

(5.12)

Рисунок 3.1 Схема розбивки перехідної кривої

- сумарний тангенс кривої;

- сумарна бісектриса;

- повна довжина кривої з перехідними кривими;

- відстань від початку перехідної кривої до проекції нового центра кривої;

- відстань від початку перехідної кривої до тангенсного стовпчика кругової кривої;

- зміщення кругової кривої в нове положення.

Цей спосіб заключається в наступному:

Для розбивки кривих по координатам необхідно знати здвижку р кругової кривої і відстань m0 від ППК до точки тангенса Т0. Але для цього перш за все знаходять m - відстань від початку перехідної кривої до проекції нового центра кривої, а потім визначають здвижку р, кут повороту 0 та всі координати кривої.

Значення елементів кривої визначаються за формулами в такій послідовності

(5.13)

(5.14)

(5.15)

(5.16)

(5.17)

(5.18)

де - абсциса, що відповідає повній довжині перехідної кривої (рис.5.1);

- ордината кінця перехідної кривої; визначається за формулою (5.4) при .

Приблизне значення може бути одержане з виразу

(5.19)

Для розбивки на місцевості перехідної кривої і зміщеної кругової кривої необхідно обчислити координати окремих точок вказаних кривих по приведеним вище рівнянням.

На практиці значення координат визначають по таблицях для розбивки залізничних кривих. При відсутності таблиць координати перехідної кривої і , можна визначати за формулами (5.4), приймаючи довжину відрізків від початку перехідної кривої кратну 10 або 20.

Розбивку перехідних та кругових кривих на місцевості виконують геодезичним способом.

Розбивка перехідних кривих можлива лише при умові

(5.11)

де - кут повороту лінії;

- радіус кривої;

- кут повороту лінії в межах перехідної кривої;

Lmin - мінімальна допустима довжина кругової кривої, що залишається між двома перехідними кривими.

Якщо немає конкретних даних або умов, приймають , у важких умовах . Можна допустити при умові, що сума уклонів відводів підвищення зовнішньої рейки , не перевищує .

У відповідності з цілями виконання даного проекту на першому етапі визначаються тільки основні параметри перехідних кривих. Детальні розрахунки розбивки доцільно зробити після загальної компоновки всього обходу і внесення можливих при цьому поправок в прийняті рішення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.