Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекц материал.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
1.81 Mб
Скачать

ЗМІСТ

С.

Вступ……………………………………………………………………...

4

1 Сутність і значення маркетингової політики розподілу……………...

6

2 Товарний рух і механізми використання каналів розподілу…………

8

3 Управління товарним рухом……………………………………………

24

4 Розподіл на промисловому підприємстві……………………………...

30

5 Оптова торгівля в каналах розподілу…………………………………..

55

6 Роздрібна торгівля в каналах розподілу……………………………….

80

7 Державна закупівля та державне замовлення…………………………

125

8 Вибір маркетингової політики і каналів розподілу…………………...

145

9 Вибір оптимального каналу розподілу………………………………...

158

10 Конкуренція в каналах розподілу……………………………………..

174

11 Розподілення і маркетингова логістика………………………………

183

Список літератури…………………………………………………………

189

ВСТУП

Ринок пропонує конкретному виробникові різні можливості для реалізації своєї продукції і одночасно накладає на його діяльність окремі обмеження. Виробник, зацікавлений в ефективному збуті своєї продукції, організації раціональної системи розподілу продукції повинен вивчати ринок, на якому функціонує, і на цій основі ухвалювати обґрунтовані рішення щодо реалізації товарів. З цих позицій метою вивчення дисципліни „Маркетингова політика розподілу” є формування системи науково-теоретичних і практичних знань про методи дослідження, створення і функціонування каналів розподілу, форми і методи роботи посередників у каналах, методологічні та методичні питання вибору і ведення політики розподілення в умовах конкуренції.

Основними завданнями дисципліни "Маркетингова політика розподілу" є:

 • вивчення сутності та значення маркетингової політики розподілу;

 • освоєння сутності, форм і методів організації роботи посередників та управління товарним рухом;

 • вивчення сутності формування і функціонування каналів розподілу;

 • набуття навичок підвищення ефективності діяльності посередників та оптимізації витрат у процесі товарного руху;

 • освоєння економічної сутності, організаційних основ розподілу, збутової діяльності на промисловому підприємстві;

 • вивчення оптової та роздрібної торгівлі в каналах розподілу;

 • освоєння правових основ та організації системи державних закупівель та державних замовлень;

 • дослідження процесу формування оптимального каналу розподілу та освоєння методів оцінки результатів його діяльності.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

теоретико-методичні основи формування, вибору і ведення на маркетингових засадах політики розподілу різних суб’єктів господарювання.

УМІТИ:

 • враховуючи стан економічного розвитку і специфіку діяльності суб'єкта господарювання, обґрунтовано оцінювати і вибирати найефективніші канали розподілу;

 • застосовувати маркетингові інструменти при формуванні системи товароруху і механізмів використання каналів розподілу;

 • визначати оптимальний рівень витрат у процесі товарного руху;

 • ефективно управляти та обґрунтовано застосовувати необхідні напрямки удосконалення системи товароруху;

 • виявляти та аналізувати фактори, що впливають на вибір каналу розподілу;

 • на основі визначених критеріїв здійснювати оптимальний вибір структури і форми каналу розподілу;

 • визначати стратегії маркетингових каналів при формуванні маркетингової політики розподілу.

Методологічною і практичною основою вивчення дисципліни є фундаментальні положення сучасних економічних теорій, праці провідних вчених і фахівців-практиків у галузі маркетингової і розподільчої логістики, управління товарним рухом, маркетингової політики, організації торгівлі, діючі нормативні акти, що регламентують діяльність суб'єктів господарської діяльності різних форм власності і господарювання.

Дисципліна “Маркетингова політика розподілу” тісно пов’язана з іншими дисциплінами – “Інфраструктура товарного ринку”, “Логістика”, “Маркетинговий менеджмент”, “Маркетинг”, “Промисловий маркетинг”.

1 Сутність і значення маркетингової політики розподілу

1 Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу.

2 Маркетингова політика розподілу та збутова політика підприємства: основні заходи та елементи.

Сутність та основні завдання маркетингової політики розподілу

Маркетингова політика розподілу – комплекс заходів і відповідних операцій, спрямованих на ефективне планування, організацію, регулювання та контроль доставки продукції і послуг споживачам з метою задоволення їх потреб і отримання прибутку.

Завдання маркетингової політики розподілу охоплюють такі пріоритети:

 1. логістичні:

 • створення інтегрованої системи регулювання та контролю за товарним рухом і потоками, що його супроводжують (фінансовими, інформаційними тощо), яка забезпечувала б своєчасність, високу якість постачання і необхідну кількість продукції споживачам;

 • формування системи закупівель сировини, матеріалів тощо;

 • визначення технології фізичного переміщення товарів;

 • координація і організація товароруху (обробка замовлень, упакування, комплектація, консервування, складування, створення необхідних товарно-матеріальних запасів та їх підтримання, отримання і відвантаження товарів, транспортування продукції);

 • розроблення способів управління рухом товарів;

 • організація передпродажного і післяпродажного обслуговування;

 • виконання всіх замовлень з найвищою якістю та у стислі терміни та ін.;

 1. дистрибутивні:

  • дослідження, формування, обґрунтування й ефективне функціонування каналів розподілу і товароруху;

 • встановлення збалансованості між потребами і можливостями закупівлі і виробництва;

 • вибір методів, каналів і структури розподілу, формування систем товароруху;

 • аналіз форм і методів роботи посередників у каналах;

 • вибір і ведення політики розподілення в умовах конкуренції;

 • визначення стратегії переміщення товарів;

 • планування процесу реалізації продукції та ін.;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.